Kırklareli İl Genel Meclisi Pazartesi günü toplanacak

15
Kırklareli İl Genel Meclisi Nisan Ayı Toplantıları’na 04 Nisan 2010
Pazartesi günü başlıyor. Saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Toplantı
Salonu’nda yapılacak olan ilk birleşim ile başlayacak olan toplantıların
gündemi şu şekilde açıklandı:

HABER MERKEZİ

– Yoklama.
– Mart ayı 5. birleşimine ait tutanak özetinin okunması.
– 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi gereğince, Meclis Başkanlık Divanı seçimleri; Gizli oyla Meclis Başkanı seçilmesi, Gizli oyla Meclis 1. Başkan Vekili seçilmesi, Gizli oyla 2. Başkan Vekili seçilmesi, Gizli oyla 2 (iki) asıl, 2 (ila) yedek katip üye seçilmesi.
– 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesi ve İl Genel Meclisi’nin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince gizli oyla 5 (beş) Encümen Üyesi seçilmesi.    
– 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16. maddesi gereğince İhtisas Komisyonları oluşturulması.
– İl Özel İdaresi’nin 17/03/2011 tarih ve 1917 sayılı, 2011 Yılı Bütçesi ile muhtelif tertiplere ayrılan ödeneğin yılı içinde ihtiyaçları karşılayamayacağı anlaşıldığından, aciliyet gerektiren alanlarda kullanılmak üzere ekli listede belirtilen projeler için yılı içinde elde edilen finansman kaynağı karşılık gösterilerek toplam 2.200.000,00 TL’lik öz nakdin, "Ek Ödenek" olarak verilmesi teklifinin görüşülmesi.
Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2010 Yılı iş ve işlemlerine j ilişkin raporun İl Genel Meclisi’nin bilgisine sunulması.
– 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı kararlan çerçevesinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerindeki değişikliklerinin görüşülmesi.
İl Özel İdaresi’nin 21/03/2011 tarih ve 2011 sayılı, İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda, "Seyyar Tamir Ustası" olarak görev yapan Yakup Yaprak, "Sondaj İşçisi" olarak görev yapan Ergün Memiş, "Temizlik İşçisi (Özürlü)" olarak görev yapan Vakup Karçe ve "Sondör" olarak görev yapan Mustafa Meriç’in emekliye ayrılmalarından dolayı kadrolarının iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi.
İl Encümeni’nin 22/03/2011 tarih ve 69 sayılı kararma istinaden, İl Özel İdaresi’nin 2010 Yılı Gelir, Gider Kesin Hesap, Taşınır ve Taşınmaz Mal Hesap Cetvellerinin görüşülmesi.
– İl Genel Meclisi’nin 08/03/201 1 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden, İlimiz Vize İlçesi Kıyıköy Beldesinde bulunan mülkiyeti PTT Genel Müdürlüğü’ne ait binanın, bakım ve onarımının İl Özel İdaresi’nce yapılarak kullanılması amacıyla PTT Genel Müdürlüğü’nden Kırklareli İl Özel İdaresi adına tahsisinin istenmesi ile ilgili "İmar ve Bayındırlık Komisyonu11 taralından hazırlanan raporun görüşülmesi.
– İl Genel Meclisi’nin 08/03/2011 tarih ve 45 sayılı kararına istinaden, İlimiz. Merkez Karakoç Köyü, Köycivarı mevkiinde, 5-7 pafta, 142 ada, 26 parsel numaralı 5150,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şube Başkanlığı1 nca "Öğrenci Yurdu11 kurulması amacı ile hazırlanan İmar Planlarının onaylanmasına ilişkin "İmar ve Bayındırlık Komisyonu11 tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
– İl Özel İdaresi’nin 17/03/2011 tarih ve 1918 sayılı, 2011 Yılında gerçekleştirilmesi düşünülen Meyveciliği Geliştirme Projesinde; proje döngüsünün hızlı olması amacıyla geri dönüşümün %50 çiftçi katkılı olarak gerçekleştirilmesi ve çiftçi katkılarının diğer tarımsal projelerde kullandırılması ve ayrıca toplam 3.800 da. dahilindeki çiftçilerin müracaatlarına göre, projenin alt projeleri arasındaki alan değişikliklerinin toplam proje maliyetleri dahilinde yapılmasına izin verilmesi teklifinin görüşülmesi.
– İl Özel İdaresi’nin 10/03/2011 tarih ve 1766 sayılı, İl Özel İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan METEM Binası ile ilgili olarak;
a) İl Genel Meclisi’nce Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bedelsiz tahsis edilen binanın, mülkiyetinin konfederasyona iade edilmesi talebi ile,
b) Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün kendi binalarında yapılacak deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle tadilatı kendileri tarafından yapılmak üzere METEM Binasının 18 ay süre ile bedelsiz tahsis edilmesi taleplerinin değerlendirilmesi teklifinin görüşülmesi.
– İl Özel İdaresi’nin 18/03/2011 tarih ve 1966 sayılı, İlimiz Babaeski İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi, Suyolu sokakta bulunan, tapuda 59 pafta, 9 parsel no’lu taşınmaz, İl Genel Meclisi’nce Babaeski Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmiş olup, Belediye Başkanlığı’nca gönderilen ekli krokide belirtildiği şekilde imar yolu ve çocuk bahçesi olarak bedelsiz terk işleminin yapılması teklifinin görüşülmesi.
– İl Özel İdaresi’nin 1803/2011 tarih ve 1967 sayılı, İlimiz Merkez İlçe Karakaş Mahallesi, İstiklal Caddesi İşhanı Binasında boş bulunan bir işyerinin, Türkiye İsrafı Önleme Vakfına (TİSVA) tahsis edilmesi teklifinin görüşülmesi.
– İl Özel İdaresi’nin 24/03/2011 tarih ve 2079 sayılı, 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin Merkez ve İlçe İçme Suları Onarım Projesinde ayrılan toplan 120.000,00 TL ödeneğin, bütçede yer alan "Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yardım Tertibi"ne aktarılması ve ilgili projelerde kullanılmak üzere Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy İlçeleri Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödeneklerinin gönderilmesi teklifinin görüşülmesi.
– Gelecek birleşim tarihinin tespiti. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.