Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı mesaisi bugün başlıyor

12
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 2013 yılı Şubat Ayı Toplantıları bugün saat 10.30’da başlıyor.
HABER MEREKEZİ
Kırklareli İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda yapılacak olan İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantı gündemi şu şekilde açıklandı:
“1- İl Özel İdaresi’nin 23/01/2013 tarih ve 769 sayılı, 2013 Yılında uygulanacak makine-ekipman kiralama bedellerinin belirlenmesi.
2- İl Özel İdaresi’nin 21.01.2013 tarih ve 622 sayılı, İlimiz Babaeski İlçesi Müsellim Köyü Muhtarlığı’nın köy yerleşik alan sınırının onaylanması teklifinin görüşülmesi.
3- İl Özel İdaresi’nin 21.01.2013 tarih ve 625 sayılı, İlimiz Babaeski İlçesi Yeniköy Köyü Muhtarlığı’nın köy yerleşik alan sınırının onaylanması teklifinin görüşülmesi.
4- İl Özel İdaresi’nin 21.01.2013 tarih ve 624 sayılı, İlimiz Babaeski İlçesi Ağayeri Köyü Muhtarlığı’nın köy yerleşik alan sınırının onaylanması teklifinin görüşülmesi.
5- İl Özel İdaresi’nin 15.01.2013 tarih ve 441 sayılı, 2013 Mali Yılı Bütçesinde kurumsal kodda açılmamış olan Birim Müdürlüklerinin kurumsal kodlarda açılması teklifinin görüşülmesi.
6- İl Özel İdaresi’nin 25.01.2013 tarih ve 881 sayılı, mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Merkez Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi işhanı Binası Zemin Kat 7 ve 8 no’lu işyerlerinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne "Resim ve El Sanatları Sergi Salonu" olarak kullanılmak üzere bedelsiz tahsis edilmesi teklifinin görüşülmesi.
7- İl Özel İdaresi’nin 23.01.2013 tarih ve 773 sayılı, İlimiz Vize İlçesi Pazarlı Köyü Ayazma mevkiinde bulunan, 7.370,62 m2 yüzölçümlü 102 ada, 229 parsel ve 826,23 m1 yüzölçümlü 102 ada, 127 parsel no.lu taşınmazlar üzerinde Erdoğan Vardar tarafından "Turizm, Kültür ve Rekreasyon Tesisi" yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Raporları’nın onaylanması teklifinin görüşülmesi.
8- İl Genel Meclisi’nin 07.12.2012 tarih ve 243 sayılı kararına istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Eskibedir Köyü, Yörükdere mevkiinde, 31 pafta ve 441 parsel numaralı 12.330,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Mehmet ASLANOGLU tarafından "Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılığı" Tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan raporlarının incelenmesi hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
9- İl Genel Meclisi’nin 07.12.2012 tarih ve 244 sayılı kararına istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Eskibedir Köyü, Ağıl Yeri mevkiinde, 1757 parsel numaralı 68.020,09 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Kayadibi Otomotiv İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından "Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılığı” tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan raporlarının incelenmesi hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
10- İl Genel Meclisi’nin 07.01.2013 tarih ve 18 sayılı kararma istinaden, İl Özel İdaresi’nin 04.01.2013 tarih ve 143 sayılı, İlimiz Merkez İlçe Karadere Köyü sınırlarında, Aysu Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından, 339.328,48 m2’lik ormanlık alanda "Rüzgar Enerji Santrali" yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Plan Raporlarının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
11- Valilik Makamının 09.01.2013 tarih ve 282 sayılı onayına istinaden Sözleşmeli Avukat olarak atanan Sezen Malik Abuy hakkında İl Genel Meclisi’ne bilgi verilmesi.
12- İl Özel İdaresi’nin 17.01.2013 tarih ve 529 sayılı, İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda, "Bina Mal Bakıcısı" olarak görev yapan Birol Çaloğlu ve "Köy Tesisleri Teknisyeni" olarak görev yapan İlker Topaloğlu’nun emekliye ayrılmalarından dolayı kadrolarının iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi.” (Ufuk Ertop)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here