Kırklareli SGK’dan Genel Sağlık Sigortası hakkında önemli duyuru

19
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürlüğü’nden Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
HABER MERKEZİ 
“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 12. maddesinde öngörülen geçiş süresi 1/1/2012 tarihinde sona ermiş ve Kanunun 92. maddesi uyarınca ülkemizde yaşayan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlar bu tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.
Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde; İkametgahı Türkiye’de olan kişilerden, 60. maddenin 1. fıkrasının diğer bentleri dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık yardımlarından faydalanma hakkı bulunmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortalısı sayılacağı, Kanunun 61. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde; (g) bendinde sayılanların diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları veya diğer bentlere göre genel sağlık sigortasından yararlanma haklarının sona erdiği tarihten itibaren bu bent kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı ve Kurumca resen tescil edileceği Hüküm altına alınmıştır.
Anılan hükümler doğrultusunda 1/1/2012 tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerin, Kurumumuz tarafından, Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamında, 82. maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden Genel Sağlık Sigortası Tescilleri yapılmakta ve bu kapsamdaki Genel Sağlık Sigortalıları’na Kurumumuz tarafından 2012/2 Sayılı Genelge eki “Gelir Testine Müracaat Bildirimi” (Ek:1) tebligat gönderilerek “yerleşim yerlerinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları” bildirilmektedir.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here