Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

18
Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Tansel Barış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığında başta Istanbul olmak üzere; tüm topraklarımızın parçalanarak emperyalist güçler tarafından (Ingiltere, Fransa, Italya, Yunanistan, Ermenistan) işgal edilirken, emperyalistlerin bu cesareti; kişisel menfaatleri uğruna, Osmanlı’nın yıkılarak parçalanmasına, boyunduruk altına alınmasına göz yuman yerli işbirlikçilerden aldığını belirterek şunları kaydetti:“Işte böyle bir ortamda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun’dan Anadolu’ya çıkarak, Trakya ve Anadolu’nun yerel temsilcileri ile önce Amasya’da buluşarak, Amasya Genelgesi’nin imza altına alınmasını, ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararların hayata geçirilmesi için Ankara’da 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasını sağlayarak, Ulusal Kurtuluş ve tam bağımsızlık mücadelemizin önündeki önemli adımlardan birinin atmış oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, daha Erzurum Kongresi’nin yapıldığı sırada, Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan sonra hükümet şeklinin Cumhuriyet olacağını en yakın arkadaşlarına söylemişti. 1921 anayasamızda yer alan ‘Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ifadesi, aslında ilan edilmemiş Cumhuriyeti tarif ediyordu. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında henüz devletin adı konmamıştı. Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını taşıyor, Meclis Başkanı hükümet başkanlığı da yapıyordu. Devlet başkanlığı boş görünüyordu. Milli Mücadelenin olağanüstü koşullarında kurulan ‘Meclis Hükümeti’nin işleyişinde aksaklıklar oluyor, Bakanlar Kurulunun her üyesi için ayrı ayrı oylama yapılıyordu. Bu durum ise hükümetin kurulmasını zorlaştırıyordu.

25 Ekim 1923’de hükümetin istifası ile bunalım ortaya çıktı. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine, Mustafa Kemal Atatürk Çankaya köşkünde yakın arkadaşlarına ‘Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ diyerek fikrini açıkladı. O gece Ismet Inönü ile birlikte 1921 Anayasası’nın bazı maddelerini değiştirecek kanun tasarısını hazırladılar. ‘Türkiye Devleti’nin Hükümet Şekli Cumhuriyettir’ hükmünün yer aldığı tasarı üzerine TBMM’de yapılan konuşmalardan sonra Cumhuriyet’in ilanı kabul edildi. ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sesleri arasında alkışlarla Cumhuriyet ilan edildi. Hemen ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Yeni Türk Devletinin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Mücadelesi, 29 Ekim 1923’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Cumhuriyetin Ilanı’ ile sonuçlandı. ‘Cumhuriyet’ Türk halkının tam bağımsızlık mücadelesi için çıkılan yolun ürünüdür. 

Bugün  86. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, en büyük bayramımızdır. En büyük bayramımız kutlu olsun.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here