Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ekim Ayı Toplantıları’nda alınan kararlar açıklandı

23
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 02-09 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararların özetleri şu şekilde açıklandı: 
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 02-09 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararların özetleri şu şekilde açıklandı:  
“Onaylı 1/1000 ölçekli Kuzuçardağı Köyü Köy Yerleşme İmar Planına istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi, Kuzuçardağı Köyü, 950 parsel numaralı, 10.000,00 m² yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı taşınmazın, değişiklik tasarımında olduğu gibi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) olacak şekilde ifraz edilmesine, (A) ile gösterilen kısmının yola terk edilmesine ve (B) parselinin park alanı olarak ayrılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.
3194 Sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. maddesi, 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Yenitaşlı Köyü, 699 parsel numaralı 12700,00 m², 700 parsel numaralı 12600,00 m², 912 parsel numaralı 21100,00 m², 913 parsel numaralı 35200,00 m² ve 1296 parsel numaralı 35537,00 m² yüzölçümlü, Bahtiyar YILMAZ adına kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazların, teknik raporda ve değişiklik dosyasında belirtildiği gibi (A) olacak şekilde tevhit edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
Mülkiyeti il Özel idaresine ait, Kırklareli İli Demirköy İlçesi Sarpdere Köyü Dupnisa Mağarası mevkii, E19-a17a-1 pafta,104 ada 74 nolu parselde 14.354,69 m² yüzölçümlü, tapuda tarla niteliğinde bulunan arazi üzerinde turistik tesis yapılmak koşuluyla, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince yapılan ihalesinde, istekli Mangal Tarımsal Ürün. Gıda Tur.San. ve Tic. Ltd.Şti. yetkilisi Selçuk Köse’nin teklifi uygun görülerek, adı geçen şirkete 15 (on beş) yıl müddetle kiraya verilmesine, ilk yıl kira bedelinin aylık 450,00 (dört yüz elli) TL bedel üzerinden tahsil edilmesine, takip eden yılların kira bedellerinin belirlenmesi ile diğer işlemlerin, şartnamede açıklanan hususlar doğrultusunda yürütülmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
10 Mart 2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi gereğince; 01/07/2013-07/10/2013 tarihleri arasında idaremize bu amaçla gönderilen tahsisli ödeneklerin takip edilmesi amacıyla, 2013 Yılı Bütçesi içinde fonksiyonel 4.düzey kod altında ekli listede belirtilen yeni proje tertiplerinin açılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.” (Serkan Koçtürk)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here