Kırklareli Defterdarlığı’ndan duyuru Vergi Dairesi’ne borcu olanlara büyük fırsat

12
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yapılandırması olan söz konusu Kanun ile;
1.   Birikmiş borçlara ödeme kolaylığı,
2.   Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü,
3.   İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanma,
4.   Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı,
5.   İşletmelerindeki emtia ile kayıtlarını uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar,
6.   Pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki,
7.   Yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi,
8.   Yapılandırılan borçların kredi kartıyla da ödenebilmesi, imkânı getirilmiştir.
Kanun hükümlerinden yararlanmak vatandaşlarımızın menfaati icabı olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adlı internet sitesinden, Defterdarlığımız Gelir Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüklerine/Malmüdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Son başvuru tarihi 02 Mayıs 2011 Pazartesi mesai saati bitimine kadardır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Mustafa ŞAHİN Kırklareli Defterdarı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here