Kırklareli Doğa Turizmi ve Diğer Turizm Olanakları

Doğal Yaşam ( c ) Tamer ARDA
Doğal Yaşam ( c ) Tamer ARDA

Kırklareli Demirköy ilçesi İğneada beldesi sınırları içerisinde İğneada Longos Ormanları Milli Parkı ile eşsiz bir ekosisteme sahiptir. İğneada Longos ( Subatar ) Ormanları Ekosistemi Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük longos ekosistemidir. 3155 Ha alana yayılan ekosistem, önceleri çeşitli koruma statüleriyle korunurken 2007 yılından bu yana Milli Park statüsünde yer almaktadır. Yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliği ile büyük bir denge içindeki subasar ormanları, akarsuları,  tatlı ve az tuzlu sulara sahip gölleri, yazaları suları çekilen geniş sığ düzlüklerde oluşan çayırları, bu bölgeleri denizden ayıran kıyı kumulları gibi çok çeşitli doğa sistemlerinin birlikteliğinin gözlemlenebileceği bir bölgedir.

Doğa turizmi çerçevesinde akademik saha çalışmalarına, doğa sporlarına, yayla turizmine, sportif balıkçılığa, fotoğrafçılık ve kuş gözlemciliğine olanaklar sunar.

Tarihi ve kültürel varlıklarıyla kültür turları için Kırklareli bir hazine gibi işlenebilecek değerlere sahiptir. Doğal dokusu bozulmamış Balkan esintileri taşıyan köyleri, Kırklareli merkezi ve ilçelerinde yer alan ilkçağlardan Bizans’a, Osmanlı’ya değin uzanan tarihi varlıkları, doğa içerisinde yer alan yöresel tadlara vurgu yapan lezzet durakları ile bu alanda büyük açılımlara sahiptir.

Öte yandan köklü geçmişe sahip gelenek ve göreneklerin günümüze taşıdığı, Pavli Panayırı, Hıdrellez ve Kakava gibi mevsimsel kutlamalar turizm açısından Kırklareli adına büyük değerlerdir.