“Kırklareli Devlet Hastanesi’nde usulsüzlük tespit edildi”

43
* Sağlık Bakanı Recep Akdağ; “Gerekli inceleme ve soruşturma yapmak üzere Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişler tarafından yapılan soruşturma neticesinde Kırklareli Devlet Hastanesi’nde 2008 ve 2009 yıllarında yapılan ihale ve doğrudan alımların bazılarında usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edilmiştir” dedi.

HABER MERKEZİ
06 Ekim 2009 tarihinde Kırklareli Devlet Hastanesi’nde Fueloil’de usulsüzlük yapılması ihbarıyla düzenlenen operasyonda nakliyatı yapan tankerlerde 9 ton su çıkmıştı. Operasyon kapsamında 4’ü hastane çalışanı olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek’in operasyon ile ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamasında Fuel-Oil Operasyonu sonrası yapılan araştırmalarda, olaylara Kırklarelililerinde tanıdığı çok önemli kişilerin isimlerinin de karıştığını belirterek, olayın sümenaltı edilmek istendiğini ileri sürmüştü.
Dibek konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi gönderdiğini ve gelecek olan cevaba göre önemli açıklamalarının olacağını ifade etmişti. Dibek’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi ile Bakan Akdağ tarafından verilen cevaplar şu şekilde:
 “Kırklareli Devlet Hastanesi’nin yakacak ihtiyacı için alınan mazotta usulsüzlük yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri Ekim 2009 tarihinde tankerin hastane deposuna mazot boşalttığı sırada baskın yapmıştır. Baskında 3 bölümden oluşan mazot tankının ortadaki bölümünde mazot yerine 9 ton su çıkmıştır. Dördü hastane çalışanı toplam 10 kişi "rüşvet almak, vermek, edinim ifasına fesat karıştırmak" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştır. Dava halen Ağır Ceza Mahkemesinde sürmektedir” dedi. Açıklamaların ardından Milletvekili Dibek’in sorduğu sorular ve Bakan Akdağ’ın verdiği cevaplar şu şekildedir;
“Soru 1: Bu olay sonrasında Kırklareli Devlet Hastanesine Bakanlığınız tarafından müfettiş gönderilmiş midir? Müfettişler 2008-2009 ve 2010 yılı ilk çeyreğinde hastanenin yaptığı ihale ve doğrudan alımları incelemiş midir?
Soru 2: Bakanlığınızca müfettiş görevlendirildiyse, hastanenin ihale ve doğrudan alımlarında usulsüzlükler saptanmış mıdır? Usulsüzlükler saptandıysa Bakanlığınızca konuyla ilgili olarak adli ve idari bir işlem başlatılmış mıdır?
Soru 5: Hastanenin ihale yapmak zorunda olduğu yüksek maliyetli mal ve hizmet alımlarında, usulsüz olarak doğrudan alım yolu ile aldığı mal ve hizmetler var mıdır?
Cevap 1, 2 ve 5: Söz konusu soru önergesinde yer alan konularla ilgili olarak, gerekli inceleme ve soruşturma yapmak üzere Bakanlığımca müfettiş görevlendirilmiş olup yapılan soruşturma neticesinde; Kırklareli Devlet Hastanesi tarafından, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan ihale ve doğrudan alımların bazılarında usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli idari ve disiplin işlemleri önerilen söz konusu raporlar gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir.
Kırklareli Devlet Hastanesi’nin kalorifer yakıtı ihalesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgütün faaliyetleri çerçevesinde suç işlemek, edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlamalarıyla gözaltına alınan hastane personelinin davaları halen Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.
Soru 3: 2008, 2009 yılları ile 2010 yılının ilk çeyreğinde Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimliğince yapılan ihale ve doğrudan alımlarda hangi mal ve hizmetler hangi şahıs ve şirketlerden alınmıştır.
Cevap 3:  Kırklareli Devlet Hastanesi’nde 2008-2009 yılları ile 2010 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) toplam bedeli KDV hariç 12 milyon TL olan açık ihale ve toplam bedeli  KDV hariç II milyon TL olan doğrudan temin (22/d-22/f-22/a) yapılmış olup, yapılan açık ihalelerin hangi firmaların uhdesinde kaldığı ile ilgili detaylı bilgiler Kamu ihale Kurumu’nun web sayfasından öğrenilebilir.
Soru 4- Bu ihale ve doğrudan alımlarda aynı kalem malzeme ve hizmetlerin ne kadarı aynı bir şahıs veya şirketten yapılmıştır? Bu şahıs veya şirketlere toplam ne kadar ödeme yapılmıştır.
Cevap 4- Kırklareli Devlet Hastanesi’nde 2008-2009 yılları ile 2010 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) açık ihale usulü ile 77 adet ihale yapılmış ve bu ihaleler 52 muhtelif firma uhdesinde kalmıştır. Doğrudan temin (22/d-22/f-22/a) ile 1266 adet satın alma gerçekleştirilmiş ve bu alımlar muhtelif 275 firmadan tedarik edilmiştir.” (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here