Küçükbaş hayvan işletmecilerinin dikkatine!

19
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği gereğince, küçükbaş hayvan sahipleri ile işletmecilerinin sorumluluklarının bulunduğu belirtilerek şunlar kaydedildi
HABER MERKEZİ 
:
“Türkvet veritabanında işletme kaydı bulunmayan hayvan sahipleri işletmelerinin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği”nin EK-2’sinde yer alan “İşletme Tanımlanması ve Tescil Müracaat Formu”nu doldurarak, işletmenin bulunduğu yerdeki ilgili İl/İlçe Müdürlükleri’ne müracaat etmeleri gerekiyor. 
Hayvan sahipleri, kayıt edilen işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların küpelenmelerini ve kayıt altına alınmalarını sağlamak için Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması için Müracaat Formu”nu doldurarak, işletmenin bulunduğu yerdeki ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat edecek. İşletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanları; doğumundan itibaren en geç 6 ay içinde veya ilk 6 ayda hayvan işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce tanımlanması ve kayıt altına alınmasını sağlayacak. İşletmesine gelen hayvanlarla ilgili nakil belgelerini nakil tarihinden itibaren en az 3 yıl boyunca saklayacaktır. Bu belgeler taşra ünitesi tarafından talep edilmesi halinde hayvan sahibi tarafından ibraz edecek. İl/İlçe Müdürlükleri tarafından işletmelere verilecek olan “İşletme Kayıt Defteri” bulunacak. İşletmesinden başka yerlere veya başka yerlerden işletmesine gerçekleşen Koyun ve Keçi türü hayvan hareketlerini, doğum, zorunlu veya zati ihtiyaç için kesim ve ölümleri bu İşletme Kayıt Defteri’ne kaydedecek. Hayvanlarına takılan kulak küpelerini, Bakanlığın izni olmaksızın hiçbir surette sökmeyecek veya değiştirmeyecek.
Koyun ve Keçi türü hayvanların işletmeye giriş ve çıkışlarından sonra 7 gün içinde sevk edilen hayvanları, İşletme Defteri’ne kaydedecek ve ilgili İl/İlçe Müdürlüğü’ne bildirim yapacak. Hayvanların kaybolması veya çalınması durumunda bu durumu İşletme Defteri’ne kaydedecek ve 7 gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğü’ne durumu bildirecek. Çiftlikteki ölüm, acil kesimleri ve zati ihtiyaç kesimlerini 30 gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğü’ne bildirecek ve gerçekleşen olayları İşletme Kayıt Defteri’ne kaydedecek. Kayıp ya da okunamayan kulak küpeleri için en geç 30 gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğü’ne bildirim yapacak.
Kendisi ve işletmesi hakkındaki değişiklikleri 30 gün için de ilgili İl/İlçe Müdürlüğü’ne bildirecek. İşletmesinden Koyun ve Keçi türü hayvanları başka bir işletmeye göndereceği “Koyun ve Keçi Türü Hayvanlara Ait Nakil Belgesi”ni dolduracak, bu belgeyi hayvan hareketleri sırasında hayvanların beraberinde bulunduracak ve varış işletmesine bu belgeleri teslim edecek veya ettirecek. İşletme Kayıt Defteri veya Nakil Belgeleri’nin kaybolması veya çalınması veya imha edilmesi durumunda 14 gün içinde yazılı olarak İl/İlçe Müdürlüğü’ne bildirecek. İşletmenin kontrolünde ve tutulan işletme kayıtlarının incelenmesinde denetçilere yardımcı olacak.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here