Kırklareli Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Gündemi yoğun geçecek

13
Kırklareli Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nı bugün  saat 15.00’te Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapacak.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı’nı bugün  saat 15.00’te Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapacak.
Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Eylül Ayı Belediye Meclisi Toplantısı’nın gündemi şu şekilde açıklandı:
“1. Norm fazlası İşçi kadroların iptali.
2. Norm fazlası Memur kadroların iptali.
3. Memur kadro derecelerinin düşürülmesi.
4. Boş memur kadro unvanlarının değiştirilmesi.
5. Belediye Başkanlığınca teklif edilecek konuların görüşülmesi.
6. Vatandaşlarca Belediye Meclisine yapılan müracaatların görüşülmesi.
7. Resmi Kurum ve Kuruluşlarca B. Meclisine yapılan müracaatların görüşülmesi.
8. B. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi.                  
9. 04/06/2013 Haziran Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan Havale Edilen Konu:
1-  Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Üstündağ’ın Önerisi
a) Kırklareli İli şehir yapılaşması irdelendiğinde; mevcut yapılarda bulunan çıkmaların çevre ve komşu parsellerdeki yapıların çıkmaları ile uyumsuzluk içinde oldukları ve bu durumun, aynı zamanda 3194 Sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuatı açısından da büyük bir sorun teşkil ettiği görülmektedir. Sorunun çözümü amacıyla; konunun Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talebi.
10.  02/07/2013 Temmuz Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konu:
1- Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi’ne Yapılan Müracaatlar:
a) Yavuz Beğeçarslan (Karakaş mah., 1324 ada, 5 no’lu parsel): Kırklareli ili, merkez ilçesi, Karakaş mah., 1324 ada, 5 no’lu parsel üzerindeki inşaatın yapımı esnasında ölçüm hatası nedeniyle ruhsata aykırı bir şekilde inşaat alanı büyümüş ve imar hattının dışına çıkılmıştır. İlgilisinin; bir kereye mahsus olmak üzere imar hattının yapılan inşaat hizasına getirilerek, inşası süren binanın plana işlenmesi talebi.
11. 01/08/2013 Ağustos Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular:
1- Vatandaşlar Tarafından Beklediye Meclisi’ne Yapılan Müracaatlar:
a)  Saffet Çetin (Karacaibrahim Mah., 817 Ada, 14 No’lu Parsel): 
Mer’i İmar Planı’nda BL-4 Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 817 Ada, 14 No’lu parselin imarının Ticaret Alanı’na dönüştürülmesi talebi.
b)  Ahmet Baykal (Karacaibrahim Mah., 500 Ada, 4 ve 8 No’lu Parseller): 
Mer’i İmar Planı’nda kısmen Ayrık Nizam Hmax:4Kat Konut Alanı kısmen de yol alanında kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 500 Ada, 4 ve 8 No’lu parsellerin ortasından geçen yolun parsellerin ortasından değil de kenarından geçecek şekilde ötelenmesi talebi.
2-  Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisi’ne Yapılan Müracaatlar.
a) Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Kırklareli İşletme Müdürlüğü: Kırklareli Merkez AG/YG Yeraltı Elektrik Şebekesi Tesis İşi kapsamında; Kırklareli Belediye Başkanlığı ve Tredaş yetkililerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu, mevcut trafo yerlerinin imara uygun olmayan alanlarda kaldığı tespit edilmiş ve imara uygun alanlarda trafo yerleri belirlenmiştir. Belirlenen trafo yerlerinin imar planına işlenmesi talebi.
3-  Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Ait Konular:
a)  Kırklareli İli Yayla Mahallesi 89 Ada’da otopark alanı ayrılması konusu.
b)  Kırklareli İli Dereköy yolu Aqua Park Alanı ve Çamlık Alanı’nın ulaşımını sağlamak amacıyla mevcut karayoluna paralel 9m genişliğinde bir yolun Şehir İmar Planı’na işlenmesi; 419 Ada 9 No’lu Parsel’de bulunan ağaçsız alanın Aqua Park Alanı’na eklenmesi ve yine 9 No’lu Parsel içerisinde 20 No’lu Parsel’den itibaren yaklaşık 40m genişliğinde 6 dönümlük alanın Rekreasyon ve Sosyal Tesis Alanı’na alınması konusu. 
4- Mimarlar Odası Kırklareli Temsilciliği:  01.06.2013 tarih ve 28664 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.Maddesi’ne istinaden; İmar Planlarında TAKS oranı açıkça belirtilmemiş ise, Ayrık ve Blok Nizamlarda %40, Bitişik Nizamlarda ise %50’yi geçemeyeceği ifade edilmektedir. Bu hükmün Kırklareli Şehir yapılaşmasına getireceği olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli plan notu tadilatlarının yapılması talebi.
12. Dilek ve temenniler.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.