KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

5
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134’üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesi gereğince; Kırklareli İl Özel İdaresinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (I) Bu Yönetmelik, Kırklareli İl Özel İdaresinde görevli memurlar hakkında uygulanır.
Disiplin amirleri
MADDE 3- (l) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.
Memurların disiplin işleri
MADDE 4- (I) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük    
MADDE 5- (I) Bu Yönetmelik, Kırklareli İl Genel Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (I) Bu Yönetmeliği, Kırklareli Valisi yürütür.
İl Genel Meclis Başkan Vekili        Katip        Katip
           Safet ÜRESİN Yeşim GİRGİN Seyhan DELİOĞLU
EK-1
İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN AMİRLERİ
                      UNVANI                     DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN
                 AMİRİ
GENEL SEKRETER         VALİ
İÇ DENETÇİ         VALİ
GENEL SEKRETER YARDIMCISI         GENEL SEKRETER     VALİ
HUKUK MÜŞAVİRİ         GENEL SEKRETER     VALİ
MÜDÜRLER/İŞLETME MÜDÜRÜ         GENEL SEKRETER     VALİ
AVUKAT         GENEL SEKRETER     VALİ
UZMAN
SİVİL SAVUNMA UZMANI          BİRİM MÜDÜRÜ         GENEL SEKRETER
MALİ HİZMETLER UZMANI            MALİ HİZMETLER       GENEL SEKRETER
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI          MÜDÜRÜ                   
1 ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, KONTROL
MEMURU, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR BİRİM MÜDÜRÜ       GENEL SEKRETER
EK-2
İLÇE ÖZEL İDARELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ
UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN      AMİRİ
İL ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ  KAYMAKAM    VALİ(*)
ŞEF VE DİĞER MEMURLAR  İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ      KAYMAKAM (*)
(*) İllerde vali, ilçelerde kaymakam, özel idare teşkilatında çalışan bütün memurların aynı zamanda en üst disiplin amiridir.
İl Genel Meclis Başkan Vekili        Katip        Katip
           Safet ÜRESİN Yeşim GİRGİN Seyhan DELİOĞLU
SAYI:261       B.İ.B.     11.05.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here