Kırklareli İl Genel Meclisi’nde gündem yoğun

15
Kırklareli İl Genel Meclisi Eylül Ayı 3. Birleşimi 4 Eylül 2013 Çarşamba günü saat 10.30’da Behçet Şen Başkanlığında İl Özel idaresi hizmet binası il genel meclisi salonunda toplandı. 
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Eylül Ayı 3. Birleşimi 4 Eylül 2013 Çarşamba günü saat 10.30’da Behçet Şen Başkanlığında İl Özel idaresi hizmet binası il genel meclisi salonunda toplandı. Toplantıya yoklamanın ardından Eylül ayının 2.Birleşimine ait tutanak özetinin okunmasına ile başladı. Okunan tutanağın ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.  
İlk madde görüşülmeden önce gündem dışı söz alan Demokrat Parti İl Genel Meclis Üyesi Hasan Basri Korkmaz; “Bazı köylerde ziyarette bulundum burada bulunan köylü vatandaşlar yeni gelen çöp konteynırlarından dolayı bana teşekkür etti. Bende bundan dolayı memnun oldum ancak. Burada birçok kişinin böyle bir şey yapıldığından haberi yok. Keşke köy muhtarlarından önce bizlerinde haberi olsaydı” dedi. 
Konu üzerine önümüzdeki günlerde İl Genel Meclisi Başkanı Şen rapor şeklinde kendilerine sunulacağını dile getirdi. 
Gündemin ilk maddesinde 2013 Yılı Bütçesi ile muhtelif tertiplere ayrılan ödeneğin yılı içinde ihtiyaçları karşılayamayacağı anlaşılmış olup, aciliyet gerektiren alanlarda kullanılmak üzere, 2013 yılı gelirlerinde bulunan 2.350.000,00 TL’lik öz nakdin, ek ödenek olarak verilmesi teklifinin görüşülmesi ile başlandı. Görüşme esnasında CHP Grup Başkanı Hüseyin Taşkın söz alarak konun Plan Bütçe komisyonuna havale edilmesini gerekildiğini söyledi ve Başkan Şen konuyu gerekli komisyona havaleyi oylara sundu ve oy birliği ile gerekli komisyona havale edildi.  
İkinci madde olarak İl Genel Meclisi’nin 07/06/2013 tarih ve 164 sayılı kararma istinaden, Kırklareli İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı Taslağında yer alan yatırım teklifleri hakkında, ilgili komisyonlarca hazırlanan raporların görüşülmesine başlandı. İkinci oturumda yapılan görüşmede listelere yeniden eklenmesi gereken yerler Meclis üyelerince hem yazılı hem sözlü şekilde ilettiler Alt Yapı komisyon üyesi Nail Özden hepsini tek tek okuyarak konuya ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin olarak Hasan Dağ gündem dışı söz alarak şunları dile getirdi: “Ben yaklaşık olarak on yıldan beri Meclis üyesiyim. Her seferinde bu konu gündeme geliyor ancak özellikle Kula ile ilgili olarak bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Kula Köyü,  Kırklareli iline 48 km, Kofçaz ilçesine 22 km uzaklıktadır. Kula Köyü, Kırklareli Merkezi’ne iki çeşit ulaşımı mevcuttur. Birinci ulaşımı Dereköy üzerinden yaklaşık 45 km. İkinci ulaşımı ise Kofçaz üzerinden yaklaşık 50 km’dir. Ara bir yol açılması durumunda Kırklareli’ne gelme süresi 45-50 dakikadan 20-25 dakikaya inebilir. Bunun için biraz daha özverili davranılabilinir bu bizim birinci hedefimiz olmalıdır” dedi.    
Gündemin üçüncü maddesi  ise İlimiz Lüleburgaz ilçesi Celaliye Köyü ve Pınarhisar ilçesi Osmancık Köyü sınırlarındaki taşınmazlar üzerine, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda San. Tic.A.Ş. tarafından kurulan Büyükbaş Hayvancılık Tesisinin ihtiyaç duyulan ilave tesislerinin yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Plan Raporlarının onaylanması teklifinin görüşülmesi esnasında bu maddenin İmar ve bayındırlık komisyonuna havale edilmesi teklifi ortaya atıldı ve meclis üyeleri oy birliği ile maddeyi gerekli komisyona havale etti. 
Gündemin dört ve beşinci maddesinde Özel İdaresi’nin 29/08/2013 tarih ve 7427 sayılı, Trakya Kalkınma Ajansı 2013 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başvuruda bulunulacak TR21-13-TD-02 referans numaralı projelerin başarılı olması durumunda projelerin uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi ve il Özel idaresinin 29/08/2013 tarih ve 7425 sayılı, Trakya Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında başvuruda bulunulacak TR21-13- DFD referans numaralı İl-ABİS (Vatandaş Odaklı Web Portalı) Projesi ile ilgili projenin başarılı olması durumunda, işlemleri yürütmek üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi maddeleri vardı. Bu madde üzerine Söz alan CHP Grup başkan vekili “Trakya kalkınma ajansının yaptığı işleri saygı ile karşılıyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Ancak köylerle ilgili bazı projeleri de hayata geçirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir proje olduğunda kendilerine seve seve destek verebiliriz” dedi. Gündeme ilişkin Söz alan Aydın Karakoç ise şunları dile getirdi: “Son zamanlarda gezme fırsatım oldu ve Köylere hizmet getirme birliği adı altında bazı yerlerde birlikler kurulmuş ve 10-12 stant açmışlar ve köylülerin burada ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bence çok olumlu ve güzel bir durum” dedi. 
 Gündemin altı ve yedinci maddelerinde ise İl Özel İdaresinin 03/09/2013 tarih ve 7516 sayılı, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, yerine Teknik Hizmetler Sınıfında 1. Dereceli 1 adet İstatistikçi kadrosu ihdas edilmesi ve ödenecek net ücretin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi ve 5302 Sayılı 11 Özel idaresi Kanunu’nun 36. maddesi gereğince, Çözümleyici, Fizikçi ve Şehir Plancısı kadrolarına atanan sözleşmeli personel hakkında İl Genel Meclisi’ne bilgi verilmesi konusu görüşüldü. Konu üzerine söz alan CHP İl genel Meclis üyelerinden Hasan Dağ şunları söyledi: “Personel konuları çok ön plana çıkmaya başladı. Tabii ki istihdam sağlanması gerekiyor ama bu şekilde olmasını doğru bulmuyorum” dedi.  Konuşmanın ardından altı ve yedinci maddeler özel komisyona havale edildi. (Serkan Koçtürk)  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here