“Kırklareli İl Özel İdaresi’nin Bütçesi projeleri karşılayamayacak durumda”

20
* Karakoç; “Kırklareli İl Özel İdaresi’nin bütün olanaklarının zorlanması ile 6-7 milyon TL. civarında bir bütçenin oluşacağını tahmin ediyoruz. Toplamda 62-63 milyon lira civarında olan proje toplam tutarlarını bu bütçeden karşılamak imkânsız” dedi.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Ağustos Ayı 3. Birleşimi 5Ağustos 2013 Pazartesi Günü saat 10.30’da Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda Behçet Şen Başkanlığı’nda bir araya geldi.
Ağustos ayı 2. Birleşimine ait tutanak özeti üyelere okundu. Sonrasında gündem maddesi ilk olarak; İl Genel Meclisi’nin 05.06.2013 tarih ve 149 sayılı kararına istinaden, Kırklareli İli Pınarhisar ilçesi Poyralı Köyü Karadere Mevkii’nde, 3407 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Küçükbaş Besi Hayvancılığı” Tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanması hususunda görüşüldü ve İlgili Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.
Gündemin ikinci görüşmesinde ise İl Genel Meclis Üyeleri’nden Aydın Karakoç İl Genel Meclisi’nin 07.06.2013 tarih ve 164 sayılı kararına istinaden Kırklareli İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı’nda yer alan raporları okudu.  İlk etapta Çevre Sağlık Komisyonu Raporu ve ardından Plan Bütçe Komisyonu Raporları okunuldu.
* Karakoç “Bütçe yetersiz”
İl Genel Meclis Üyelerinden Aydın Karakoç raporların okunmasının ardından sonrasında şunları kaydetti:
“Raporları sizlere sundum. Ancak raporlarda değişik birimlerden de olsa aynı şekilde talepler gelmekte bunları iyi incelemek gerekiyor ve ilgili birimleri bu konular hakkında uyardık. İlgili il müdürlükleri birçok proje geliştirip bunları İl Özel İdaresi Genel Bütçesi’nden talep edildiği görülmüştür ancak bu talepler Komisyonumuz bütçe yönünden değerlendirmemiştir.
Ayrıca gider bütçesini incelediğimizde 21 milyon TL. olarak kesinleştiği 2013 Yılı 6 milyon 100 bin, Köy-Des Yatırımları için 3 milyon 174 bin TL., diğer kalemlerden de üç kalemde toplam 8 milyon TL. olmak üzere toplam 17 milyon 274 bin TL. Toplamda ise bütçenin 38 milyon 274 bin TL’ye ulaştı. 2014 Yılı Bütçesi’nde ise 17 milyon 274 bin TL. gelip gelmeyeceği belli değil. Kendi Öz kaynakları dayalı olarak artış oranı hesaplandığında 2014 bütçe büyüklüğünün 24 milyon TL. olacağı tahmin ediliyor. İl Müdürlükleri’nden ve Özel İdare Hizmet Birimleri’nin hazırladığı TR21 ve AB Projeleri’nin hiçbir tanesi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programları’nda yer almadığı ve değerlendirmeye alınmadı. Ayrıca İl Özel İdaresi’nin bütün olanaklarının zorlanması ile 6-7 milyon TL. civarında bir bütçenin oluşacağını tahmin ediyoruz. Toplamda 62-63 milyon lira civarında olan proje toplam tutarlarını bu bütçeden karşılamak imkânsız. 2014 Yılı Bütçesi bu bilgiler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Yoksa yapılan projeler askıda kalmış olur. Bütçemiz toplam maliyetin %10’u kadar kısacası verilen projelerin yüzde %90 olmayacak gibi” dedi.
Ayrıca Köy Muhtarları Bayram öncesinde son oturum olan İl Genel Meclis Toplantısı’nı takip etmek ve çalışmaları yerinde görmek amacı ile meclisi ziyaret ettiler. (Serkan Koçtürk)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here