Meclis, ilçe toplantılarındaki talepleri görüştü

5
Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı 15. birleşimi 29 Kasım 2010
Pazartesi günü 1. Başkan Vekili Nedim Orcan Başkanlığında yapıldı.

HABER MERKEZİ
Saat 10.30 Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda yapılan birleşimde15. birleşime ait tutanak özetinin okunup oy birliği ile kabul edilmesinin ardından meclise Başkan Orcan meclise sunulan Su ve Kanal Hizmetleri için ayrılan 500 bin TL ödenekten 180 bin TL’sinin Yol Yapım İşlerine ayrılması ile ilgiyi önergeyi üyeler ile paylaştı. Oy birliği ile gündem maddesi olarak kabul edilen önerge hakkında Bütçe Komisyonu adına söz alan Meclis Üyesi Aydın Karakoç, daha önceki birleşimlerde 500 bin TL’lik ödeneği Su ve Kanal Hizmetlerine ayırdıklarını belirterek, bu ödenekten 180 bin TL’yi Yol Yapım İşlerine aktarılmasının uygun olduğunu ifade etti. Meclis Üyeleri de bu kararı doğru ve yerinde bulduklarını belirtmeleri üzerine gündem maddesi oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
2011 bütçesi görüşmeleri kapsamında Tarım Komisyonu raporu okundu. Meclis Üyesi Nail Özden raporu okuyarak tarıma ayrılan 100 Bin TL ödeneğin dağılımını meclis üyeleri ile paylaştı.
Rapor sonrası söz alan Meclis Üyesi Metin Güvenç, raporda yer alan Arıcılar Birliği’ne doğrudan nakdi yardımı uygun bulmadığını, bu yardım için birliğin proje sunması gerektiğini ifade etmesi üzerine Üye Özden raporda değişiklik yaparak proje karşılığında yardım yapılacağını rapora ekledi. Üye Güvenç, seralar ile ilgili bir yardım faslının açılmasını belirtmesi üzerine Üye Özden, bu konu ile ilgili faslı rapora ekledi. Üyeler rapora olumlu oy kullanacaklarını belirtmeleri üzerine oylamaya sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi.
İmar ve Bayındırlık komisyonu’nun 2011 yılı bütçesine ait hazırlanan raporu Meclis Üyesi Behçet Şen okudu. Rapor öncesi Kırklareli Valisi Muammer Muşmal’ın ilçe toplantılarında talep edilen öncelikli işlerin 2011 bütçesine eklenmesi talebi oylamaya sunuldu. Verilen talebin oy birliği ile kabul edilmesi sonrasında Üye Şen ilçe toplantılarında talep edilen öncelikli işleri sırayla okudu. Daha sonra 2011 yılı bütçesinden ayrılan ödenekler okundu. Raporun okunması sonrasında tüm üyeler rapordaki eksiklikleri paylaştılar. Raporda yer alan ve daha önceden yapılan işler iptal edilerek düzeltmeler yapıldı. Bazı yapılması gereken ve raporda yer almayan işler rapora eklendi. Daha sonra rapor, üzerinde yapılan değişiklikler ile oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi. Görüşmeleri yeterli bulan Başkan Orcan birleşimi kapatarak 17. birleşimin 30 Kasım 2010 Salı günü saat 16.00’da yapılacağını belirtti. (c.s.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.