Kırklareli İl Genel Meclisi arife günü toplandı

11
Kırklareli İl Genel Meclisi Ağustos ayının 5. Birleşimi Kırklareli İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda 7 Ağustos 2013 Çarşamba günü Behçet Şen Başkanlığında toplandı.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Ağustos ayının 5. Birleşimi Kırklareli İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda 7 Ağustos 2013 Çarşamba günü Behçet Şen Başkanlığında toplandı. Toplantıda günden konusu olarak 2 adet çözümleyici memur kadrosu ve ödenecek olan ücret konusunda görüşüldü ve memur alımı ile ilgili olarak verilen kararda em üst ücret olan 1780 TL oybirliği ile karar alındı.
* Özden; “Hakkımızı aramaya devam edeceğiz”
2. gündem maddesi olar ise Özel Komisyon tarafından hazırlanan raporu İl Genel Meclis Üyesi Özel Komisyon Başkanı Nail Özden tarafından okundu.
Raporda şu ifadeler yer aldı: “İl Genel meclisimizin 05.04.2013 tarih ve 114 no.lu kararı ile Meclis ve Encümen kararlarını izleme komisyonumuza vermiş olduğu çalışma yetkisi gereği komisyonumuz ilimiz Demirköy ilçesi İğneada Limanköy Mevkii’nde bulunan tesislerin durumunu izlemeye aldı, konuyu rapor haline getirerek meclisimizin bilgisine arz olunur. İl Özel idaremizin Mülkiyeti Orman Bakanlığına ait olan ve II Özel idaresine tahsis edilen Demirköy ilçesi İğneada kasabası, Limanköy hudutları dâhilindeki ormanlık sahada, Milli Eğitim Müdürlüğü ne devredilen kısmın, protokol hükümlerine aykırı hareket edilmesinden dolayı protokolün iptal edilmesine ilişkin teklifi İl Özel İdaremizin 21.04.2010 tarih ve 85/2119 sayılı yazıları ile meclisimize teklif edilmiş olduğundan meclisimizde konuyu 05.05.2010 tarih ve 64 Sayılı Meclis Kararı ile meclisimizde kurulan M. Tuna Soykan, Saffet Üresin, Nail Özden ve Nihat Sağlam’dan oluşan komisyon tarafından incelenmek üzere Komisyona havale etmiştir.
Yine İl Özel İdaresi’nin aynı yeri Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen kısmın, protokol hükümlerine aykırı hareket edilmesinden dolayı ve İl Özel İdaresi’nin maddi zorluklarını azaltmak amacıyla, İl Orman İşletme Müdürlüğü ile imzalanan protokolün iptal edilmesine ilişkin teklifi 05.05.2010 tarih ve 65 sayılı meclis kararı ile meclisimizde 64 no.lu kararı incelemek üzere kurulan özel komisyona incelenmek üzere havale edilmiştir. Meclisimiz tarafından görev verilen özel komisyon 04 Haziran 2010 tarihinde hazırlamış olduğu raporunu meclisimize sunmuş olup raporunda, meclisimizden 11.06.2010 tarih ve 88 no’lu kararı ile. Mülkiyeti Orman Bakanlığına ait olan ve İl Özel İdaresine tahsis edilen Demirköy ilçesi İğneada kasabası Limanköy hudutları dâhilindeki ormanlık saha ile ilgili İl Özel İdaresi’nin protokol hükümlerine uyulmaması nedeni ile İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokollerin iptal edilmesi talebine ilişkin Özel Komisyon tarafından hazırlanan raporun görüşülmemesi karar verildi. Raporda yer almayan bazı hususların detaylı incelenmesine ihtiyaç duyulduğu, protokol hükümlerine uyulmamasının iptal gerekçesi olup olmayacağı. Müktesep hakkın bulunup bulunmadığı konularında hukuksal açıdan değerlendirilmeler de bulunulması gerektiği, ayrıca komisyonun tesislerin işletilmesindeki gelir durumunun da incelenmesi kanaati bildirdiğinden, Özel komisyona tekrar görev verilerek bu konularda hazırlanacak raporun ağustos ayı meclis gündeminde değerlendirilmesine 8 ret, 16 kabul, 1 çekimser ile "oyçokluğuyla" karar verilmişti.
Yukarıda okuduğum meclis kararlarından da anlaşılacağı üzere; Hiçbir sebep yokken 21.04.2010 tarih ve 85/2119 sayılı yazılı teklifle meclis gündemimize gelip, bugüne kadar meclis gündemimizden düşmeyen İğneada’daki sosyal tesislerimiz meclisimiz bu yeri Özel İdaremizin sorumluluğunda Kırklareli ve Çevre illerin insanlarının hizmetine sunmak arzu ve isteği ne yazık ki olumsuz olarak sonuçlanmıştır. Buna karşılık İl Özel idaremiz 21.04 2010 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bu yerin %60’ını kullanırken İdaremize karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor gerekçesiyle, İdareyle yapılmış olan sözleşmeyi feshederek kullandıkları yeri Özel idarenin ihtiyacı
Olmadığından Orman İşletme Müdürlüğü’ne geri verilmesi teklifi ile başlayıp daha sonra sosyal tesislerin tümünün sözleşmesinin feshederek yeniden sözleşme yapma talepleriyle işletmeye açmayarak başlayan süreçte İl Milli Eğitim ve İl Özel İdaremizin birçok mal varlıklarının yok olmasına, bu mallar içinde bulunan demirbaşların çürüyüp kullanılamaz hale gelmesine sebep olmuşlardır. Konunun he yönü ile de incelenmeye muhtaç olduğunu düşünüyoruz. Hele Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal tesisleri 4 yıldır işletmedikleri gibi hiçbir işletme talepleri de olmamasına rağmen boşaltıp yeri terk etmemişlerdir. İl Özel İdaremizde, Milli Eğitim Müdürlüğü de daha önceden tesislerin yol tarafını tel çitle insan geçmeyecek şekilde çevirmiş ve tesisleri kullanmadıklarından kapılarını da kapatarak insanların deniz sahilini geçip kullanmalarına engel olunmuştur. Kırklareli’nin kuzey rüzgârlarına en kapalı olan bu tesislerin bulunduğu yer insanlardan 4 yıl adeta saklanıp insanlara yasaklanmıştır. Kaçak kucak veya üzün mesafelerden buralara gelip kullananlarda bıraktıkları atıkları kimse temizlemediğinden bu yerler çöplük haline dönüşmüştür. Komisyonumuz İl Özel İdaremizce Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan yerler konusundaki hararımızın hukuk çerçevesinde aranmasını. Meclisimiz tesisleri İl Özel İdaremize kazandırarak Kırklareli ve Çevre illerdeki ihsanların ve İğneada halkı ile esnafına kazandırılması konusundaki çalışma ve gayretlerini. İl Özel İdaremizin yetkili İdarecilerinin de meclis kararlarının hiçbirini uygulamayarak bu yeri İl Özel İdaresi’nin elinden kaçırtmalarını, basın yoluyla kamuoyuna duyurulmasını meclisimizden talep etmektedir” dedi. (Serkan Koçtürk)                                                                         

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here