“Köylerde Süt Sığırcılığı, Süt Koyunculuğu, Ekoturizm ve Güneş Enerjisi ile Su Isıtma projelerine ağırlık verilecek”

26
“Köylerde Süt Sığırcılığı, Süt Koyunculuğu, Ekoturizm ve Güneş Enerjisi ile Su Isıtma projelerine ağırlık verilecek”

Kırklareli Çevre ve Orman Müdürlüğü, ildeki Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi (ORKÖY) 2009 yılı çalışmalarını değerlendirdi.

Çevre ve Orman Il Müdürü Fikri Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli’de de orman köylüsünün milli gelirden en düşük payı aldığını ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorluk çektiğini söyledi.

Erbaş açıklamasında şunları kaydetti;

“Ilimizde 40 orman içi köy ve 81 orman bitişiği olmak üzere toplam 121 orman köyü bulunmaktadır. Bu köylerde 57.583 orman köylüsü yaşamaktadır. Ilimizin genel alanının %40 ı ormanlarla kaplıdır. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de orman köylüsü milli gelirden en düşük payı almakta ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmektedir.

Ilimiz orman köylerinde Orköy ferdi projelerine karşı çok yoğun bir talep olmaktadır. Ferdi kredi projelerinin ilimizdeki başarı oranı ve sürdürülebilirlik oranı çok üst seviyededir. 2009 yılındaki ferdi kredi uygulamalarında mevcut ahırların küçük tadilatlarla projeye uygun hale getirilmesi kuralı uygulanmıştır. Toplam 5 köyde 38 hanede süt sığırcılığı projesi uygulanmıştır. Ayrıca 2009 yılı çalışma programında Ilimizde 15 köyde 270 hanede güneş enerjisi projesi uygulanmış olup bu proje ile orman köylerinde hane başına 6 ster, toplam olarak da 1620 ster odun tasarrufu sağlanmıştır. (1 ster: 1metreküpe eşit hacim ölçüsü)

Güneş enerjisinin alternatifi olan ısınma araçları sürekli harcama yapılmasını gerektirirken güneş enerjisinde ısıtma gideri olmamaktadır. Ayrıca orman köylüsünün ormanlara olan baskısını azaltarak odun tüketimini azaltmaktadır. Hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Orman köylüsünün yaşam standardının yükseltilmesi, daha sağlıklı yaşam ortamına kavuşmasını sağlamak, su ısıtmak için odun kullanımını azaltmak başlıca amaçlarımızdandır.

Orköy tarafından uygulanan hayvancılık projelerinde yıllık %3 faiz uygulanmaktadır. Hayvancılık projelerinde kredinin geri ödeme süresi 7 yıl olup bunun ilk 2 yılı ödemesiz dönemdir. Güneş enerjisi ile su ısıtma projelerinde ise geri ödeme süresi 4 yılı olup bunun ilk yılı ödemesiz dönemdir.

Il Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010 yılında da Orköy ferdi kredi hizmetlerine bütçe imkânları doğrultusunda devam edecektir.

Ilimizde ağaçlandırma projelerinin uygulandığı, ormancılık sorunlarının olduğu köylerde ve yine Ilimizde 2009 yılı içerinde uygulanan "Yıldız Dağları Biyosfer Rezervi" projesinin içerisinde kalan köylerde hem ekonomik hem de sosyal amaçlı ferdi kredi uygulamalarına devam edilecektir. Bu amaçla belirlenecek köylerde Süt Sığırcılığı, Süt Koyunculuğu, Ekoturizm ve Güneş Enerjisi ile Su Isıtma projelerine ağırlık verilecektir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here