Kırklareli Belediye Meclisi’nin Temmuz mesaisi yoğun geçecek

30
Kırklareli Belediyesi 2013 yılı Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı yapılacak.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda 2 Temmuz 2013 Salı günü saat 15.00’da yapılacak olan Belediye Meclisi gündemi oldukça yoğun.
Belediye Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantı Gündemi şu şekildedir;
1. Fen İşleri Müdürlüğüne 2 adet araç satın alınması.
2. Fen İşleri Müdürlüğüne ek ödenek verilmesi.
3. Muhtarlar Derneğinin yer talebi ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Selma Gençalp’in İçkili Yer Bölgesine dahil olma talebi ile ilgili İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları raporunun görüşülmesi.
5. İlyas Yılmaz’ın İçkili Yer Bölgesine dahil olma talebi ile ilgili İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları raporunun görüşülmesi.
6. Belediye Başkanlığınca teklif edilecek konuların görüşülmesi.
7. Vatandaşlarca Belediye Meclisine yapılan müracaatların görüşülmesi.
8. Resmi Kurum ve Kuruluşlarca B. Meclisine yapılan müracaatların görüşülmesi.
9. B. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi.                 
10.  04/12/2012 Aralık ayı Olağan Belediye Meclis toplantısından havale edilen konular.
A- Vatandaşlar tarafından belediye meclisine yapılan müracaatlar.
a)  Bülent Tek (Karacaihrahim Mah. 54 Pafta, 8 Ada, 32 Parsel): Şehir İmar Planı’nda kismen imar yolunda kalan Kirklareli İli. Merkez Bölgesi, Karacaibrahim Mahallesi, 54 Pafta, 8 Ada, 32 Parsel No’lu 403.00 m2 büyüklüğündeki arsanın, 198,00 m2’lik kısmının imar yolunda kalmasından dolayı, ilgilisinin uğramış olduğu mağduriyetin giderilmesi talebi.
11. 02/05/2013 Mayıs ayı Olağan Belediye Meclis toplantısından havale edilen konular.
A- Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Üstündağ’ın Önerisi
a) Yapı Denetim Kurulu Deprem Yönetmeliği ile ilgili konu.
12- 04/06/2013 Haziran ayı Olağan Belediye Meclis toplantısı’ndan  havale edilen konular.
A-Vatandaşlar tarafından belediye meclisine yapılan müracaatlar.
a) Ferudun Arınan ve hissedarları (Karacaibrahim Mah., 227 Ada, 10 No’lu Parsel):Kırklareli Şehir İmar Planı’nda Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanı’nda kalan; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 227 Ada 10 No’lu Parselin önündeki imar hattının plan tadilatı ile geriye çekilerek, yol boyunca düzgün bir imar hattının oluşturulması talebi.
b) Hüseyin Okumuş (Karakaş Mah., 1158 Ada, 45 No’lu Parsel üzerindeki apartmanda bulunan dükkan hakkında): Kırklareli İli. Karakaş Mah., 1158 Ada, 45 No’lu Parsel’de bulunan apartmanın altında bulunan dükkanı ticari amaçla kiraya vermek ve bu suretle kira geliri elde etmek amacıyla satın alan ilgilisinin; "Konut alanlarında yapılacak inşaatların bodrum katlarında ticaret ve teşhir amaçlı kullanılmayacağı ve depo haricinde hiçbir şekilde işyeri ruhsatı verilmeyeceğine" dair Kırklareli Belediye Meclisi’nin aldığı 05.02.2013 tarih ve 43 No’lu Karar sebebiyle, uğramış olduğu mağduriyetin giderilmesi talebi.                                          
c) Burak Özlek (Camiikebir Mah., 1016 Ada, 79 No’lu Parsel): Kırklareli İli, Camiikebir Mah., 1016 Ada, 79 No’lu Parsel’in evresindeki yapıların imar durumunun %40 iken; yapılanma şartı %30 olan söz konusu parselin plan tadilatı ile uğramış olduğu mağduriyetinin giderilmesi talebi.
d) Burak Özlek (Camiikebir Mah., 89 Ada, 43 No’lu Parsel): Şehir İmar Planı’nda kısmen ticaret kısmen de konut alanında kalan Kırklareli İli, Camiikebir Mah., 89 Ada, 43 No’lu Parsel’in tamamının ticaret alanına alınması talebi.
e) Talat Morova (Hacızekeriya Mah., 424 Ada, 15-19-20-21-33-34-35-40-41 No’lu Parseller ile 1027 Ada, 24-25-27 No’lu Parseller): Şehir İmar Planı’nda Blok Nizam Hmax:4 Kat Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Hacızekeriya Mah., 424 Ada, 15-19-20-21-33-34-35-40-41 No’lu Parseller ile 1027 Ada, 24-25-27 No’lu Parsellerde öneri Plan Tadilatı’ndaki gibi Blokların plana işlenmesi talebi.
B- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konular.
a) Kırklareli İli Bademlik Mahallesi’ndeki su deposunun şehir imar planına işlenmesi konusu.
b) Kırklareli İli, Karakaş Mahallesi, 1213 Ada 14 ve 105 No’lu kadastral parsellerin ifrazından sonra oluşan imar parsellerinin arasından geçen imar yollarının düzenlenmesi konusu; Kırklareli Belediye Encümeni’nin 24/11/2011 tarih ve 725 Sayılı Kararı ile Kırklareli Belediye Meclisi’nde görüşülmüş ve imar komisyonuna havale edilmiştir. 29.12.2011 tarihli İmar Komisyon Raporu’na istinaden alınmış olan; “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanacak öneri plan tadilatında yeni oluşan imar adasının alanı aynı kalmak şartıyla; 3. Sırtbağlar Sokağı’nın imar yolunun 9.00m ‘ye kadar genişletilip 5.Kavaklı Sokağı imar yolunun 9.00m olacak şekilde plan tadilatının yapılması ve Ana Plan Müellifi’nin konu ile ilgili uygun görüşünün alınması” kararı 03.01.2012 gün ve 22 No’lu Kırklareli Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüştür. Bu karara istinaden söz konusu plan tadilatının Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan Y.Şehir Plancısı Yeşim Altın tarafından hazırlanması konusu.
C- Belediye Meclis Üyesi Şenol Can ve Fahrettin Üstündağ’ın önerisi.
a) Kırklareli Merkezden Dereköy yönünde yer alan (Balkan Cad.) Tırnova Caddesi üzerinde yeni yapılanmalar hızlanmıştır. Söz konusu cadde üzerinde yapılanma konut türünde oluşmaktadır. Caddenin aynı zamanda Bulgaristan güzergahında olması ve hareketli bir cadde olması nedeniyle talep halinde caddeden cephe alan parsellere ticari alan düzenlemesi yapılması ile ilgili çalışma yapılması talebi.
D- Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Üstündağ’ın önerisi.
a) Kırklareli İli şehir yapılaşması irdelendiğinde; mevcut yapılarda bulunan çıkmaların çevre ve komşu parsellerdeki yapıların çıkmaları ile uyumsuzluk içinde oldukları ve bu durumun, aynı zamanda 3194 Sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuatı açısından da büyük bir sorun teşkil ettiği görülmektedir. Sorunun çözümü amacıyla; konunun Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talebi.
E-  Mimarlar Odası Kırklareli Temsilciliği:
Belediye Meclisinin 2012 yılı Ekim ayı toplantısı (02.10.2012) tarih ve 9 No’lu toplantı, gündem 15/4-B Karar No:217 Sayılı Belediye Meclis Kararı’nda: 04.09.2012 yılı Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda Belediye Meclis Üyesi İsa Ataç tarafından önerilen; Kırklareli Belediye Meclisi’nin 24.10.1995 tarih, 8 No’lu toplantısı’nda 12. Gündem Maddesi’nde Belediye Teklifleri başlıklı 1. Fıkrasında; "İnşaat emsaline tabii alanlarda (TAKS) emsal, brüt arsa üzerinden (terklerden önceki alan) hesap edilecektir. " Plan notunun iptaline ilişkin Belediye Meclis Kararı’nın yeniden gözden geçirilmesi ve söz konusu plan notunun (24.10.1995 tarih ve 8 No’lu Toplantı ve gündemin 12.Maddesi) alınan karar doğrultusunda devamını sağlayacak Belediye Meclis Kararı haline getirilmesi talebi.
13- Dilek ve temenniler.” (Ufuk Ertop) 
??
??
??
??

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.