Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Aralık Ayı karar özetleri açıklandı

13
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 07-10 Aralık 2010 tarihleri arasında
yapılan Aralık Ayı görüşmelerinde alınan kararların özetleri açıklandı.

HABER MERKEZİ
 Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından alınan kararlarla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“* 07 Aralık 2010 Salı
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İdari Hizmet Binası, Kofçaz Yolu üzerindeki arazi, Kavaklı Kasabasında bulunan Fabrika Binası ve arsası, Pınarhisar İlçesinde bulunan 2 (iki) Katlı İşyeri ve Lojman Binası, Lüleburgaz İlçesinde bulunan Kargir Ev, İstanbul İlinde bulunan Öğrenci Yurdu Binasının satışı teklifi ile İl Özel İdaresi’ne ait gayrimenkullere ilişkin oluşturulan taşınmaz mallar envanterinde yer alan diğer taşınmazlar arasından satışa uygun olanlarının da incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu”na havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15. maddesi gereğince, yeniden görüşülmek üzere iade edilen 164 sayılı kararın, değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15. maddesi gereğince, yeniden görüşülmek üzere iade edilen, Kırklareli İl Özel İdaresi’nin 2011 Yılı Bütçesinin tekrar incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine “oybirliğiyle” karar verildi. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince aynı kurumsal ve  fonksiyonel kodlama altında bulunan; muhtelif tertiplerden toplam 146 bin 100 TL ödeneğin alınarak, Bütçenin Görev Giderleri tertibine aktarılması teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. * 08 Aralık 2010 Çarşamba
İlimiz Lüleburgaz İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde; Metin Zağra ve Ahmet Erdal’ın görev almasına, 8 çekimser, 16 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. 2011 Yılı Bütçesinde İmar ve Bayındırlık hizmetlerine ayrılan ödenekler hakkında, Valilik Makamınca 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15. maddesi gereğince, yeniden görüşülmek üzere iade edilen 29/11/2010 tarih ve 164 sayılı meclis kararı,  Makamın gerekçe yazısında belirtilen hususlar ve ayrıca gelen öneriler dikkate alınarak tekrar revize edilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince aynı kurumsal ve fonksiyonel kodlama altında bulunan; 44.39.34.00.00/01-3-1-00/8/01-3 tertibinde bulunan 110 bin TL ödeneğin alınarak, ihtiyaç duyulan 44.39.01.02.00/01.1.1.00/5/01.5 Diğer Personel tertibine aktarılması teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Tarifeler Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Su Kiralama Tarifesi ile Hizmetler ve Teminatlar Tarifesinin belirlenmesi hususunun, incelenmek üzere İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu’na havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında değerlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor oybirliğiyle kabul edilerek, İl Genel Meclisi’nin 30/11/2010 tarihli birleşiminde oylaması yapılan ve 165 sayılı kararda detayları açıklanan Bütçe Kararnamesi ve 2011 Yılı Gelir Bütçesinde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde açıklanan bütçe tertipleri aynen kabul edilerek,  2011 Yılı İl Özel İdaresi Gelir ve Gider Bütçesi 14 milyon TL olarak denk bağlanmıştır. * 09 Aralık 2010 Perşembe
2010 Yılı sonu itibariyle İl Özel İdaresi Bütçesinde kullanılmayacağı anlaşılan tertiplerden 146 bin 100 TL ödeneğin alınarak ihtiyaç duyulan Görev Giderleri tertibine aktarılması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor kabul edilerek,146 bin 100 TL ödeneğin alınarak, ihtiyaç duyulan 44.39.01.00.00/01.3.9.00/5/03.4 Görev Giderleri tertibine aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi. 2010 Yılı sonu itibariyle İl Özel İdaresi Bütçesinde kullanılmayacağı anlaşılan tertiplerden 110 bin TL ödeneğin alınarak Diğer Personel tertibine aktarılması hususunda “Plan ve Bütçe Komisyonu” tarafından hazırlanan rapor kabul edilerek, 110 bin TL ödeneğin alınarak, ihtiyaç duyulan 44.39.01.02.00/01.1.1.00/5/01.5 Diğer Personel tertibine aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi. * 10 Aralık 2010 Cuma
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10/f maddesine istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan, İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi Tesisi (METEM) Binasının, Türkiye Esnaf Odaları Konfederasyonuna tahsis edilmesi talebinin incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonuna” havale edilmesine ve hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında değerlendirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. İlimiz Babaeski İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde; Sami MERİÇ ve Mehmet AŞIK’ın görev almasına, 6 ÇEKİMSER,16 KABUL oyu ile “oyçokluğuyla” karar verildi. İl Genel Meclisinin 05/06/2009 tarih ve 88 sayılı kararında yer alan envanter değişiklikleri ile ilgili tablonun 52. sırasında yer alan Pınarhisar Kaynarca- Dy.İlt. yolunun; yeni envanter ölçüm tulü kısmındaki 2,201’in 3,201 olarak, tama iblağ edilmiş Yeni Envanter tulü kısmındaki 2,000’in 3,000 olarak, açıklamalar kısmındaki -1,300’ün de -0,300 olarak düzeltilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here