Kırklareli Defterdarlığı yapılandırma hakkında bilgilendirecek

13
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek 25 Şubat 2011
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kanunlaşan 6111 sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olarak
Kırklareli Defterdarlığı Bilgilendirme Toplantısı düzenliyor.

HABER MERKEZİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan üst düzey yöneticilerinde katılacağı toplantı 05 Nisan 2011 Salı günü saat 14.00’te Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Toplantı Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya; İl ve İlçe Vergi Dairesi Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluşları’nın Başkanları, Yöneticileri, Üyeleri ve vatandaşlar katılacak. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here