Kurbanlık Sığır İthalatı şartları açıklandı

12
Kırklareli Gıda, tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trakya Bölgesi’nde Kurbanlık Sığır İthalatı’nda uygulanacak olan Teknik ve Sağlık şartlarının açıklandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
HABER MERKEZİ 
“Kurbanlık sığırlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilen ülkelerden ithal edilecektir. İthal edilecek kurbanlık sığırlar, kültür ırkı ve bunların melezleri olacaktır. Kurbanlık sığırlar 24-30 ay arasında yaşta ve erkek olacaktır. Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb.) bulunmayacaktır. Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir. Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya -agonist maddeler uygulanmamış olmalıdır.Hayvanların üzerinde tanımlamayı sağlayacak şekilde işaretleme (kulak küpesi veya microchip) olacaktır.
Başvurular Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/08 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ,  16/07/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/31 Sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ, 14/09/2010 tarih ve 27699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/45)”, 18/12/2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/55)”, 18/08/2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2011/35)” ile 29/12/2010 tarih ve 27800(5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği  (Tebliğ No: 2011/5)” belirtilen evraklar ibraz edilecektir.
Bildirilen evraklara ek olarak; Kurbanlık sığırlar şahıs işletmesine nakledilecek ise İl/İlçe Müdürlüğünden işletme uygunluk belgesi, hayvan pazarı veya kurban toplama merkezine nakledilecek ise ilgili Belediye Başkanlığı’ndan izin belgesi ile Nakledilecek işletme kendine ait değil ise kira sözleşmesi alınacaktır.
 Kurbanlık amacıyla ithal edilecek sığırlar, Trakya Bölgesi’nde yer alan gümrük giriş kapılarında fiili ithalatı gerçekleştikten sonra doğrudan Trakya bölgesinde bulunan ithalatçı işletmesine, kurban pazarına veya kurban toplama merkezine sevk edilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce kurbanlık canlı hayvanların ithali için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır. Veteriner Sağlık Sertifikasında belirtilmemiş ise sağlık sertifikasına ek olarak ithal edilecek kurbanlık sığırların ihracatında 30 gün öncesi hormon ve antibiyotiklerin kullanılmadığına dair resmi belge ibraz edilecektir. Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır. Seçim heyeti raporu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen 2 veteriner hekim tarafından, belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için iki nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir.  Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişlerinde ibraz edilecektir. Kurbanlık amacıyla ithal edilen sığırlar, Kurban Bayramı bitimine kadar (10 Kasım 2011) hiçbir suretle Trakya Bölgesi dışına çıkarılmayacaktır. İthal edilecek kurbanlık sığırların fiili ithalatı 05 Kasım 2011 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.” (s) 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here