Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 2014 Yılı Toplantıları sona erdi

26
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 2014 Yılı ve Aralık Ayı Toplantıları sona erdi. Kasım Ayı boyunca toplanan Meclis, Aralık Ayı’nın 1’i itibariyle de ara vermeden Aralık Ayı Toplantıları’na başladı. 5 Aralık 2014 Cuma günü saat 10.30’da Aralık Ayı Son Birleşimi yapıldı. Meclis, Ocak Ayı’nda toplanma kararı aldı.
HABER MERKEZİ
Meclis gündem maddelerine geçmeden önce “5 Aralık Kadın Hakları Günü” ve “Dünya Toprak Günü”nü kutladı. Meclis Başkanı Av. Cavit Çağlayan Gurup Başkanları ve Gurup Üyeleri’nden, Yeşim Girgin ve Gürcan Kırım Yazılı Mesaj yayınladı.
Girgin Mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, 1926-1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk Devrimleri’nin bir kısmı, kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasını hedeflemiştir. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyetinde toplumsal alanda yapılan en önemli yeniliklerdendir ve birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir. Fransa ve İtalya’da kadınlara 1946’da, İsviçre’de ise 1971’de Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmıştır. Atatürk’ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930’da belediye seçimlerinde seçme, 1933’te çıkarılan Köy Kanunu’yla Muhtar Seçme ve Köy Heyeti’ne Seçilme, 5 Aralık 1934’te Anayasa’da yapılan bir değişiklikle de Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakları tanınmıştır” dedi.
Kırım’da “Dünya Toprak Günü”nü kutlayarak; “Birleşmiş Milletler 5 Aralık 2014 gününü Dünya Toprak Günü ve 2015 yılını da toprak yılı olarak ilan etti. Yüzölçümü 78,36 milyon hektar olan Türkiye’nin, 23.8 milyon hektar işlenen tarım arazisi var. Toplam karasal alanının %30’u tarım arazisi, toplam karasal alanın ise sadece %6’sı 1. Sınıf Tarım Arazisi konumunda, yani toprak bakımından aslında fakir bir ülkeyiz. Resmi rakamlara göre Türkiye son 10 yılda 27 milyon 825 bin 64 dekar tarım arazisini, imara, inşaata kurban etti. Her geçen gün erozyon, çölleşme, toprak kirlenmesi, tuzlanma, toprak içindeki organik madde ve mikroorganizma varlığının azalması, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, aşın ve bilinçsiz sulama ve gübreleme işlemleri, uygun miktarda kullanılmayan pestisitler, ağır ve söreklt toprak İşlemeleri ve aşırı hayvan otlatma gibi tarımsal uygulamalar, taş ve maden ocakları, betonlaşma ciddi toprak kaybına neden oluyor. 2004 yılında 265.9 milyon dekar olan tarım arazisi varlığı, 1013 sonu İtibariyle 238,1 milyon dekan düşmüş. Aradaki fark 7.8 milyon dekar Türkiye de son 10 yılda tarım topraklarının yüzde 10.46’ıım kaybetmiş durumda” dedi.
* Meclis’in Gündem Maddeleri;
Meclis’in Birinci Gündem Maddesi; “ 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6.Maddesine istinaden, İl Genel Meclis Başkanı Cavit ÇAĞLAYAN’ in görev aldığı ihtisas komisyonlarından Turizm Komisyonu, İl Özel İdare Projelerini İzleme Komisyonu ve Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu’ndan ayrılması nedeniyle boşalan üyelik için yeni üye seçilmesi. Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkanı Çetin Şinikoğlu, İsim Önerdi; Turizm Komisyonuna Gürkan Umut, İl Özel İdare Projeleri’ni İzleme Komisyonuna Yeşim Girgin, Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonuna Okay Şenay, Önerildi. Öneri Oybirliği ile kabul edildi. Meclsisin Diğer Gündem Maddesi; “İl Genel Meclisinin 24/11/2014 gün ve 295 Sayılı Kararı ile İl Özel İdaresi’nin görev alanında bulunan iş ve işlemlerinden alınacak hizmet bedellerinin 01.01.2015 tarihinden itibaren alınması için hizmetlerin ve bedellerinin belirlenmesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. Hazırlanan Raporu Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Okay Şenay okudu. Rapor Oybirliği ile Kabul edildi. Meclisin 3. Gündem Maddesi; “Babaeski İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’nde 2015 Yılında görev alacak 2 hayırsever vatandaşın seçilmesi. CHP Gurubu’ndan Nail Gümüş ve Fevzi Şen isimli vatandaşlar önerildi. Öneri Oybirliği ile kabul edildi. Meclis’in son gündem Maddesi; İçişleri Bakanlığı kayıtlarında Azizbaba olarak geçen Köy isminin Arizbaba olarak değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi. Köyün Arizbaba olarak değiştirilmesi kabul edildi.
* Meclisten 2014’ e Veda
Kırklareli İl Genel Meclisi Aralık Ayı son toplantısı ile 2014 yılının da son toplantısını yapmış oldu, Meclis Başkanı, Gurup Başkanları ve meclis üyeleri 2015 Yılında, daha başarılı, daha güzel ve Kırklareli için daha iyi hizmetler etmeye vesile olması temennisinde bulunarak, yeni yılı kutladılar. (Selçuk Vurucu) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here