Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Seçimleri’nde Ertuğrul Ziya Çetintaş ve Ekibi gelecek 4 yıl için talip

15
* Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KTSO) 05 Haziran 2013 Çarşamba günü yapılacak olan seçimlerinde tekrardan aday olduğunu düzenlediği basın toplantısı ile açıklayan mevcut Başkan Ertuğrul Ziya Çetintaş; “4 yıl evvel göreve geldiğimizde verdiğimiz vaatlerin çoğunu yerine getirdik. Tekrardan görev verilmesi halinde Kırklareli için yapacağımız daha çok hizmetimiz olacak” dedi.
HABER MERKEZİ
05 Haziran 2013 Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapılacak olan seçimler ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KTSO) yeni yönetimleri belirlenecek.
Mevcut Başkan Ertuğrul Ziya Çetintaş, yapılacak olan seçimlerde tekrardan aday olduğunu 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10.30’da Şampiyon Grand Otel’de düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Burada düzenlenen toplantıya Ertuğrul Ziya Çetintaş’ın listesinde yer alan; Erdoğan Semerci, Jülide Başkur, Yurdaer Ulus, Ahmet Atalas, Gürkan Oras, Mehmet İkizlerli, Ersan Gürdal, Sefer Toklucu, Ali Özdeniz, Mehmet Ecer, Hüseyin Çavuş, Hasan Öztürk, Sebahattin Uçar, Reha Oras, Fahrettin Şişko, Uğur Arıkök, Şevket Başgelen, Erbil Şahiner, İbrahim Akar, Ufuk Karaman, Mahmut Bozan, Ersin Kırmızıtaş, Yavuz Beheçaslan, Kemal Gürbüz, İbrahim Kaya ve Gürkan Çetin katıldı.
* “Kırklareli’ye verdiğimiz hizmetlerin devamı için tekrar adayız”
4 yıl evvel yapılan seçimler öncesinde Başkan olması halinde yapmayı vaat ettiği hizmetlerin çoğunu yerine getirdiklerini belirten Ertuğrul Ziya Çetintaş, tekrardan görev verilmesi halinde Kırklareli’nin yararına olacak hizmetlere imza atacaklarını belirterek şunları kaydetti.
“ Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri 05 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 09.00-17.00 arasında Kırklareli Halk Eğitim Salonunda yapılacak. 12 Meslek Grubundan oluşan odada yapılacak olan bu seçimlerde 6 Sandık Kurulu görev alacak. Bu seçimlerde kullanılacak olan seçme ve seçilme yeterliliğine haiz listeler Ticaret ve Sanayi Odası ilan panosunda asılmak suretiyle ilan edilmektedir. Listede adı yazılı olmayanların veya kendileri ile ilgili bilgilerde eksiklik yada yanlışlık bulunanlar, askı müddeti içerisinde bizzat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunabilecekler. Oy kullanma esnasında Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş İmza Sirkülerinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış Yetki Belgesi’ni ibraz etmeleri zorunludur.
* “Odamızın gelirlerini arttırdık”
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak göreve geldiğimizden bu yana, aldığımız görevin bilinci ve sorumluluğu ile birçok yeniliğe ve çalışmaya imza attık. Kısıtlı bir bütçe ile çalışmalarını sürdürmekte olan odamızın gelirlerini arttırmak amacıyla üyelerimizi aidatlar konusunda düzenli bilgilendirerek alacaklarımızın takibine hız verip, giderler konusunda da elimizden geldiğince özenli davranmaya çalıştık. Özverili çalışmalar neticesinde son 4 yılda odanın hizmet bedelleri ve üye aidatları %35 artarken, aynı dönemde gelirlerimiz %140, banka mevcutlarımız %250, demirbaşlarımız %320, yaptığımız eğitim ve kültürel yardımlar %540 oranında artmıştır. Bu tablonun gerçekleşmesinde üyelerimizin desteklerine, hoşgörülerine ve personelimizin özverili çalışmalarına teşekkür ederiz.   
* “4 yıl evvel 3 Ana Hedef ile yola çıktık”
4 yıl evvel Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevine geldiğimizde 3 ana hedefimiz vardı. Bunlardan birincisi Odamızı kurumsallaştırarak üyelerine daha çağdaş hizmet sunmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamaktı. İkincisi odamızı bölgemizdeki diğer odalar gibi fiziki ve mali şartlara ulaştırmaktı. Üçüncüsü de bölgemizin ekonomisine, üyelerimizin faaliyetlerine, ilimizdeki sosyal ve kültürel etkinliklere elimizdeki imkanlar dahilinde katkı sağlamaktı.
