MARÇEP 39. Toplantısı’nın Kırklareli’de yapılması için düğmeye basıldı

13
Marmara Çevre Platformu’nun (MARÇEP) 39. Toplantısı’nın Kırklareli’de
yapılması için, 7 Aralık 2010 Salı günü Kırklareli TMMOB Eğitim ve
Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen bazı meslek odaları ve sivil toplum
kuruluşları temsilcileri süreci başlattılar.

HABER MERKEZİ
 Katılımcı örgüt ve STK temsilcileri, ilimizi ve geleceğini de yakından ilgilendiren ve İMP tarafından hazırlanan Trakya Çevre Düzeni Revizyon Planları’nın görüşülüp karara bağlanmasında sona doğru yaklaşılırken bu türden bilgilendirme toplantısının büyük önemi olduğu düşüncesinden hareketle bu girişimi başlattıklarını ifade ettiler.
“Topraklarımıza, Suyumuza ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” teması ile bir araya gelen Meslek Örgütü, Dernek ve STK Temsilcileri ilk toplantıda MARÇEP 39. Bölge Toplantısı’nın 25 Aralık 2010 tarihinde Kırklareli’de yapılması için düğmeye bastıklarını belirttiler.
TMMOB Kırklareli İKK, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, BATOÇ-SEN Temsilciliği, TEMA Lüleburgaz Temsilciliği, Anadolu Üniversitesi Kırklareli İl Temsilciliği, Kanser Savaş Derneği, Türkiye Ziraatçılar Derneği Kırklareli Şubesi, Kırklareli Doğal Varlıklarını Koruma Derneği, Kırklareli Kent Konseyi vb. oluşumların başkan ya da temsilcilerinin katılımı  ile gerçekleşen ilk toplantıda eylem planı hazırlandı ve yapılacak çalışmalar karar bağlandı. Önümüzdeki kısa süreçte yapılacak çalışmaların yanında, başta Belediye Başkanlığı olmak üzere, diğer bazı Meslek Odaları, Üretici Örgütleri, Dernekler vb. Sivil Toplum Örgütleri ile görüşülerek destek alınmasına ve güç birliği oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri’ne de konunun öneminin ve hassasiyetinin aktarılmasının önemi ve gerekliliği üzerinde duruldu.    
Bilindiği üzere, bölgemizin ve ilimizin geleceğini ve ilk planda burada yaşayanların yarınlarını ilgilendiren böylesine önemli bir konuda bölge ve yöre halkının hassasiyetlerinin göz ardı edildiği ve İstanbul’daki kirletici sanayinin ve fazla nüfusun Trakya’ya yönlendirilmesinin hedeflendiği yönündeki görüşler bu planda ana tartışma konusu oldu. Bölgedeki ve ilimizdeki tarım topraklarının sanayi baskısına ve bilinçsizce kullanıma maruz kalacağı, bu durumun ise geri dönülemez olumsuz sonuçlar yaratacağı birçok bilim adamı ve duyarlı kesimler tarafından belirtildi. Buradan hareketle toplantıya katılanlar, “Bütün bu olumsuzluklara karşı yetkilileri ve halkımızı uyarma görevimizi yerine getirmenin aydın sorumluluğu, temsiliyet sorumluluğu ve bilinçli yurttaş sorumluluğu olduğunu” düşündüklerinden bu etkinliği planladıklarını söylediler.
Bu çabaların tek amacının, “Geri dönülmez olumsuzluklara karşı çıkmak olduğunu ve elbette olumlu şeylerin arkasında olduklarını” belirttiler. Bilinçli ve kirletici olmayan sanayiye karşı olmalarının asla söz konusu olamayacağını ifade ettiler. Ancak mevcut Organize Sanayi Bölgeleri büyük oranda boş durumdayken yeni sanayi alanları yaratmanın mantığını anlamakta zorluk çektiklerini ifade etmişlerdir. “Buradan da İstanbul’un kirletici sanayisinin Trakya’ya ve ilimize transfer edilmesinin amaçlandığı açıkça görülmekte ve anlaşılmaktadır” şeklinde görüş dile getirdiler. Toplantıya katılanlar; “Her şeyin iyisini hak eden halkımıza, çiftçimize, insanımıza bu haklarının devamı konusunda elimizden gelen çabayı göstermek tek amacımızdır ve bizim sorumluluğumuzdur. Bundan başka bir amacımız olması da mümkün değildir” denildi. (s)      

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here