Kırklareli İl Genel Meclisi toplantılarına 7 Şubat’ta başlıyor

17
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı 1. Birleşimi 07 Şubat 2011
Pazartesi günü saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı
Salonu’nda yapılacak.

HABER MERKEZİ

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı 1. birleşimine ait gündem maddeleri şu şekilde açıklandı:
1- Yoklama.
2- Ocak ayı 5. birleşimine ait tutanak özetinin okunması.
3- İl Özel İdaresinin 24 Ocak 2011 tarih ve 606 sayılı, İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrolarında İş Makine Yağcısı olarak görev yapan Ahmet Yonca ve Düz İşçi olarak görev yapan Nuri Demir’in emekliye ayrılmalarından dolayı, kadrolarının iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi.
4- İl Özel İdaresi’nin 26 Ocak 2011 tarih ve 663 sayılı, Yoksullara Mikro Kredi Uygulama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmeliği’nin görüşülmesi.
5- İl Özel İdaresi’nin 26 Ocak 2011 tarih ve 664 sayılı, Köy İçme ve Kullanma Suyu Memba Tahsis Yönetmeliği ile Köy İçmesuyu Tesisleri Proje Etüt ve Uygulama Teknik Yönetmeliği’nin görüşülmesi.
6- İl Genel Meclisi’nin 07 Ocak 2011 tarih ve 18 sayılı kararma istinaden, Valilik Makam hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 1 (bir) adet 4×4 arazi aracı satın alınması ve 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde ilgili harcama kaleminin  açılarak Yedek Ödenek tertibinden ödenek aktarılması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
7- 1/100 bin Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde hazırlanan 1/25 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın görüşülmesi.
8- İl Özel İdaresi’nin 27 Ocak 2011 tarih ve 751 sayılı, İl Özel İdaresi Bütçesi’nden Meyveciliği Geliştirme Projesi’ne ödenek sağlandığından İller Bankası’ndan borçlanmadan vazgeçilmesi teklifinin görüşülmesi.
9- İl Genel Meclisi’nin 07 Ocak 2011 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait Babaeski İlçesinde bulunan eski Özel İdare hizmet binasının durumu ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
10- İl Genel Meclisi’nin 05 Ocak 2011 tarih ve 11 sayılı kararına istinaden, Longoz Ormanları’nın (UNESCO) Dünya Ortak Kültür Mirasları Listesi’ne eklenmesi hususunda Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
11- Gelecek birleşim tarihinin tespiti.” (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here