Kırklareli Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi geleceğin Müzisyen ve Ressamları’nı bekliyor

30
Kırklareli Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi’ne kayıtlar başladı. Resim ve Müzik Bölümleri’ne Yetenek Sınavı ile 30 öğrencinin alınacağı liseye başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. 
HABER MERKEZİ
Kırklareli Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi’ne kayıtlar başladı. Resim ve Müzik Bölümleri’ne Yetenek Sınavı ile 30 öğrencinin alınacağı liseye başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. 
Okul Müdürü Hidayet As,  Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liseleri’nin 9. Sınıfları’na öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmeliğin 20. ve 25. maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirterek şunları kaydetti:
“Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu’nun 8. Sınıfı’nı bitiren öğrenciler öğrenim belgesi, dilekçe ve bir adet fotoğraf ile birlikte öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu okul müdürlüklerinden sadece birine başvuruda bulunacak Başvurular 16-27 Haziran 2014 tarihleri arasında doğrudan veya posta yoluyla ilgili okul müdürlüklerine yapılacak. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Okul müdürlüklerince, ekte örneği bulunan sınav giriş belgesi (EK-1) düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 30 Haziran-04 Temmuz 2014 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek. Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı bölümler bazında 07-11 Temmuz 2014 tarihleri arasında tek aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacak. Okul müdürü başkanlığında oluşturulacak komisyonlarda; 2 ilgili okulun alan öğretmeni, 1 İl veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan alan öğretmeni ile 1 de Alan Uzmanı Akademisyen yer alacaktır. Alan Uzmanı Akademisyen bulunamadığı durumlarda İl veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce 1 alan öğretmeni görevlendirmesi yapılacaktır. Öğrenci seçimi, yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen ortaöğretime yerleştirme puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacak. Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgesi (EK-2) ve sınav değerlendirme çizelgesinde (EK-3) yer alan esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacak. En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek liste 11 Temmuz 2014 mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek. Öğrencilerin kesin kayıtları, 14-18 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacak. Kesin kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 18 Temmuz 2014 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrenci velilerine bildirilecek. Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 21 -23 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Açık kontenjan kalması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtları 24-25 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılacak. Buna rağmen açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan veya yedek listesi olmayan okullar; 31 Temmuz-6 Ağustos 2014 tarihleri arasında Valilikçe belirlenecek takvim çerçevesinde, aynı usulle sınav yaparak öğrenci alacaklar. Yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar, sadece yedek listenin dışında kalan açık öğrenci kontenjanı için sınav yapacak.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here