Kırklareli Kent Konseyi Belediye Meclisi’ne 10 proje sunacak

36
* Kırklareli Kent Konseyi 2011 Yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında
görüşülen 10 proje oy birliği ile kabul edilerek Kırklareli Belediye
Meclisi’ne sunulacak.

HABER MERKEZİ
Kırklareli Kent Konseyi 2011 Yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Ocak 2011 Perşembe günü yapıldı. Saat 15.00’da Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Nurcan Tezer, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ü. Onur Koçtürk Gençlik Meclisi Başkanı Cenk Karaca, Kadın Meclisi Başkanı Aysun Eyüboğlu Erşen ile üyeler katıldı.
Toplantıda ilk olarak Divan oluturuldu. Divan oluşumunda Divan Başkanı Nurcan Tezer oldu. Divan üyeliğine Göksal Çidem ve Arif Uzunoğlu’nun olması oy birliği ile kabul edildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda bir açılış konuşması yapan Kırklareli Kent Konseyi Nurcan Tezer şunları kaydetti;
“Yerel Gündem 21 süreci ile başlayan kent konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ile birlikte yatay statüye kavuşmuş ve Türkiye ölçeğinde uygulama imkanı bulmuştur. Kent konseylerini yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi bakımından ileri bir adım olarak değerlendirmek gerekir. Konseylerin hukuku çerçevesinde kentimizin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen bizler 2011 yılı ilk genel kurulumuzu gerçekleştirmek için toplandık. Hepinize kolay gelsin.”
Daha sonra söz alan Kent Konseyi Genel Sekreteri Ü. Onur Koçtürk Kent Konseyi genel kurulunun 6 ayda bir toplanmak zorunda olduğunu Bu yüzden çalışma gruplarından 2011 yılında acil proje vermelerini istediklerini, Onlarında projelerini gönderdiklerini belirtti. Projeleri üyelere aktaracağını belirten Onur Koçtürk, onaylanan projeleri bir sonraki belediye meclisine sunacaklarını ifade etti.
Toplantıda ilk olarak Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi Yönergeleri görüşüldü. Yönergeler, içeriğinde yapılan değişiklikler ile oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı gündem maddesi olan Meclisler ve Çalışma Gruplarından gelen projelerin görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi.
Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Projesi olan “Tiyatrolardan Kütüphaneye” projesi görüşüldü. Proje kapsamında yapılacak olan iki tiyatro etkinliğinde giriş bedeli olarak kütüphanesi olmayan okullar için kitap toplanacak ve bu okullara Atatürk Köşesi yapılacak. Proje’nin Kırklareli’de Mart ayı içerisindeki Tiyatrolar Haftası kapsamında uygulanması hedefleniyor. Proje ile ilgili söz alan Münir Saygın tiyatro ile ilgili davetiye ve ilanları ücretsiz yapabileceğini söyledi. Proje oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda Kırklareli Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu’nun “Objektifimdeki Mimari Engeller” projesi görüşüldü.
Projenin amacı hakkında; “Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir olmaması ve yaşanabilir kılınmaması, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda  ayrıca Resmi binalar, halka açık binalar, tesisler ve alanlara ulaşamamak engellilerin en büyük sorunlarından biridir. Aslında bir engeli olmayan insanlar ve yetkililer bu yerlerden günde onlarca kez geçiyorlar ama bu sorunları sorun olarak görmüyorlar. Ancak bir yerleri geçici veya kalıcı olarak işlevini yitirdiğinde bu sorunların gerçekte ne kadar önemli bir sorun olduğunu görmektedirler, İlimiz, ülkemizin huzur dolu küçük illerinden biridir. Engellilerin erişebilirlik ve ulaşabilirlik sorunlarını çözmek imkansız değildir. Ancak bunların giderilmesi sistematik bir çalışmayı öngörmektedir. Projemiz kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda ayrıca Resmi binalar, halka açık binalar ve tesislerin, engellilere uygun olamayan yönlerinin fotoğraflandırılmasını sağlayacak, bu fotoğrafların bir rapor halinde ilgili merciilere sunularak mimari sorunların giderilmesi amaçlanmaktır.” denildi. 2011 yılı içinde Kırklareli’de yapılması planlanan proje oy birliği ile kabul edildi.
Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu’nun iki projesi görüşüldü. İlk olarak “Öğrenciler Yarışıyor (Zeka Bulmacaları)” projesi görüşüldü. Proje ile ilköğretim son sınıf (8. Sınıf) öğrencilerini bir araya getirerek beyin fırtınası şeklinde biraz eğlence biraz rekabet katarak yarışmalarını sağlayarak öğrencileri şıksız düşünmeye alıştırmaya çalıştırmak hedefleniyor. Herhangi bir Pazartesi günü gerekli izinler alınıp uygulanması düşünülen proje oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu’nun bir diğer projesi olan “Birlikte Tartışalım” projesi görüşüldü. Üniversite Felsefe yada Edebiyat bölümü öğrencilerini hedef kitle olarak alan proje ile Üniversite öğrencilerinin hayata dair konulara nasıl baktıklarını görmelerini sağlamak onlarında farklılıklardan bir zenginlik çıkarmalarını sağlamak hedefleniyor. projenin iki yıl önce İl Halk Kütüphanesinde lise son sınıf öğrencileri arasında uygulandığı, ancak üniversite öğrencileri arasında daha fazla ses getireceği ve faydalı olacağı düşünülüyor. Kültür Merkezine Felsefe yada Edebiyat bölümü öğrencileri ve hocaları çağrılarak sunum eşliğinde proje uygulanması düşünülen proje oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Çevre ve Tarım Çalışma Grubu’nun iki projesi görüşüldü. İlk Olarak Yöresel İçecek Hardaliyenin AOÇ’de Tanıtım Projesi görüşüldü. Yapılması istenen proje ile Atatürk’ün vasiyeti sayılabilecek Yöresel İçecek Hardaliye’nin ülke düzeyinde tanıtımını sağlayarak Kırklareli’nin tarım ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak, küçük ve orta boy tarım işletmelere destek vererek Kırklareli’de alternatif tarım alanları oluşmasının önünü açmak, sağlıklı ve doğal bir içecek olan hardaliye ürününü, tüketecek geniş halk yığınlarına tanıtarak ve tüketimini teşvik ederek halk sağlığına katkı sağlamak hedefleniyor.
