Kırklareli sporuna bir destek de meclisten

15
Kırklareli İl Genel Meclis Aralık ayı çalışmalarına başladı. Meclis, yılın son ayı ilk birleşiminde Kırklarelispor’u için faydalı kararlara imza attı.
HABER MERKEZİ
Meclis gündemine gelen, Kırklareli’nin İnece Beldesi’nde bulunan İnece İlköğretim Okulu’na yapılması düşünülen Spor Kompleksi Projesi ile Kırklareli merkezde bulunan Sporcu Evi Onarımı ve Açık Tenis Kortu Kapatılması projeleri Kırklareli İl Genel Meclisi tarafından olumlu bir şekilde kara bağlandı.   
Kırklareli İl Genel Meclisi Aralık ayı ilk birleşimi 5 Aralık 2011 Pazartesi günü Meclis Başkanı Behçet Şen Başkanlığında yapıldı. Saat 10.30 İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda gerçekleşen birleşimde ilk olarak İl Özel İdaresi’nin 29/11/2011 tarih ve 8164 sayılı, İlimiz Merkez İnece Beldesi Kazımpaşa Mahallesi 4876 parsel no’lu 16900 m2 yüzölçümlü İlköğretim Okulu bahçesine, IPA-Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde yapımı planlanan Spor Kompleksi Projesi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla İl Özel İdaresinin iştirakçi olarak yer alması için izin verilmesi teklifi görüşüldü.
Okunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifine göre; İl Özel İdaresi’nin 29/11/2011 tarih ve 8164 sayılı, İlimiz Merkez İnece Beldesi Kazımpaşa Mahallesi 4876 parsel no’lu 16900 m2 yüzölçümlü İlköğretim Okulu Bahçesine, IPA-Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ikinci teklif çağırısı çerçevesinde İnece Belediye Başkanlığı ile Bulgaristan Aytos Belediyesi’nin ortaklaşa yapacağı, spor kompleksi projesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İnece Belediye Başkanlığı’nın gönderdiği yazılar ile okul arsasının mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olduğundan mülkiyet belgesi vermek sureti ile İl Özel İdaresi’nin iştirakçi olarak projede yer alması talep edilmektedir. Bahse konu proje çerçevesinde İl Özel İdaresi’nin iştirakçi olarak yer alması için gerekli izin verilmesinin İnece Belediye Başkanlığı söz konusu arza üzerinde inşaat faaliyeti, gerçekleştireceğinden kamu mülkiyet belgesinin aslı gibidir şeklinde imzalanmak sureti ile bildirilmesini iştirakçi sözleşmesini imzalamak üzere İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürü Engin Marmara’ya yetki verilmesi istendi.
CHP Grup Başkanı Hüseyin Taşkın; verilen teklifin her hangi bir komisyona havalesi gerektiğini belirtmesi üzerine söz alan Yazı İşleri Müdürü Nesrin Ak, meclis üyelerini bilgilendirici bir açıklama yaparak şunları kaydetti;
“Teklif önümüze yeni geldi. Parasal bir konu yok. Okulun mülkiyeti idareye ait olduğu için sadece evrak üzerinde okul bahçesinde yapılacak spor kompleksinin mülkiyet belgesinin “asli gibidir” şeklinde bir örneğini talep ediyorlar. Bu belgeyi proje evraklarının tamamlanması için istiyorlar.”
Müdür Nesrin Ak’ın açıklaması sonrasında meclis üyelerinin büyük çoğunluğu teklifin komisyona gitmeden kabul edilmesini uygun gördü. Daha sonra Başkan Şen teklifi oylamaya sundu ve teklif oy birliği ile kabul edildi.
Birleşimin bir diğer maddesi olarak İl Genel Meclisi’nin 30/11/2011 tarih ve 219 sayılı kararına istinaden, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Sporcu Evi Onarımı ve Açık Tenis Kortunun kapatılması projesinin tamamlanabilmesi için, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Özel İdaresi’nin 2012 Yılı Bütçesinden 50.000,00 TL ödenek verilmesi hususunda "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporu görüşüldü.
Komisyon üyesi CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Taşkın tarafından okunan raporda; 2012’de başlaması planlanan proje için 2012 Özel İdare bütçesinde yer alan, Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan projelere sağlanan eş finansman tertibinden 50 bin TL’nin karşılanması komisyonca uygun görüldüğü belirtildi.
Her iki parti grup başkanı rapor için olumlu oy kullanacaklarını belirtmeleri üzerine Başkan Şen raporu oylamaya sundu. Yapılan oylama sonunda rapor oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Şen yapılan görüşmelerin yeterli olduğunu belirterek Aralık ayı birinci birleşimi kapattı ve ikinci birleşimin bugün saat 11.00’da olacağını kaydetti. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here