Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ağustos Toplantıları bugün başlıyor

20
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ağustos Ayı Toplantıları bugün yapılacak olan 1. Birleşim ile başlayacak.
HABER MERKEZİE
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ağustos Ayı Toplantıları bugün yapılacak olan 1. Birleşim ile başlayacak. Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın başkanlığında saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda yapılacak toplantıda birçok günden maddeleri görüşülecek. Ağustos Ayı’nın 1. Toplantısı Haziran Ayı 5. Birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başlayacak.
Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada Ağustos Ayı Toplantıları’nda görüşülecek olan gündem maddeleri şu şekilde belirlendi;
“1-Haziran Ayı 5. birleşimine ait tutanak özetinin görüşülmesi.
2 -İl Özel İdaresi’nin 07.07.2014 tarih ve 6674 sayılı; ilimiz Merkez İlçesi Üsküp Belediye sınırları içinde Beypınar ve Hacıfaklı arasında bulanan ormanlık sahada EPDK tarafından lisans verilen alanda, İl Özel İdaresi yetki ve sorumluluğunda bulanan kısım üzerinde “Rüzgar Enerji Santrali” yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi.
3- İl Genel Meclisi’nin 03.06.2014 tarih ve 137 sayılı kararına istinaden, İl Genel Meclisi’nin 06.09.2013 tarih ve 224 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz Merkez İlçesi Karakoç Köyü 105 ada, 29 parsel numaralı taşınmazda “Özel Yüksek Öğrenim Yurdu Tesisi ve Alışveriş Alanı” yapılması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda tadilat yapılması hususunda “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
4- İl Genel Meclisi’nin 09.05.2014 tarih ve 122 sayılı kararına istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi Ataköyü Köyü yerleşik alanında yeniden tespitinden sonra köy yerleşim alanının içinde yol tesisleri ile ilgili oluşan sıkıntıların giderilmesi amacıyla İmar Kanunun ilgili maddeleri gereğince kamu yararı kararı verilmesi hususunda “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
5- İl Genel Meclisi’nin 02.06.2014 tarih ve 128 sayılı kararına istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi İslambeyli Köyü yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hususunda “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
6- İl Genel Meclisi’nin 05.06.2014 tarih ve 146 sayılı kararına istinaden, ilimiz Babaeski İlçesi Kadıköy Köyü Köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hususunda “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
7- İl Genel Meclisi’nin 05.06.2014 tarih ve 147 sayılı kararına istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi Pancarköy Köyü Köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hususunda “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
8- İl Genel Meclisi’nin 05.06.2014 tarih ve 148 sayılı kararına istinaden, İlimiz Merkez İlçesi Karakoç Köyü 125 ada, 6 parsel numaralı taşınmasın üzerinde “Özel Yüksek Öğrenim Yurdu Tesisi” Kurulması amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunda “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
9-İl Genel Meclisi’nin 09.05.20014 tarih ve 118 sayılı kararına istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Tatarköy ve Sakızköy’deki endüstriyel atıkların, kontrolsüz olarak tarım arazileri, mera ve su havzalarını kirletecek şekilde vahşice ve gelişi güzel boca edilmesi sonucu oluşan atıkların kirlilik ile idari ve mali boyutunun araştırılması hususunda “Çevre ve Sağlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
10- İl Genel Meclisi’nin 09.05.2014 tarih ve 125 sayılı kararına istinaden, İlimiz dahilinde imkanı bulunmayan engelli çocuklarımızın aileleri denetiminde, İl Özel İdaresi’ne ait sosyal tesislerde gruplar halinde tatil ve rehabilitasyon imkanı sağlanması hususunda “Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu” tarafından hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi
