Kırklareli İl Genel Meclisi teklifleri komisyonlara havale etti

8
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantıları’nın 2. Birleşimi 02 Eylül 2014 Salı günü saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantıları’nın 2. Birleşimi 02 Eylül 2014 Salı günü saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Eylül Ayı 1. Birleşimi’ne ait tutanak özetinin görüşülerek kabul edilmesi ile başlayan birleşimde gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. İlk olarak Lüleburgaz İlçesi Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı tarafından 10 yıldan beridir kiralanan Fidanlığın, önümüzdeki 10 yıl için tekrardan kiralanması konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda burada sosyal tesislerin yapılması şartı ile Belediye’ye tekrardan kiralanması ve konunun Plan ve Bükçe Komisyonu tarafından araştırılması için havalesine karar verildi. Pınarhisar İlçesi Osmancık Köyü köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi konusu İmar ve Plan Komisyonu’na oybirliği ile havale edildi. Kırklareli merkez ilçeye bağlı Karakoç Köyü sınırları içerisindeki araziye Özel Öğrenim Yurdu Tesisi kurulması amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifi oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Vize İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevvelli Heyeti’ne 2014 yılı faaliyet dönemi sonuna kadar görev yapmak üzere CHP Grubu tarafından önerilen Murat Ermiş oybirliği ile kabul edildi. Birleşimin son gündem maddesinde ise Kırklareli Istrancalar (Yıldız Dağları) Turizm teklif Bölgesi sınırları içerisinde yeni kurulacak olan (KIRKTABİR) adı altında “Kırklareli Istrancalar Bölgesi Çevre ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği” Tüzüğü’nün kabul edilmesi, adı geçen birliğe Kırklareli İl Özel İdaresi’nin üyeliğinin uygun görülmesi, İl Genel Meclisi’nin Turizm Komisyonu üyelerinin doğal üye olarak kabul edilmesi ile İl Genel Meclisi tarafından seçilerek görevlendirilecek, konularında uzman 3 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesi teklifi görüşüldü. Meclis Başkanı Av. Cavit Çağlayan, konunun ince ayrıntısına Turizm Komisyonu tarafından kadar araştırılarak hazırlanacak rapor doğrultusunda karar alınmasını teklif etti. Yapılan teklif oybirliği ile kabul edildi. (Savaş Eskici)     

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here