Kırklareli İl Genel Meclisi yoğun bir gündemle toplanacak

11
Kırklareli İl Genel Meclisi Mayıs Ayı toplantılarına 03 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 10.30’da Valilik toplantı Salonu’nda gerçekleştireceği 1. birleşimi ile başlayacak. Yoğun bir gündem ile toplanacak olan İl Genel Meclisi Toplantıları’nın 1. birleşimi yoklamanın yapılıp, geçen toplantıya ait tutanak özetlerinin okunması ile başlayacak.

 


HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Tuna Soykan’ın başkanlığında yapılacak olan toplantıda şu konular görüşülecek:
“İl Özel İdaresi’nin 10.04.2010 tarih ve 2011 sayılı, İl Özel İdaresi emrinde Sürekli İşçi kadrosunda "Düz İşçi" olarak görev yapan Nilgün Sünter ve "İş Makine Yağcısı" olarak görev yapan Ahmet Yaramış’ın emekliye ayrılmasından dolayı kadrolarının iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi.
İl Genel Meclisi’nin 04.02.2010 tarih ve 22 sayılı kararına istinaden, İlimiz Demirköy İlçesinde bulunan Longoz Ormanları alanında, milli parklar ölçüsü içerisinde kalınmak kaydı ile bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin alana hiçbir zarar vermeden gezebilmeleri  için gezi şartlarını, uyacakları ilkeleri, nasıl gezebileceklerini belirleyen bir iç yönetmelik hazırlanması, broşür, afiş, tanıtım levhaları, gezinti yolları, gözetleme kuleleri, gidiş ve geliş yönlerini gösteren levhalar, gezi saatleri ve günleri v.b. belirten, milli parkları gezebilmek için dünya standartlarında uygulanan kıstas ve alan içerisinde gerekli işlemlerin yapılarak hayata geçirilmesi hususunda Çevre ve Sağlık Komisyonu ile oluşturulan Özel Komisyon tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Genel Meclisi’nin 06.04.2010  tarih ve 33 sayılı kararına istinaden, 2009 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programında yer alan, İlimiz Merkez Hamidiye Mahallesi Kadıncıktepe mevkiinde bulunan ve tapuda İl Özel İdaresi adına kayıtlı bulunan Okul Öncesi Eğitim (Anaokulu) Binası inşaatının mevcut taşınırları ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hususunda, "Eğitim Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Genel Meclisi’nin 09.04.2010 tarih ve 50 sayılı kararma istinaden, İlimiz Vize İlçesi Pazarlı Köyü civarında İl Özel İdaresi’nce patlatmalı çalışma ruhsatı verilen şirketin içmesularına verebileceği zararların incelenmesi hususundaki yazılı önergenin görüşülmesi.
İl Genel Meclisi’nin 07.04.2010 tarih ve 38 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresi’nin hizmetlerinde kullanılmak üzere, talep olduğu takdirde müteşebbislere devredilebilecek şekilde tarım ve hayvancılık konularında faaliyet gösterecek şirket kurulması hususunda "İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Genel Meclisi’nin 08/04/2010 tarih ve 41 sayılı kararına istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi Erenler Köyü hudutlarında bulunan taş kırma ve eleme tesisine ait ağır tonajlı araçların, köyün dışından geçen alternatif yolu kullanarak geçiş sağlamaları için, bu yolun köy dışından geçen çevre yolu statüsünde değerlendirilmek üzere köy içi yol ağına dahil edilmesi hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Genel Meclisi’nin 09.04.2010 tarih ve 46 sayılı kararına istinaden, Fiber Optik Kablo geçirmek amacı ile izin talebinde bulunan Grid Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş’nin geçiş hakkı izin bedelinin tespiti hususunda "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Genel Meclisi’nin 09.04.2010 tarih ve 49 sayılı kararma istinaden, İl Özel İdaresine ait 120-160 ton/saat kapasiteli asfalt üretim tesisinin (Asfalt Plenti) oluşturulması ve üretilen bu asfaltın uygulanmasında gerekli olan makinelerin edinilmesi hususunda "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15.maddesi gereğince Vali tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen, İlimiz Köy Yollarının asfalt yama çalışmalarının yapılabilmesi için 2010 Yılı Bütçesinin Köylere Yardım Tertibinden 300.000,00 TL ödeneğin alınarak Köy Yolları Yapım Onarım Projesine aktarılması hususunun görüşülmesi.
Özel İdaresi’nin 20.04.2010 tarih ve 2060 sayılı, 2009 Yılı İl Özel Idaresi’nin Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır ve Taşınmaz Mal Hesap Cetvellerinin İl Genel Meclisine sunulması.
İI Özel İdaresi’nin 19.04.2010 tarih ve 2064 sayılı, İl Genel Meclisi’nin 08.01.2010 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen Tarifeler Yönetmeliği taslağında usul değişikliklerinin yapılması teklifinin görüşülmesi.
İl Özel İdaresi’nin 19.04.2010 tarih ve 2063 sayılı, İl Genel Meclisi’nin 08.01.2010 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen Yeraltı Kuyu Sayacı ve Sıhhi Tesisatı Uygulama Esasları Yönetmeliği taslağında usul değişikliklerinin yapılması teklifinin görüşülmesi.
İl Özel İdaresi’nin 21.04.2010 tarih ve 2118 sayılı, mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Merkez Hamidiye Mahallesi Toplu Konut Alanı  içerisinde yer alan 1646 ada, 1 parsel sayılı 11.320,90 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapılacak olan 24 Derslikli İlköğretim Okulu Binası için TOKİ Başkanlığı’na muvafakat verilmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi teklifinin görüşülmesi
İl Özel İdaresi’nin 21/04/2010 tarih ve 2119 sayılı, mülkiyeti Orman Bakanlığına ait olan ve İl Özel İdaresine tahsis edilen Demirköy İlçesi İğneada Kasabası Limanköy hudutları dâhilindeki ormanlık sahada, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen kısmın, protokol hükümlerine aykırı hareket edilmesinden dolayı protokolün iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
İl Özel İdaresi’nin 21/04/2010 tarih ve 2120 sayılı, mülkiyeti Orman Bakanlığına ait olan ve İl Özel İdaresine tahsis edilen Demirköy İlçesi İğneada Kasabası Limanköy hudutları dâhilindeki ormanlık sahada, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen kısmın, protokol hükümlerine aykırı hareket edilmesinden dolayı ve İl Özel İdaresi’nin maddi zorluklarını azaltmak amacıyla, İl Orman İşletme Müdürlüğü ile imzalanan protokolün iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi.
İl Özel İdaresi’nin 22.04.2010 tarih ve 2138 sayılı, İlimizde uygulanacak Meyveciliği Geliştirme Projesi için İller Bankasından borçlanma yetkisinin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Raif Kelep’e verilmesi teklifinin görüşülmesi
İl Özel İdaresi’nin 22.04.2010 tarih ve 2140 sayılı, Kırklareli İl Özel İdaresi Acil Durum Planının görüşülmesi.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here