KOSGEB’ten KOBİ’lere 150 bin TL’lik hibe desteği

23
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) Kırklareli Temsilcisi Murat Özdemir, KOBİ’lerin;
üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları,
mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda
sunacakları projelerin “KOSGEB KOBİ Proje Desteği” kapsamında
destekleneceğini belirtti.

HABER MERKEZİ

KOSGEB’in her zaman KOBİ’lerin yanında olduğunu belirten Özdemir şunları kaydetti:
“Her türlü tanıtım ve reklam faaliyetleri, yeni istihdamlar, yurtiçi ve yurtdışı iş gezileri, konaklamalar, yazılım ve donanımlar, danışmanlık, eğitim ve belge ücretleri vb. gibi tüm harcamalar KOSGEB tarafından %50 oranında desteklenmektedir.
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verecektir. Ancak, KOSGEB’in diğer desteklerinde de olduğu gibi arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmeyecektir.
Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının %10’unu aşamaz.
Program süresi işletme için 3 yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek desteğin üst limiti toplam 150 bin TL olacaktır. Program kapsamında verilecek destekler geri ödemesizdir. İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti için KOSGEB tarafından sağlanacak destek üst limiti bin 500 TL’yi aşamayacaktır. Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi, proje bazında en az 6 ay, en fazla 24 aydır.  
İşletme hazırlamak istediği projeyi kendi veya danışmanlık alarak www.kosgeb.gov.tr sitesindeki destekler bölümünde KOBİ Proje Destek Programı alt menüsünde bulunan KOBİ Proje Destek Programı Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi’ne teslim edecektir. Hizmet merkezinde yapılan ön değerlendirmede uygun bulunan proje KOBİ Proje Destek Programı Kuruluna sunulur. İşletme Proje Yetkilisi projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir. Sunumdan sonra belirlenmiş olan kriterler de dikkate alınarak Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir.
İşletmelerimiz KOBİ Proje Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiyi KOSGEB Kırklareli Temsilciliği’nden öğrenebilirler. Ayrıca işletmelerinin ziyaret edilmesini taleb edebilirler.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here