Bu hedefler doğrultusunda odamızda daha sağlıklı ve hızlı hizmet verilebilmesi için personelimizin çalıştığı servis bölümü büyütülerek yeniden düzenlendi ve Genel Sekreter Odası ayrıldı. Odamıza, 4 yeni üniversite mezunu personel alınarak personel sayımız 8’e çıkartıldı. Böylece artan iş ve hizmet yoğunluğuna katkı sağlanmış oldu. Bunun için gerekli teknik altyapı yeniden düzenlenerek bilgisayar sayısı da 4’ten 125’ye çıkartıldı. Sağlıklı çalışma koşulları gereği, odamızda ısıtma ve soğutma sistemleri yenilendi. Odanın artan ihtiyacı doğrultusunda araç sayısı da 2’ye çıkartıldı.
* “İsmimizi tescil ettirdik”
Kalite yönetimi doğrultusunda odamızın “KTSO” olan adını Patent Enstitüsü’nden tescil ettirdik. ISO-9001 Kalite Yönetimi Belgesi’ni de odamıza kazandırmak için eğitimlerimizi aldık. En son raporlama için odamıza gelen arkadaşlar geçtiğimiz gün itibari ile işlerini bitirdiler. İnşallah 1 hafta içerisinde beklide seçimlerden önce odamızın ISO-9001 Kalite Yönetim Belgesi’ni almış olacağız. Akredite Oda olmak için bu belgeyi aldıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ndeki özel bir birime başvuracağız. Kriterleri sağlamak için belirli bir süreçten ve eğitimden geçeceğiz. Belli bir standartları odamıza getirmek zorundayız. Avrupa’daki bütün Ticaret ve Sanayi Odaları’nın Hizmet kalitesi ile aynı belgeyi almış olacağız.
* “K Belgesi Verme Yetkisi’ni aldık”
Göreve gelmeden evvel yapmayı taahhüt ettiğimiz işlerin çok önemlilerinden bir tanesi Odamıza “K Belgesi Verme Yetkisi”ni almaktı. Bu yetki daha önce odamızda yoktu. 2009 Kasım ayında Ankara’da T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve TOBB ile yapılan görüşme ve protokoller çerçevesinde 01 Ocak 201 tarihinden itibaren “K Tipi Taşıma Yetki Belgeleri”ni il çapında düzenleme yetkisi Odamız tarafından alınmış, bu belgelerin temini için, ilçelerimiz dahil, araç sahiplerinin İstanbul’a gitme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
* “Çip Ehliyet Başvuru Alma Yetkisi’ni kazandık”
TOBB Tır daire Başkanlığı ve Bakanlıkla yapılan son görüşmeler neticesinde odamıza yeni tip Elektronik Tapograflara uyumlu Çip Ehliyet Başvurusu Alma Yetkisi de kazandırılmış olup, bu tip ehliyete ihtiyacı olan tüm üyelerimiz ve ticari araz şoförleri gerekli işlemlerini artık Edirne veya Tekirdağ yerine odamıza yapabilmektedirler. 
* “KOSGEB İl Müdürlüğü’nün önünü açtık” 
2010 Kasım ayında odamız binasında yer tahsis edilerek, KOSGEB Kırklareli İl Temsilciliği’nin açılması sağlanmıştır. KOBİ İşletmelerimiz, haftada 1 gün KOSGEB Temsilcisi’ni beklemek yerine, günün her saati KOSGEB yetkilileri ile görüşüp, her türlü bilgi ve belgeye ulaşma olanağına kavuşmuştur. 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren KOSGEB İl Temsilciliği, İl Müdürlüğü statüsüne yükselmiş, 1 İl Müdürü, 2 Uzman ve Destek Personelleri ile daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermeye başlamıştır. 
* “445 kursiyere iş olanağı sağladık”
2010 ile 2013 yılları arasında odamızca 4 kez düzenlenen “Girişimcilik Eğitimi” ile beraber ilimizde toplam 23 adet “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” açılmış, bu eğitimlerde 550 kişi sertifika almıştır. Sertifika alan girişimcilerden 28 kişi, projeleri onaylanarak “Hibe Destek”ten yararlanmış ve kendi işyerlerini açmışlardır. TOBB-İŞKUR-MEB-ETÜ işbirliği ile yürütülen “UMEM BECERİ 10 Projesi) kapsamında, odamız koordinasyonunda olmak üzere, Kırklareli’de 2011-2012-2013 yıllarında açılan İstihdam Garantili Kurs sayısı 105 olup, 1775 kişi mesleki eğitim almıştır. Eğitim alan 445 kursiyer iş olanağına kavuşmuştur. Bu kapsamda, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan uyumlu çalışmalarımız devam etmektedir.
