Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Mart Ayı Maratonu başlıyor

32
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Mart Ayı maratonu bugün yapılacak olan ilk birleşim ile başlayacak. Saat 10.30’de başlayacak olan Mart Ayı Toplantıları’nı Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Behçet Şen 30 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi’nde aday gösterilmemesinden dolayı son kez yönetecek.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Mart Ayı maratonu bugün yapılacak olan ilk birleşim ile başlayacak. Saat 10.30’de başlayacak olan Mart Ayı Toplantıları’nı Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Behçet Şen 30 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi’nde aday gösterilmemesinden dolayı son kez yönetecek.
Mart Ayı Toplantıları’nın gündem maddeleri şu şekilde:
“1. Yoklama.
2. Şubat ayı 5. birleşimine ait tutanak özetinin okunması.
3. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesine istinaden hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4. İl özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda, Şoför olarak görev yapan Ziya Tekin’in emekliye ayrılmasından dolayı kadrosunun iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi.
5. 2014 yılı Bütçesinden Pınarhisar İlçesi Ataköy Muhtarlığına alınacak kantar bedeli olan 15 bin TL’nin İlçeye gönderilecek olan toplu ödenekten ayrı değerlendirilmesi hakkındaki teklifin görüşülmesi.
6. Merkez TOBB Lisesi 300 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapımının 200 Öğrencilik Pansiyon Yapım işi olarak revize edilmesi teklifinin görüşülmesi.
7. İl Genel Meclisi’nin 06/02/2014 gün ve 46 sayılı kararına istinaden; 2014 yılı İl özel İdaresi Bütçesi’nde yılı içinde kurumsal sınıflandırma bazında değişiklik yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
8. İl Genel Meclisi’nin 06/02/2014 gün ve 47 sayılı kararına istinaden; l/100.000’lik Çevre Düzeni Planları’nda Danıştay tarafından iptal edilen 26 madde hakkında Meclisin bilgilendirilmesi yönünde hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
9. İl Genel Meclisi’nin 07/02/2014 gün ve 49 sayılı kararına istinaden; İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan meraların ıslah edilmesi ve kiraya verilmesi konusunun araştırması ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
10. İl Genel Meclisi’nin 07/02/2014 gün ve 51 sayılı kararına istinaden; Demirköy İlçesi Avcılar Köyü Muhtarlığı ile Askeri Birliğin içme suyu ihtiyaçlarının müşterek olarak karşılanması maksadı ile kaynak tahsisi yapılması talebi hakkında İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu ile Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporun görüşülmesi.
11. İl Genel Meclisi’nin 07/02/2014 gün ve 52 sayılı kararına istinaden; Kırklareli Merkez İlçesi sınırlarında bulunan Namık Kemal Ersun Kışlası’na ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlan üzerinde park alanına ayrılan arazinin bir kısmının Askeri Alan fonksiyonuna dönüştürülmesi talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı Paftaları ile Plan İzah Raporları hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
12. Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
13. Gelecek birleşim tarihinin tespiti.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here