Kırklareli İl Genel Meclisi bugün başlıyor

15
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Kasım Ayı Toplantıları 3 Kasım 2014 Pazartesi günü(bugün) saat 10.30’da 1. Birleşimin yapılması ile başlayacak. 
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Kasım Ayı Toplantıları 3 Kasım 2014 Pazartesi günü(bugün) saat 10.30’da 1. Birleşimin yapılması ile başlayacak. 
Yapılacak toplantılarda şu gündem maddeleri görüşülecek:
“Ekim ayı 5. birleşimine ait tutanak özetinin görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 06/06/2014 tarih ve 155 sayılı kararına istinaden, Kırklareli İl Özel İdaresi 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı Taslağı hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporların görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 09/10/2014 tarih ve 244 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan orta vadeli (5 yıllık) Strateji Planının onaylanması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların görüşülmesi. 2015 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi’nin görüşülmesi. İl Özel İdaresi’nin 15/10/2014 tarih ve 9966 sayılı, İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantılarına katılmak üzere İl Genel Meclisi Üyeleri arasından 2 (iki) temsilcinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi. İl Özel İdaresi’nin 15/10/2014 tarih ve 9966 sayılı, İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantılarına katılmak üzere İl Genel Meclisi Üyeleri arasından 2 (iki) temsilcinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.İl Özel İdaresi’nin 16/10/2014 tarih ve 10003 sayılı, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Demirköy İlçesi Hamdibey Mah. Cumhuriyet Meydanındaki İşhanı Binasının giriş katında bulunan, 6 nolu, 278,00 m2’lik, Demirköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisli (Düğün Salonu) işyerinin tahsisinin iptal edilmesi teklifinin görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 02/09/2014 tarih ve 209 sayılı kararına istinaden, İlimizde Istrancalar (Yıldız Dağları) Turizm Teklif Bölgesi sınırları içerisinde yeni kurulacak olan (KIRKTABİR) adı altında "Kırklareli Istrancalar Bölgesi Çevre ve Turizm Altyapısı Hizmet Birliği" tüzüğünün kabul edilmesi, adı geçen birliğe İl Özel İdaresinin üyeliğinin uygun görülmesi, İl Genel Meclisinin Turizm Komisyonu üyelerinin doğal üye olarak kabul edilmesi ile İl Genel Meclisince seçilerek görevlendirilecek, konularında uzman 3 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesi hususunda Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 05/09/2014 tarih ve 227 sayılı kararına istinaden, İlimiz Istrancalar Bölgesinde faaliyeti sona eren taş ocağı işletmeleri kazı alanlarında oluşan çukurları kapatmadığından, bu çukurların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle kapatılması hususunda Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 01/10/2014 tarih ve 231 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11 nci maddesi gereğince, iki adet 5 nci derece Mühendis kadrosunun 3 ncü derece ve bir adet 4. derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun 11 nci derece olarak boş kadro derece değişikliği yapılması hususunda İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 02/10/2014 tarih ve 232 sayılı kararına istinaden, ilimiz Lüleburgaz İlçesi Turgutbey Köyü, 13 pafta, 470 parsel numaralı taşınmazın "Turizm Tesisi Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "Otel Alanı" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 02/10/2014 tarih ve 233 sayılı kararına istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Sakızköy Köyü "Tarımsal Alt Bölge ve Gelişme Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları yapılması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 10/10/2014 tarih ve 252 sayılı kararına istinaden, bölgemizde son zamanda artan kanser vakalarının ve Ergene Nehrindeki kirliliğin bu artıştaki etkisinin araştırılması hususunda Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 10/10/2014 tarih ve 253 sayılı kararına istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi Alpullu Şeker Fabrikasının durumunun ve bölgedeki şeker pancarı üretimindeki sorunların araştırılması hususunda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi’nin 10/10/2014 tarih ve 254 sayılı kararına istinaden, ülkemizin diğer bölgelerinden para karşılığı getirilen kadınların İlimizdeki bazı köylerde zihinsel engelli erkeklerle evlendirilmesi sonucu oluşan durumların araştırılması hususunda Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. Gelecek birleşim tarihinin tespiti.” (Derya Atkoşan)
                                                                                                                   

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.