* “Hardaliye’yi Türkiye’de tanınır hale getirdik”
Kırklareli’de “Hardaliye” isimli bir ürün var. Oda olarak biz bu ürünün markalaşması, ticarileşmesi, ilimizin ekonomisine katma değerinin artması için 4 yıldan bu yana çalışmalar yapıyoruz. Coğrafi İşaret Patentleri Enstitüsü’ne başvurduk. Bu süreç devam ediyor. Hardaliye ile ilgili olarak 2 ana temel konu üzerinde çalışmalarımız başlattık. Bunlardan birincisi; Hardaliye’nin insan sağlığına olan etkilerinin araştırılıp, pozitif yönlerinin belirlenmesi. İkincisi de; Hardaliye’nin Üretim Standartı’nın belirlenmesi. İlimizdeki çeşitli üreticiler Hardaliye’yi yapıyorlar. Ama bir Üretim Standardı yok. Bununla ilgili olarak Trakya Kalkınma Ajansı’ndan proje yapıp, hibe desteği alıp TÜBİTAK’a bir tane proje yaptırdık. Bu proje bitti. Akademik bir çalışma olarak kitap yayınlandı. Çok kalın olan bu kitabı daha küçük çapta çoğaltarak fuarlarda ve tanıtımlarda yer almasını sağladık. 
* “Dereköy Sınır Kapısı yakın zamanda yeni yüzüne kavuşacak”
Dereköy Sınır Kapımız ile ilgili çalışmalarımız 4 yıldan bu yana sürüyor. Bir-iki ay evvel Bakanımız Hayati Yazıcı Tekirdağ’a bir toplantı için gelmişti. Orada kendi ile yaptığımız görüşmede Sayın Valimiz Mustafa Yaman ile birlikte konuyu tekrardan Bakanımıza ilettik. İlimiz için önemini arz ettik.  Bakanımız bu konuyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Geçtiğimiz hafta Edirne Gümrükler Bölge Müdürü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan bir Daire Başkanı, Gümrükleri inşa eden Odalar ve Borsalar Birliği’nin GTİ denilen Gümrük Turizm İşlemeleri A.Ş.’den Mimar ve Mühendis ile Bakanlıktan Mimar ve Mühendisler ilimize geldi. Hep Birlikte Dereköy Sınır Kapısı’nı ziyaret ettik. Orada Mühendisler ölçümler yaptılar. Koordinatları tespit ettiler. Sınır Kapımızın ülkemizi daha iyi temsil edecek bir görünüşe kavuşması için çalışmalarımız sürüyor. 
* “Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’ni Trakya’daki En Cazip Bölge haline getirdik”
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde de (OSB) son 3-4 senede tahsisler çok arttı. 89 toplam parselin yarısına yakını tahsis edilmiş vaziyettedir. 1. Etap tamamen bitti. Boş arsa kalmadı. 2. Etap’ta tahsisler devam ediyor. Bu tahsislerin bir kısmı proje aşamasında, bir kısmı temel attı inşaata başlıyor, bir kısmı da başlayacak. Yakın bir gelecekte 3-4 sene içerisinde mevcut yapılan tahsisler devreye girdiğinde Organize Sanayi’deki istihdam ve doluluk oranı modern ve çağdaş bir seviyeye gelecek. İlimizdeki sanayi bölgesi Trakya’daki en cazip Sanayi Bölgesidir. Diğer yerlerde arsa fiyatları ucuz olmasına rağmen bizim sanayi bölgemize ilgi çok daha fazla.   
* “65 Üniversite öğrencisine burs veriyoruz”
Son 4 senede Ticaret ve Sanayi Odası olarak 65 Üniversite öğrencisine her yıl 8 ay boyunca düzenli olarak burs veriyoruz. Bu bursları da Ticaret ve Sanayi Odamızın Meclis Üyeleri’nin ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin cüzi de olsa bir Huzur Hakları var. Hepsi gönül rızası ile Huzur Hakları’nı almayarak bağışta bulundular. Bu bağışlara oda olarak bizde destek verdik. Bu bursları da bu şekilde veriyoruz. 
* “Yaptıklarımız, yapacaklarımız için teminattır”
Yapılacak olan seçimlerde tekrardan görev verilmesi durumunda bu 4 yıl içerisinde yapmak isteyipte, çalışmalarda son aşamaya geldiğimiz bazı hizmetlerimizi de tamamlamak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi olan Odamız için yeni bina yapmaktır. Bunun içinde Hazine arazilerinden uygun bir yer arıyoruz. Bulduğumuz takdirde Kırklareli’ye yakışır bir hizmet binasını inşa edeceğiz. TOOB Başkanımız Rifıt Hisarcıklıoğlu’nun geçtiğimiz aylarda ilimize yaptığı ziyarette Kırklareli TOBB Lisesi Okul Aile Birliği’nin talep ettiği Yurt içinde proje çalışmaları sürüyor. Yakın zamanda tamamlanarak inşaat aşamasına geçilecek. Ayrıca ilimizde 2. Meslek Okulu’nun açılması için TOBB tarafından destek olunacak. Önümüzdeki süreçte Dereköy Sınır Kapısı’nın düzenlenerek TIR Trafiği’ne açılması konusunda da çalışmalarımız artarak devam edecek. Organize Sanayi Bölgemizin gelişmesi içinde çalışmalarımız sürecek.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here