Kırklareli Üniversitesi’nden “Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç” Konferansı

26
Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilge Kral’ı anıyor. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı Faruk Karaarslan’ın Konuşmacı olarak katılacağı …….
HABER MERKEZİ 
Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilge Kral’ı anıyor. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı Faruk Karaarslan’ın Konuşmacı olarak katılacağı  “Vefatının 10. Yıldönümünde Bir Düşünce Adamı Olarak Bilge Kral Aliyaİzzetbegoviç” isimli konferans 25 Ekim 2013 Cuma günü saat 17.30’da Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salonunda gerçekleştirilecek.
Konferansta bağımsız Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı ve 20. Yüzyıl’ın önemli düşünce adamların birisi olan Bilge Kral Aliyaİzzetbogoviç’in (D. 8 Ağustos 1925- Ö. 19 Ekim 2003) tecrübeleri ve fikir dünyası tartışılarak düşünce dünyamızın temel problemlerine açılım sağlanmaya çalışılacak. Konferansa idari-akademik personel, öğrenciler ve tüm Kırklareli halkı davetli.
* vefatının 10. Yıldönümünde bir Düşünce Adamı olarak Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç kimdir?
Kadim bir düşünce geleneğinin mirasçısı olmamıza rağmen, neden nevi şahsına münhasır bir soysal bilim geleneği ikame edemediğimiz sorusu, ülkemizde sosyal bilimlerle uğraşan birçok düşünce adamın zihninde yer etmiştir. Uzun yıllardır üzerinde durulan bu soru birçok tartışmaya kapı açmış ve yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kendine has bir sosyal bilim geleneğinin oluşturulamamasına ya da bu durumun pratik hayattaki karşılığı olan; yaşanan toplumsal problemlere yerel kültürel kodlardan yararlanarak cevap arayışına girişecek bir bakış açısının geliştirilememesine dair yapılan tartışmaların tamamı ‘aydın’ probleminde düğümlenmektedir. Tartışmaların bir diğer boyutunu içerisinde aydın yetiştirebilecek sosyal ve kültürel sermayeye sahip toplumsal alanlarımızın var olup olmadığı ya da bu toplumsal alanların nasıl oluşturabileceği sorunudur. Bilgi, toplum ve aydın ekseninde dönen tüm bu tartışmaların çözüme kavuşturulmasının yegane yolu yeni bir paradigma ortaya koyma çabasını benimsemiş aydınların yol izlerini takip etmektir. Hele ki bizim düşünce dünyamıza nispeten daha yakın bir düşünce adamının yol izlerini takip etmek, hem kültürel kodlarımıza kolaylıkla geri dönebilmemize imkân vermesi açısından hem de takip ettiğimiz düşünce adamının fikri tahakkümünün altına girme tehlikesinden kurtulabilmemiz açısından son derece önemlidir. Bu sebeple bu sunumun konusunu; düşünce dünyasında ve siyasal/sosyal hayatında içinde bulunduğumuz tarihsel koşulların fikri hegemonyasından kurtulmaya çalışmış, yeni bir paradigma inşa etmenin yollarını aramış olan, Aliya İzzetbegoviç’in toplumsallaşma süreci, sosyal bilim anlayışı ve görüşleri oluşturmaktadır.
İzzetbegoviç düşünce adamlığı ve siyasetçi kimliğini bir arada başarılı bir şekilde taşıyan ender kişilerdendir. Bu yönüyle o yirminci yüzyıla damgasını vurmuş birisidir. Şüphesiz, kendisinin bir halkın kurtuluş mücadelesinin lideri, yeni kurulan bir ülkenin yöneticisi ve iki kutuplu dünyada üçüncü yol fikrini ortaya atan bir düşünce adamı olarak tarih sahnesine çıkmasına rağmen, günümüze kadar müstakil bir çalışmada incelenmemiş olması bizim düşünce dünyamızın bir eksikliğidir.  Bu eksiklik aynı zamanda neden bir sosyal bilim geleneği ikame edemediğimiz sorusunun da cevaplarından birini oluşturmaktadır. Aliya İzzetbegoviç’in tecrübelerini ve fikir dünyasını anlamaya çalışmak bir nebze düşünce dünyamızın temel problemlerine açılım sağlayacaktır. Bu bağlamda O’nu tanımak ve eserlerini bilmek değerli bir sosyal bilim uğraşıdır.
* Faruk Karaarslan kimdir? 
2008 Yılında Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Faruk Karaaslan, Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde "Enteklektüel Üzerine Eleştirel Bir Çalışma: Aliyaİzzetbegoviç Örneği" isimli çalışması ile tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi devam etmekte olan yazarın, Kent Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Aydın Sosyolojisi, Kolektif Bellek ve Aliyaİzzetbegoviç ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok yayını bulunmaktadır. Faruk Karaarslan, Erciyes Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. (Savaş Eskici) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here