Üzüm üretimi yapan tarım işletmesi sahipleri ve çalışanlarını hedef kitle alan projenin 5 Mayıs 2011 tarihine kadar bitirilmesi ve ayın tarihte AOÇ’de açılacak gıda sergileme etkinliğinde “Kırklareli Hardaliyesi”nin tanıtılabileceği düşünülüyor. Proje gerçekleştiğinde, Kırklareli’de alternatif tarım alanları oluşacak, tarımla uğraşanların gelirleri artabilecek ve insanlara sağlıklı bir içecek sunulmuş olacak. Proje tüm bu detayları ile oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Çevre ve Tarım Çalışma Grubu’nun bir diğer projesi olan Kent Yakın Çevresinde Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Yapılması Projesi görüşüldü.
Yapılması düşünülen çalışma ile her yaştaki kent halkının sağlıklı yaşam etkinliklerine katkı amacıyla, kırsal ve Karahıdır Korusu doğal ortamında bisiklet kullanmaya ve yürüyüş yapmaya teşvik etmek.  Bu alanlardaki yolların; 1 km’si asfalt, 1 km’si cüruf kaplı olup 9-10 km kadarı toprak yoldur.
İlimizde merkezi ısınma sistemleri ağırlıklı olarak kömürdür. Yanma sonucu çıkan cüruflar çöplük alanlarda toplandığından,
a) Cürufları güzergahlardaki toprak yollarda değerlendirmek, aynı zamanda atıkların tekrar kullanımı sağlamak,
b) Cüruflar ile güzergah yollarını onarmak, şehirde yaşayanların koru ve kırsal alanlarda bisikletle ya da yürüyerek dolaşmalarını sağlamak.
e) Bu proje ile güvenli bir alanda yürüyüş ve bisiklet yolları ile doğaya ilgi çekmek sevdirmek amaçlanıyor. OCAK- MAYIS/2011tarihinde yapılması düşünülen Proje; “Sungurbey Caddesi, mezarlığın sağ tarafından devam ederek,  2,000 metre sonra Karahıdır  Korusu köşesinde Dr. İbrahim Çiftçi’nin bahçesinden kuzeye  dönelerek Doğal Gaz Deposu yolundan, mezarlığın batısından şehre dönüş ve güzergahta sadece tarım alanları, meyve bahçeleri arasından geçilerek, güzergahta yön ve mesafe levhaları bulunacaktır. Toplam mesafe 5000 metre adardır.” şeklinde oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Kadın Meclisi’nin 7-13 Mart 2011 tarihleri arasında yapmayı planladığı etkinlik görüşüldü. Tüm detayları sırayla okunan etkilik programı oy birliği ile kabul edildi.
Taner Erşen’in 5-11 Temmuz 2011 tarihleri arasında yapmayı planladığı “Kardeş Şehirler Kampı” projesi görüşüldü. Proje ile Kırklareli’nin kardeşlik bağını oluşturan şehirlerin genç insanlarının birbirlerini tanımalarını, Kültürler arası etkileşimle gelecekte birlikte başarma duygularının oluşmasını ve kardeş şehir düşüncesinin bu genç insanlar aracılığıyla geliştirilmesini sağlaması hedefleniyor. İğneada Beldesi – Longoz Ormanları Tanıtım Merkezi’nde yapılması düşünülen proje oy birliği ile kabul edildi.
Turizm-Tanıtma Ve Uluslararası İlişkiler  Çalışma Grubu Projesi olan “İşaretli Harita” projesi görüşüldü. Kırklareli Kentini Merkezi Harita üzerinde Tarihi ve Turistik Yerlerini Tanıtmak ve Değerlendirmek açısından Kırklareli Şehir Haritasının tasarımını yapıp hazırlayarak Kırklareli’ni Tanıtıcı Broşürünü haritanın Orta ve Son Sayfasına konulması düşünülüyor. Projenin 2 ay içinde sonlanması hedefleniyor. Proje bu detaylar ile oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda son olarak kent gönüllüsü Tahsin Üzer’in 12 Mahallemize 12 Spor Sahası Projesi görüşüldü. Proje, Kırklareli şehir merkezinde yeterli spor alanı olmaması kent öğrencileri ve sakinlerinin spor sayesinde beden ve ruh sağlığını koruma ihtiyacı düşünülerek yapılması hedefleniyor. Mart 2011’de başlaması düşünülen proje oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.