Köroğlu; “Eğitim yöneticilerini tasfiye planını kabul etmiyoruz”

13
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kırklareli Şubesi üyesi öğretmenler 26 Şubat 2014 Çarşamba günü Kültür Anıtpark’ta sabah saatlerinde çadır kurarak greve gitti.


HABER MERKEZİ
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kırklareli Şubesi üyesi öğretmenler 26 Şubat 2014 Çarşamba günü Kültür Anıtpark’ta sabah saatlerinde çadır kurarak greve gitti.
Kültür Anıtpark’ta saat 13.00’te yapılan gevre destek olmak için Kırklareli CHP Milletvekili Av. Turgut Dibek, CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, CHP Kırklareli İl Başkanı Recep Zengin, MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan ve MHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Kürşat Yamaner’de yeraldı.
MEB Yasa Tasarısı’na tepki olarak başlatılan grev ile ilgili olarak Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi Örgütlenme Sekreteri Güvenç Köroğlu yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmasını, iş güvencemizin hedef haline getirilmesini ve eğitim yöneticilerini tasfiye planını kabul etmiyoruz. Türkiye’de son 11 yıl içinde genel olarak kamu hizmetlerinde, özel olarak ise en geniş ve yaygın kamu hizmeti olan eğitim alanında hem içerik, hem de örgütsel işleyiş açısından tamamen piyasa odaklı politikalar hayata geçirilmiştir. Bugüne kadar eğitimde en temel ilkeler göz ardı edilerek sayısız yasal değişiklik yapan AKP hükümeti, attığı her adımda eğitimin, eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında yıllardır kader ortaklığı yaptığı kesimlerle arası bozulan siyasi iktidar, ülkeyi hızla otoriterleştiren, yasama, yürütme ve yargıyı büyük ölçüde kendi iktidarının denetimine alan yasal düzenlemelerin ardından, eğitim sistemini tamamen denetimi altına almak için düğmeye basmıştır. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi sürecinde gündeme gelen, ancak içerdiği değişiklikle eğitim sisteminde büyük bir alt üst oluş yaratması kaçınılmaz olan "Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirecektir. Eğitim sisteminin acil çözüm bekleyen onlarca sorunu olmasına rağmen, hükümet yangından mal kaçırır gibi hazırladığı bir torba yasa ile eğitimi bir kez daha kendi çıkarları ve siyasal hedefleri doğrultusunda yeniden biçimlendirmek istemektedir. TBMM gündeminde olan mevcut tasarı ile dershanelerin dönüştürülmesi bahanesiyle öğrenci başına devlet desteği adı altında kamu kaynakları özel okullara aktarılmakta, devlete ait arazi ve okul binalarının özel sektöre ve kuvvetle muhtemel hükümetle bağlantılı kimi vakıf ve derneklere devredilmesi ya da kiralanmasının hesapları yapılmaktadır. Yıllardır eğitime yeterli bütçe, okullara ödenek ayrılmamakta, kamu okullarında bugün hala daha temizlik vb. adlarla para toplanmakta eğitimin bütün yükü velilerin üzerine yıkılmaktadır. AKP iktidarı meclisten hızla geçirmek istediği bu yasa tasarısı ile ataması yapılmayan binlerce öğretmenimizi bir kez daha güvencesizliğe mahkûm etmek istemektedir. Binbir zorlukla eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlere KPSS yetmezmiş gibi, şimdi de yeni bir sınav getirilmek istenmektedir. İktidar öğretmen alımlarında ve yönetici atamalarında bile kendinden olmayana tahammül edememekte, kendisine koşulsuz itaat edecek insanlarla çalışmak istemektedir. Tasarı ile aday öğretmenlere yeni bir sınav getirilmesi, sadece aday öğretmenleri ilgilendiren bir sorun değildir. Bu uygulamanın arkasında eğitimde esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma uygulamalarının daha da artması ve nihayetinde iş güvencemizin kaldırılması vardır. Yıllardır okulları ve diğer eğitim kurumlarını birer ticarethane haline getiren, eğitimin parasal yükünü büyük ölçüde halkın sırtına yıkanlar, eğitimde performansa dayalı ve sözleşmeli istihdamı temel alan, iş güvencemizi hedefleyen uygulamaları hayata geçirmenin hazırlığı içindedir.” (Kadir Sinici)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here