“Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı” yarına kadar gezilebilecek

10
* Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda açılan “Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı” yarın saat 18.00’e kadar gezilebilir.


HABER MERKEZİ
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı”nın açılışı 01 Haziran 2010 Salı günü saat 17.30’da Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
Yapılan törene; Kırklareli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Özdil, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Akkaya, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Şen, Okul Müdürü Vedat Karaman, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Karaman şunları kaydetti: 
“Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir ülkenin geleceği, kabiliyetlerini geliştirmiş, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazanmış, eğitim ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçer.Bunda da Mesleki ve Teknik eğitimin payı oldukça büyüktür.
Gelişen teknolojiye bağlı olarak meslek alanlarındaki çeşitliliğin artması ve mevcut mesleklerdeki nitelik ve niceliğin değişimine ayak uydurabilme, ülkemizde mesleki eğitimin önemini artırmıştır.
Mesleki ve Teknik Eğitim; Eğitimin bilimsel, teknolojik ve uygulama yönlerini belirli bir bütünlük içerisinde ele alan ve belirli bir mesleğin gerektirdiği becerilere ağırlık veren bir eğitimdir. Bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan mesleklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerini kazandırarak; bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik, kişisel ve fiziksel yönleri ile geliştirme sürecidir.
Temel işlevi ise toplumun hedefleri doğrultusunda bireyleri sosyal ve ekonomik yönden yararlı, bireysel yönden kazançlı meslek alanlarına hazırlamak ve başarılı olmalarını sağlamaktır. Günümüzde mesleki bilginin yanı sıra iletişim alanlarında eğitilmiş, teknolojiyi kullanma becerisi kazanmış kalifiye elemanlar hem ülkemizde hem de yurt dışında iş dünyasının aranılan kişileri olarak öne çıkmaktadırlar. Çünkü vasıflı iş gücü, uluslar arası platformda en önemli unsur haline gelmiştir.
Bir toplumun en önemli varlığı insan kaynağıdır. Genç ve dinamik insan gücüne sahip ülkemizde, bu avantajın ve kaynağın iyi kullanılarak diğer ülkelerle rekabet gücümüzün artması için genç nüfusun mesleki eğitimi ve istihdam edilebilirliği çok önemlidir.
Ülkemizde mevcut işsizliğe rağmen, Sanayideki en büyük problemlerden birisi hala nitelikli elemanların bulunmasında yaşanan sıkıntılardır. Temel eğitimi tamamlayan gençlerden mesleki eğitime yönelenlerin sayısı beklenen seviyenin çok altında kalmakta ve kaliteli öğrenciler mesleki eğitime gereken duyarlılığı göstermemektedirler.
İlköğretim okullarından itibaren çocukların ilgi ve istekleri dikkate alınarak, severek ve isteyerek mesleki eğitim alabileceği bir alana yöneltmede rehberlik çalışmalarının yeterli olmadığı, velilerin de fikirleri alınarak bu mesleki yöneltmenin daha belirgin yapılması gerekmektedir.
2005 yılında AB içinde yapılan bir araştırmada velilere "Zorunlu eğitimi tamamlamış öğrenciye, genel mi, meslek eğitimi mi tavsiye edersiniz ?"sorusu yöneltildiğinde; İngiltere, Fransa, Finlandiya, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde yaşayanlar %70 gibi büyük bir çoğunlukla mesleki eğitim derken Türkiye bu oranın çok altında kalmaktadır. Ülkemizde de hedef bu oranı %60’lar seviyesine çıkarmaktır.
Günümüzde işletmelerin mesleki eğitim alan kişileri çalıştırma oranı, geçmiş yıllara göre hızla artmaktadır. Bu işletmelerin mesleki ve teknik eğitimin önemini fark ettiklerinin bir göstergesidir. İşletmelerin meslek eğitimine daha çok kaynak ayırıp, okullarımızı desteklemesi öğrencilerimizin başarısını daha da arttıracaktır. Çünkü mesleki ve teknik eğitim, teknolojinin sürekli değişimi nedeniyle, sınıf, atölye ve makine donanımlarının yeterli hale getirilmesini ve öğretim malzemelerinin güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu özellikleri bakımından mesleki ve teknik eğitim pahalı bir eğitimdir.
Atatürk’ün ifade ettiği "Muasır Medeniyet Seviyesi”ne ulaşma vizyonunu yakalama yolunun bilgi ve bilgili insan yetiştirilmesi ile mümkün olduğu bir gerçektir. Bu gerçeğe ulaşmak için ise unutulmaması gereken en önemli kural: "Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır" olmalıdır.
Fuarımızda, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan öğretim programları doğrultusunda öğrenciler ve kursiyerler tarafından üretilen ve kültürel etkinlikleri belgeleyen ürünler ile meslekî ve teknik eğitimi tanıtıcı eserler sergilenmektedir.”
Yapılan konuşmanın ardından Kırklareli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi ile Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi sunuldu.
2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı İl Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarıarası Proje Yarışması’nda 1. olanlara ödül töreni düzenlendi. Daha sonra Fuarın açılış kurdelesi Vali Yardımcısı İsmail Gültekin tarafından kesildi. Açılan Fuar’da; Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kırklareli Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Kırklareli Ticaret Meslek Lisesi, Kırklareli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi ve ASO, Kırklareli Mesleki Eğitim Merkezi, Lüleburgaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Lüleburgaz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Lüleburgaz  Halk Eğittim Merkezi, Babaeski Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Babaeski Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Alpullu Çok Programlı Lisesi, Babaeski Halk Eğitim Merkezi, Pınarhisar METEM ve Vize Halk Eğitim Merkezi öğrencileri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünler sergilendi. Fuar yarın saat 18.00’e kadar gezilebilecek. (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here