Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yapılandırma ile ilgili yoğun faaliyet programı gerçekleştiriyor Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yapılandırma hakkında bilgilendiriyor

12
 6111 sayılı yasa kapsamında borçların yapılandırılmaları uygulaması
ile ilgili olarak; işveren ve sigortalıların bilgilendirilerek bu büyük
imkandan ilgili herkesin faydalanmalarını sağlamak amacıyla Kırklareli
Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğü tarafından yoğun bir çalışma programı
yürütülüyor.

HABER MERKEZİ
Halk arasında Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar¬namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un tanıtılması ve anlatılması amacıyla Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü düzenlediği toplantılarla bilgilendirmelerde bulunuyor.
Bu kapsamda 18 Mart 2011 Cuma günü saat 14.30’da Kırklareli Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve ilimizdeki kamu kurum ve Kuruluş temsilcileriyle, sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılmasının beklendiği toplantıya; çok az sayıda katılımcı ilgi gösterdi.
Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Bayram, borcu bulunan vatandaşların büyük imkanlar tanıyan bu yasadan mutlaka yararlanmaları gerektiğini ve müracaatlarını son günlere bırakmamalarını isteyerek şunları kaydetti:
“25 Şubat 2011 tarihinde çıkan kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen yasa çerçevesinde kamunun alacakları yapılandırıldı. Bu yapılandırmayı toplumun her kesimine duyurma adına Kırklareli’de değişik platformlarda çalışmalar yapıyoruz. Seminerler, toplantılar, ziyaretler düzenliyoruz.
Bu çalışmamızdaki amacımız; bu yapılandırmayı toplumun her kesimine geniş bir biçimde duyurmak, bu yapılandırmaya olan rağbeti, müracaatı maksimum düzeye çıkarmaktır. Kırklareli’de de alacaklarımızın tahsiline kolaylık sağlamak amacıyla vatandaşlarımızın, ödeme güçlüğünde olan işverenlerimizin ve sigortalılarımızın bu yükümlülüklerini kolaylaştırma adına çok büyük imkanlar getiren bu uygulamayı en etkin bir biçimde yapmak için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın da bu uygulamalardan faydalanmalarını istiyor ve bekliyoruz. Bu konuda kurumumuzun tüm personeli elinden gelen gayreti sarf edecek. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını ve bizim sağladığımız bu imkanlardan faydalanmalarını özellikle rica ediyoruz.
Bu yasadan yararlanmak için son başvuru tarihi 02 Mayıs 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimi olarak açıklandı. Mümkün olduğunca vatandaşlarımız başvurularını son tarihe bırakmasınlar. Çünkü bu yapılandırmayı erken ya da geç yapmaları kendilerine gecikme zammı ve benzeri anlamda hiçbir yükümlülük getirmeyecek. Bu sebeple son dakikaya sıkıştırmadan müracaatlarını yapsınlar, bu imkanlardan rahat bir biçimde faydalansınlar. Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak insanlarımızın bu ihtiyaçlarına da yerinde zamanında, etkili bir cevap verme anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
* 4A ve 4C’ye tabi sigortalılar internetten başvurabilecek
4A ve 4C’ye tabi sigortalıların yapılandırma başvurularını internet üzerinden yapabileceklerini belirten Bayram:
“25.02.2011 tarihli ve 27857 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda Kurumumuz, 4A ve 4C’ye tabi sigortalılarımızın yapılandırma başvurularını internet üzerinden de yapmalarını mümkün hale getirmiştir.
* İnternet üzerinden 4A Yapılandırma Başvuruları:
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran ve e-sigorta şifresi olan işverenlerimiz;
1- 6111 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırmaya ilişkin başvurularını,
2- 5510 sayılı Kanunun geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde öngörülen yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan işverenlerimiz anılan Kanunda öngörülen şartları taşımaları halinde, söz konusu yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin başvurularını, en geç 30 Nisan 2011 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla yapabileceklerdir.
– İşverenlerimize e-Sigorta kanalıyla yapmış oldukları başvurulara istinaden, başvurunun kabul edilerek onaylandığına dair barkodlu bir çıktı verilecektir. Başvurular ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezince işleme alınmadan önce, işverenlerimiz yapmış oldukları başvurular üzerinde taksit sayıları ile ilgili değişiklik yapabilecek, ancak işleme alınan başvurulara ilişkin taksit sayıları ile ilgili değişiklikler yalnızca sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezince yapılabilecektir. e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuru işlemleri sonucunda ödeme planının ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince oluşturulmasının ardından, işverenlerimizin başvuruları sırasında vermiş oldukları e-posta adreslerine, ödeme planlarının hazır olduğuna dair bilgi mesajı dönülecektir. Başvurularını e-Sigorta kanalıyla yapan işverenlerimiz, hazırlanan ödeme planlarını yine internet üzerinden alabileceklerdir. İlgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında yapılan başvurulara ilişkin hazırlanan ödeme planlarının internet üzerinden alınabilmesi mümkün olmayacağından, söz konusu ödeme planlarının sosyal güvenlik il müdürlüğünden/sosyal güvenlik merkezinden alınması gerekmektedir.
* İnternet üzerinden 4C Yapılandırma Başvuruları:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran ve kesenek şifresi olan işverenlerimiz; Prim, idari para cezası ve fili hizmet zammı borçlarının yapılandırılması ile ilgili başvurular kesenek bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Kesenek Bilgi Sistemine 1 numaralı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmalıdır.
Başvuru aşamaları: Seçilen borç türüne göre Kanunun belirlediği süre kısıtlarına bağlı olarak borçlar listelenir. Eğer gözüken borçlara itiraz varsa, bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvurulabilir. Borç görüntülemesinden sonra seçilen taksit sayısına göre ödeme planı oluşturulur. Ödeme planı onaylandıktan sonra çıktısı alınarak, bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne teslim edilir. Ödeme bilgileri aynı uygulama üzerinden takip edilebilecektir.”
Yapılan açılış konuşmasının ardından katılımcılar tarafından sorulara geçildi. Toplantıya katılanların sorularını; Şefler Aylin Dikmen, Cengiz Uzun, Sosyal Güvenlik Kontrol memuru Oğuz Özdil ve İcra Memuru İbrahim Ayyıldızlı cevapladı. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.