11- İl Genel Meclisi’nin 09.05.2014 tarih ve 123 sayılı kararına istinaden, İlimiz merkez ve ilçelerdeki turizm alanlarının belirlenmesi, tarihi ve kültürel alanların tespit edilmesi, yöresel ürünlerin tanıtılması ve halkına ekonomik katkı sağlayacak çalışmalar yapılması, doğal güzelliklerin eko turizme kazandırılması konularının araştırılması hususunda “Turizm Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
12- İl Genel Meclisi’nin 09.05.2014 tarih ve 127 sayılı kararına istinaden, İlimiz genelinde uygulanacak Trakya Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği gibi projelerin önemi ve önceliklerine göre ne tür projeler üretilebileceğinin araştırılması hususunda "İl Özel İdare Projelerini İzleme Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
13-İl Genel Meclisi’nin 02.06.2014 tarih ve 129 sayılı kararına istinaden, İl Genel Meclisi’nin 06/11/2013 tarih ve 252 sayılı kararı ile kabul edilen ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce belirtilen şekilde yeniden düzenlenen "Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım Yönetmeliği" Taslağı’nın görüşülmesi hususunda ""Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
14- İl Genel Meclisi’nin 06.06.2014 tarih ve 156 sayılı kararına istinaden, İl Genel Meclisi Üyeleri’nin gerek Avrupa Birliği Projeleri’nin takibi gerekse Kardeş Şehir ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla görevli olarak yurtdışında bulunmaları amacıyla pasaport temin edilmesi hususunda "Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
15- İl Özel İdaresi’nin 27.06.2014 tarih ve 6342 sayılı; İlimiz Lüleburgaz İlçesi Çeşmekolu Köyü’ne 2014 Yılı Bütçesinden kilitli parke taşı yapılması için ayrılan 50.000,00-TL ödeneğin, muhtarlığın talebi doğrultusunda 25.000,00 TL’nin köy içine 420 metre yağmur suları büzlü tahliye işinde kullanılmak üzere, kalan 25.000,00 TL’nin ise kilitli parke taşı yapımında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması teklifinin görüşülmesi.
16- İl Özel İdaresi’nin 03.07.2014 tarih ve 6594 sayılı; İl Genel Meclisinin 29/11/2013 tarih ve 279 sayılı kararı ile İlimiz Lüleburgaz İlçesi Oklalı köyüne 2014 Yılı Bütçesinden kilitli parke taşı yapılması için ayrılan 50.000,00-TL ödeneğin, muhtarlığın talebi doğrultusunda köye kanalizasyon yapımında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması teklifinin görüşülmesi.
17 -İl Özel İdaresi’nin 03.07.2014 tarih ve 6539 sayılı; İlimiz Merkez Lüleburgaz İlçesi Gündoğdu Mahallesi 481 ada, 122 parselde kayıtlı 6.475,12 m2 yüzölçümlü taşınmaz arazinin temel eğitim okulu (Orta Okul) yapılmak üzere, Kırklareli İl Özel İdaresine hibe edilmesi teklifinin görüşülmesi.
18- İl Özel İdaresi’nin 04/07/2014 tarih ve 6617 sayılı; Kırklareli Ticaret Borsası ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol gereğince Kırklareli İl Özel İdaresine şartlı bağış olarak aktarılan 500.000,00 TL’nin, 5302 Sayılı Kanunun 10. maddesinin g bendi gereğince protokolde belirlenen Kırklareli Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesi bahçesine 200 Öğrencilik Pansiyon yapılması teklifinin görüşülmesi.
19- İl Genel Meclisi’nin 06.06.2014 tarih ve 154 sayılı kararına istinaden, ilimiz Demirköy İlçesi Beğendik Köyü 6 pafta, 115 ada, 19 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yapılması planlanan "Günübirlik Turizm Tesisi (Piknik Alanı, Kır Gazinosu, Lokanta)" amaçlı tesis için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
20- İl Özel İdaresi’nin 11.07.2014 gün ve 6900 sayılı; ilimiz Vize ilçesi Evrencik Köyü 101 ada 152 parsel numaralı ve mülkiyeti TRAÇİM Çimento San. ve Tic. A.Ş.’ne ait taşınmaz üzerinde mevcut imar planlarında tadilat yapılması teklifinin görüşülmesi.
21- İl Genel Meclisi’nin 06.06.2014 tarih ve 155 sayılı kararına istinaden, Kırklareli İl Özel İdaresi 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı Taslağı hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporların görüşülmesi.
22- Gelecek birleşim tarihinin tespiti.” (Kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.