Lüleburgaz Belediyesi’nden yapılandırma fırsatı

23
Lüleburgaz Belediyesi Resmi İnternet sitesinden yapığı açıklamada su borcu, Emlak vergisi ve Çevre Temizlik vergisi borcu olanlara yapılandırma fırsatı sundu

Lüleburgaz Belediyesi Resmi İnternet sitesinden
yapığı açıklamada su borcu, Emlak vergisi ve Çevre Temizlik vergisi borcu
olanlara yapılandırma fırsatı sundu. 01 Aralık 2014 tarihine kadar borçlarını yeniden
yapılandırmak isteyenler Lüleburgaz Belediyesi’ne başvurmaları gerekmekte.
Borçların peşin olarak ve 6 aydan 18 ay eşit taksitle ödenebileceği açıklandı.
Konu hakkında yapılan açıklamada şunlara yer verildi;
  “Kamuoyunda torba yasa olarak ta bilinen 6552
Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11 Eylül
2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Bu Kanun ile Su Abonelerimiz ile Emlak ve Çevre
Temizlik Vergisi mükelleflerimize pek çok imkân sağlanmıştır.

Buna göre vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce
olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları ve Emlak Vergisi üzerinden hesaplanan
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme
zamları,  su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacaklar ile
bunlara bağlı sözleşmelerden kaynaklanan her türlü ceza ve zamların madde
kapsamında yapılandırılması mümkündür.

Yapılandırmadan yararlanılması halinde varsa
gecikme faizi ve gecikme zammından vazgeçilerek bunlar yerine Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borcunuzu peşin
ödeyebileceğiniz gibi ikişer
aylık dönemler halinde 6-9-12-18
 eşit
taksitte de ödeyebilirsiniz. 

Birikmiş borçlarınızın yeniden
yapılandırılmasına imkân sunan ve pek çok uygulama getiren düzenleme için
Belediyemize müracaat edilmesi yeterli olup, yapılandırmaya müracaat edilmesi
ve taksitlerin yasada belirtilen şekilde düzenli olarak ödenmesi halinde
herhangi bir haciz işlemi ile karşılaşmayacaksınız.

 Kanunun getirdiği bu imkânlarla
borçlarınızı yeniden yapılandırmak için 1 Aralık 2014 tarihine kadar
Belediyemize müracaat etmeniz gerekmektedir. (Kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here