Kursiyerler “Hasta Hakları” konusunda bilgilendirildi

12
* Kırklareli Sağlık Müdürlüğü tarafından “Hasta Hakları” konusunda Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri bilgilendirildi.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Kırklareli Devlet Hastanesi A-Blok Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Sabriye Aydın’ın anlatımıyla Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda 20 Nisan 2012 Cuma Günü saat 11.00’da “Hasta Hakları” konulu bilgilendirme konferansı düzenlendi. 
Konferansa katılan kursiyerlere ikinci basamak sağlık kurumlarında uygulanmakta olan “Hasta Hakları” anlatıldı. Kırklareli Devlet Hastanesi A-Blok Hasta Hakları Birim Sorumlusu Sabriye Aydın Hasta Hakları hakkında kursiyerleri bilgilendirdi. Aydın Hasta Hakları hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken görev ve yükümlülüklerdir diyerek şunları söyledi; 
“Hastanın bazı sorunlulukları vardır, bu sorumluluklar şu şekildedir;
Genel sorumluluklar: Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
Sosyal Güvenlik Durumu: Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Hasta sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: Hasta; yakınlarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
Hastane Kurallarına Uyma: Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Sağlık Bakanlığı ve diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa, randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerinin haklarına saygı göstermelidir. Hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 
Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma: Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Hastanın, tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise, bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. Hasta Hakları: İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısacası hak; ‘Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir. insan Hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletler’in kurulmasıyla İnsan Hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir. İnsan haklarını kısaca, ‘tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması’ diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet İlkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. (ş)
Bilgilendirme ve Bilgi İsteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. Mahremiyet: Gizliliğe uygun ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. Reddetme, durdurma ve Rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. 
Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 
Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır. İnsani Değerlere saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. 
Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. 
Müracaat, şikâyet ve Dava Hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.”diyerek öğrencileri bilgilendirdi. (ş)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here