“Kırklareli’de Kadın ve Kent” konulu Fotoğraf Yarışması düzenlenecek

17
* Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından “Kırklareli’de Kadın ve Kent” konulu Fotoğraf Yarışması düzenleniyor.


HABER MERKEZİ
Kırklareli halkının fotoğraf sanatına ilgilerini artırmak ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Kırklareli’de Kadın ve Kent” konulu Fotoğraf Yarışması’na 03 Mart 2011 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.
Yarışma ile ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Kentsel alanı kullanan kadınların günlük yaşantılarını, Kırklareli’de ikamet eden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar yoluyla anlatılması konu olarak seçilmiştir. Katılımcı yarışmaya "Siyah Beyaz" veya "Renkli" fotoğraf baskısı ile katılabilir. Her yarışmacı yarışmaya toplamda en fazla 3 eserle katılabilir.
Yarışmaya 02 Mart 2011 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Kırklareli Belediyesi Kent Konseyi Sekretaryası Dilek Bilister’e teslim edilecek. Posta ile gönderilmesi durumunda doğabilecek gecikmelerden katılımcı sorumludur. 04 Mart’ta yapılacak olan jüri değerlendirmesinin ardından sonuçlar 05 Mart 2011 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni 07 Mart’ta yapılacak. Yarığşmaya katılan eserler 07-13 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergide yer alacak.
Eserlerin Değerlendirilmesi 
Eserin, özgün olması, belirtilen yarışma amacı ve konusuna uygun olması, Kırklareli ilçe merkezinde çekilmiş olması gereklidir.
* Yarışmaya katılım
Bu yarışmaya Kırklareli kentinde yaşayan halk ve Kırklareli Üniversitesinin öğrencileri katılabilirler. Üniversite öğrencileri öğrenci belgeleriyle, diğer katılımcılar ise ikamet belgeleriyle başvurabilirler. Katılımcılar eserlerini teslim edecekleri kapalı zarf ile birlikte öğrenci belgelerini ya da ikamet belgelerini başvuru formu doldurarak teslim edeceklerdir. Jüri üyeleri ve birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar. Daha önce ödül almış ya da herhangi bir yerde yayımlanmış olan eserler yarışmaya katılamaz.
* Eserlerde istenen teknik özellikler ve eserlerin teslimi
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, hem basılı, hem de dijital ortamda teslim edilecektir. Basılı kopya, 30 x 45 cm. boyutlarında fotoğraf kağıdına basılmalı, herhangi bir başka yüzeye yapıştırılmamalı, kenarlarında paspartu ya da boşluk bırakacak bir çerçeve bulunmamalıdır. Basılı kopyanın arka yüzünde sağ alt köşeye, rumuz ve esere verilen ad yazılmalıdır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres, eserin herhangi bir yüzeyine ya da dijital kopyasına kesinlikle yazılmamalıdır.  Dijital kopya, 300 dpi çözünürlükte, JPG formatında CD’ye kaydedilmeli, eserin rumuzu dosya ismi olarak kaydedilmelidir. Kimlik bilgilerini içeren zarfta yer alacak başvuru formunda, eser sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer alacak ve katılımcı tarafından imzalanacaktır. Yarışmacılar, başvuru formuna her bir eser için farklı olmak üzere 4 basamaklı harf ya da rakamlardan oluşan rumuzlarını ve fotoğrafa verdikleri sıra numarasını yazmalıdırlar. Birden fazla eserle katılan yarışmacılar, eserlerini aynı zarf içine koyabilirler. Teslimde; kimlik zarfı, eserlerin basılı kopyaları ve dijital kopyaların yer aldığı CD, bir büyük zarf içine yerleştirilerek ağzı kapatılmalıdır. Zarfın üzerine “Kırklareli’de Kent ve Kadın 2011” başlığı ile 4 basamaklı rumuz(lar) yazılmalıdır.
* Eserlerin iadesi
Sergiye giremeyen eserlerin iadeleri sergi bitiminde yapılacaktır. İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin, kaybından veya uğrayabileceği hasardan katılımcılar sorumlu olacaktır.
Yarışma Şartnamesi Kırklareli Kent Konseyi Sekretaryasından ya da Kent Konseyi web sitesi adresinden alınabilir. Kırklareli Kent Konseyi ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğrafları; afiş, katalog, broşür, cd vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca bunlar için herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir. Yarışmacılar, yarışmaya katılarak bu koşulu peşinen kabul etmiş sayılacak ve sonradan bir hak iddia edemeyecektir.
Ödüller:  Birincilik ödülü: 700 TL, İkincilik ödülü: 500 TL Üçüncülük ödülü: Digital Fotoğraf makinesi (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here