Lüleburgaz Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ikinci toplantısında gerginlik

8
Lüleburgaz Belediyesi’nin Şubat ayındaki ikinci Meclis Toplantısı 4 Şubat 2010 Perşembe akşamı Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Lüleburgaz

Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Zabıta Müdürlüğü’nün vermiş olduğu dilekçede, zabıta memurlarının fazla mesai ücretlerinin ödenmesi konusu belediye Meclis üyelerinin oy birliğe kabul edildi. Belediyeler Yasasına göre nüfusu 50 bin ile 100 bin arası belediyelerde fazla mesai ücretlerinin 191 TL’yi geçemez maddesi uyarınca zabıta memurlarının fazla mesai ücretlerinin ödenmesine oy birliğe karar verildi.
Diğer bir gündem maddesi, İtfaiye Müdürlüğü personelinin fazla çalışma yazısı görüşülerek, fazla mesai ücretlerinin ödenmesine karar verildi.
Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılmak istenen çok amaçlı salon inşaatı taban alanı katsayısı 0,50 maksimum yükseklik 9.50 metre olduğu ve imar planına uygun bulunmadığı için oy birliğe reddedildi.
Lüleburgaz’ın çeşitli mahallelerinde (Durak Mahallesi, Atatürk Mahallesi )  park alanlarına Gaz-Daş Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılması planlanan 5×4 metre olacak şekilde plan tadilatı yapılıp paftaya işlenmesi meclis üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Tadilat yapılıp teknik altyapı alanı olarak plana işlenmesi 2464 sayılı Belediyeler Kanunu 56. Maddesine göre günlük 2.7 TL. İşgaliye bedeli alınmasına ve her yıl işgaliye bedelinin belediye encümeni tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
Lüleburgaz Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu-iş sözleşmesinde memurlara ödenecek 350 TL. ‘nin kamu zararına yol açtığı için ödenen paraların yasal faiziyle geri alınması görüşüldü.
 İtirazların incelenmesi sonucu yapılan bu mutabakatın suç teşkil etmediği, belediyede çalışan memurların sendikalara girip çıkmakta serbest oldukları belirtildi. Ayrıca kanunlarla memurlara toplu- iş sözleşme hakkı verildiği, bu kapsamda ödeme yapılmasında hukuka aykırılıktan söz edilemeyeceği, usulüne uygun yürürlüğe konulmuş hak ve özgürlüklerin iptal edilemeyeceği belirtilerek belediye memurlarına ödenen paraların yasal faiziyle geri alınması oy birliği ile reddedildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında söz alan DSP Meclis Üyesi Gürel Balkan, Başkan Emin Halebak’a “Yerel bir gazetenin dağıttığı takvimlere reklam bedeli ödemediği için ceza kesiyorsunuz. Ben on yıldır takvim dağıtıyorum. Belediye’ye hiç para ödemedim” demesi üzerine mecliste soğuk rüzgârlar esti. Mecliste yaşanan bu tartışmanın ayrıntılarını pazartesi günü yayınlanacak sayımızda bulabilirsiniz. (gk)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here