Kırklareli İl Genel Meclisi’nin mesaisi 2 Mayıs’ta başlıyor

20
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Mayıs Ayı Toplantıları 2 Mayıs 2013 Perşembe günü başlıyor.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak olan Mayıs ayı 1. birleşimi 10.30’da başlayacak.
İl Özel İdaresi’nden alınan bilgilere göre meclis gündemi şu şekildedir;
* İl Özel İdaresi’nin 12/04/2013 tarih ve 2935 sayılı, 2012 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap
Cetvelleri ile Taşınır ve Taşınmaz Mal Hesap Cetvellerinin incelenmesi teklifinin
görüşülmesi.
* İl Özel İdaresi’nin 18/04/2013 tarih ve 3075 sayılı, İlimiz Vize İlçesi Balkaya Köyünde, 101
ada, 462 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Hüseyin ÇODAR tarafından "Alabalık Üretim
Tesisi" kurulması*amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planının onaylanması teklifinin görüşülmesi.
* İl Özel İdaresi’nin 19/04/2013 tarih ve 3161 sayılı, İl Özel İdaresi yol ağında bulunan
Merkez 65-2 K.K no’lu İly.İlt (Kayalı)- Kırklareli Üniversitesi Kampusu köy yolunun yol
ağından çıkarılması teklifinin görüşülmesi.
* İl Genel Meclisi’nin 03/04/2013 tarih ve 94 sayılı kararına istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi
Ertuğral Köyünde, 23 no Tu paftada yer alan ve köy yerleşik alanı içerisinde kalan köy
boşluğunun, "Hizmet Alanı" olarak kullanılabilmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"
tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
* İl Genel Meclisi’nin 03/04/2013 tarih ve 94 sayılı kararına istinaden, İlimiz Lüleburgaz
İlçesi Çengelli Köyü 10 no’lu paftada yer alan köy boşluğunun, köyün ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla sosyal tesis alanı ve hizmet alanı (köy konağı) olarak kullanılması için
hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması hususunda "İmar ve
Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
* İl Genel Meclisi’nin 03/04/2013 tarih ve 94 sayılı kararına istinaden, İlimiz Lüleburgaz
İlçesi Çengelli Köyü 13 no’lu paftada yer alan köy boşluğunun, köyün ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla sosyal tesis alanı ve hizmet alanı (köy konağı) olarak kullanılması için
hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması hususunda "İmar ve
Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
* İl Genel Meclisi’nin 03/04/2013 tarih ve 94 sayılı kararına istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi
Sofuhalil Köyünde, 44 no’lu paftada yer alan ve köy yerleşik alanı içerisinde kalan köy
boşluğunun, "Hizmet Alanı" olarak kullanılabilmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"
tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
* İl Genel Meclisi’nin 03/04/2013 tarih ve 94 sayılı kararına istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi
Sofuhalil Köyünde, 41 no’lu paftada yer alan ve köy yerleşik alanı içerisinde kalan köy
boşluğunun, "Hizmet Alanı" olarak kullanılabilmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"
tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
* İl Genel Meclisi’nin 04/04/2013 tarih ve 104 sayılı kararına istinaden, su kullanımı
hakkında alınacak tedbirler hususunda verilen yazılı önergenin görüşülmesi.
* İl Genel Meclisi’nin 05/04/2013 tarih ve 105 sayılı kararına istinaden, 2013 Yılı temel
eğitim yatırım programında yer alan Lüleburgaz İstiklal Mahallesi 24 derslikli İlkokul
yapılması ve Lüleburgaz Zafer Mahallesi 24 derslikli İlkokul yapılması işlerinin
karakteristiği ve yerleri değiştiğinden, İstiklal Mahallesine farklı parsele 16 derslikli
İlkokul, Zafer Mahallesine farklı parsele 16 derslikli Ortaokul yapılması hususunda
"Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun
görüşülmesi.
* İl Genel Meclisi’nin 05/04/2013 tarih ve 108 sayılı kararına istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Ovacık Köyünde, 3 pafta, 47 parsel numaralı taşınmaz üzerinde işit Biyokütle Enerji A.Ş. tarafından "Biyogaz Enerji Üretim Tesisi" kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
* İl Genel Meclisi’nin 05/04/2013 tarih ve 109 sayılı kararına istinaden, İlimiz Demirköy
İlçesi Sarpdere Köyünde, 104 ada, 74 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Turizm Amaçlı
Konaklama Tesisi" kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması hususunda "İmar ve Bayındırlık
Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
* İl Genel Meclisi’nin 05/04/2013 tarih ve 111 sayılı kararına istinaden, Yunanistan ve Balkan Ülkelerindeki C.P.M.R’a üye kentlerde incelemeler yapılması hususunda "Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
*İl Genel Meclisi’nin 05/04/2013 tarih ve 115 sayılı kararına istinaden, İlimiz Vize İlçesi
51003 Mühimmat Bölüğü Depo Kısım Komutanlığına içmesuyu sağlamak amacıyla,
Kaynarca tepe mevkiinde askeri Birliğin güney batısında ve birliğe 1400 metre uzaklıkta
Evrenli Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan 8.00 lt/sn debiye sahip Dokuz Kurnalı
kaynağının 2.00 lt/sn.lik kısmının, askeri birliğe kaynak tahsisinin yapılması hususunda
"Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
* Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. (Ufuk Ertop)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here