Kırklareli İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları bugün başlıyor

12
Kırklareli İl Genel Meclisi Şubat ayı 1. Birleşimi bugün saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı salonunda yapılacak.

HABER MEKREZİ
 İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince; Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı 1. birleşimine ait görüşülecek konular şu şekilde;
– İl Özel İdaresinin 24 Ocak 2011 tarih ve 606 sayılı, İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrolarında "İş Makine Yağcısı" olarak görev yapan Ahmet Yonca ve "Düz İşçi" olarak görev yapan Nuri DEMİR’in emekliye ayrılmalarından dolayı, kadrolarının iptal edilmesi teklifi.
– İl Özel İdaresi’nin 26 Ocak 2011 tarih ve 663 sayılı, Yoksullara Mikro Kredi Uygulama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmeliği.
– İl Özel İdaresi’nin 26 Ocak 2011 tarih ve 664 sayılı, Köy İçme ve Kullanma Suyu Memba Tahsis Yönetmeliği ile Köy İçmesuyu Tesisleri Proje Etüt ve Uygulama Teknik Yönetmeliğinin görüşülmesi.
– İl Genel Meclisi’nin 07 Ocak 2011 tarih ve 18 sayılı kararma istinaden, Valilik Makam hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 1 (bir) adet 4×4 arazi aracı satın alınması  ve 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde ilgili harcama kaleminin açılarak Yedek Ödenek tertibinden ödenek aktarılması hususunda "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor.
– 1/100 bin Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde hazırlanan 1/25 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı.
– İl Özel İdaresi’nin 27 Ocak 2011 tarih ve 751 sayılı, İl Özel İdaresi Bütçesinden Meyveciliği Geliştirme Projesine ödenek sağlandığından İller Bankasından borçlanmadan vazgeçilmesi teklifinin görüşülmesi.
– İl Genel Meclisi’nin 07 Ocak 2011 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Babaeski İlçesinde bulunan eski Özel İdare hizmet binasının durumu ile ilgili "İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor.
– İl  Genel  Meclisi’nin  05 Ocak 2011   tarih  ve   11   sayılı  kararına  istinaden,  Longoz Ormanlarının   (UNESCO)   Dünya   Ortak   Kültür   Mirasları   listesine   eklenmesi hususunda "Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor.
– Gelecek birleşim tarihinin tespiti.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here