Kırklareli Belediye Meclisi’nden son kararlar

23
Kırklareli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı 01 Şubat 2011 Salı günü saat 14.00’da Kırklareli Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

HABER MERKEZİ

Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan Başkanlığında gerçekleşen Şubat ayı meclis toplantısı gündeme ek maddelerin alınması ile başladı.
Gündeme ek madde olarak Kent Konseyi Meclisinde alınan kararlar ve sunulan projeler, Personel Müdürlüğü tarafından boş kadro derecelerinin doldurulması, hastane planının ve yurt dışı gezilerin alınması meclisin oyuna sunularak oy birliği ile gündem maddelerine eklenmesi kabul edildi.
Gündemin 1. maddesi olarak denetim komisyonuna 1 üye seçimi kapalı oylama ile yapıldı. Oylama sonucu Belediye Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Fahrettin Üstündağ seçildi.
* Profesyonel bir çalışma yapılması gerekiyor
Gündemin 2. maddesi olan S.S. 60 no’lu Şehir içi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi hattının güzergah ve saat ayarlaması ile ilgili Çeşitli İşler Komisyon raporu okundu.
Komisyon raporu S.S. 23 Nolu Karahıdır Birlik Kooperatifi araçlarının Sosyal bilimler Yüksek Okulu öğrencilerini bıraktıktan sonra Turist yoluna çıkarak, Işıkları geçip Rauf Denktaş Bulvarından Nusret Somay Caddesi Merkez Orta Okulu önü Karagöz Parkından Mustafa Kemal Bulvarı güzergâhını takip ederek Belediye otoparkında tamamlamaları yönünde görüş belirterek, Şehir içi yolcu taşıma hatları ile ilgili profesyonel bir çalışma yapılması gerektiği ifade edildi.
“Başkanlıktan alınan bilgide İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Ulaşım Planı Profesörü ve ekibi ile Şehir Ulaşım Planı yapılması çalışmaları olduğu söylenmiş olup, Komisyon olarak bu çalışmalar tamamlanana kadar 60 nolu kooperatifin aynı güzergâhta taşımacılık yapmasına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Şehir içi yolcu taşıma güzergahlarının belirlenmesi gerektiğine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.”
Komisyon raporu okunmasının ardından Başkan Çağlayan, meclisin oyuna sundu ve komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
* “Su borularını döşerken para istemedik”
Gündemin 3. maddesi Bahçe suyu fiyatları ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi. Başkan Çağlayan; “Bağı bahçesi olanların su fiyatlarının düşmesini istiyorlar. Küçük bir düşüş olabilir” dedi.
Belediye Meclisi Kâtibi Şenol Can söz alarak; “Biz oraya hizmet ettik. Su borularını döşerken para istemedik. Biz bağı bahçesi olan vatandaşlardan hiç bir şey istemediğimiz gibi zarar ettik. 1 yıl olmadan bizden su fiyatlarında düşüş istiyorlar. Bence düşüş yapılmaması gerekiyor. En azından belediyenin ettiği zarar karşılanana kadar” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından konu Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
* İki gündem maddesi gündemden kaldırıldı
Gündemin 4. maddesi olan vatandaşlar tarafından belediye meclisine yapılan müracaatlar Mart ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere imar komisyonuna oy birliği ile havalesi yapıldı.
Gündemin 5. maddesi olan resmi kurum ve kuruluşlarca belediye meclisine yapılan müracaatların görüşülmesi ve 6. Maddesi olan Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi maddeleri herhangi bir talep olmadığından dolayı oy birliği ile gündemden kaldırıldı.
Gündemin ardından vatandaşlar tarafından belediye meclisine yapılan müracaatlara geçildi.
Şaban Doğan ve Hissedarları tarafından Kırklareli merkez, Karakaş (İstasyon) mahallesi, 1438 ada 13 ve 1421 ada 7 parseller ile ilgili olarak; 1438 ada 13 no’lu parselin doğusundan geçen yol, güneyden gelen yol ile devamlılık sağlıyor olsa da aynı doğrultuda olmadığından, 1438 ada 13 parselin güneyinden geçen parselin istikametini değiştirmeden devam etmesi ve batıdan geçen yolun, 13 no’lu parselden giden parça kadar kapanarak, takas ile verilmesi, parsele uygun bloğun işlenmesi, etrafındaki yapılaşmaya uygun olması açısından işlenen bloğun ticari artı 5 kat olarak Plana işlenmesi talebi imar komisyonuna havale edildi.
Ahmet Arslan tarafından Kırklareli Merkez, Kocahıdır Mahallesi, Kadastro 273 Ada 13 Parsel no’lu Parselde kain, bodrum+zemin katlı konutun, 1. katına inşaat ruhsatı alınabilmesi için, mevcut binanın Blok Nizam olarak Şehir İmar Planına işlenmesi ile ilgili Plan Tadilatı talebi komisyon raporu okunmasının ardından komisyon raporu kabul edildi.

*TEDAŞ’ın beton köşk trafo binasına yer arandı
Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlar doğrultusunda
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kırklareli İşletme Müdürlüğü Kırklareli merkez, AG+YG Yeraltı elektrik şebekesi tesis içinde, şehir imar planında DM 6-TR 19 ile gösterilen, halen Sungurbey Camii önüne yapılması önerilen monoblok beton köşk trafo binası, Cami’nin ana giriş kapısının önünde olması ve cemaatin toplu olarak giriş ve çıkışlarına engel olması ile Cami’nin   genel görüntüsünü etkilediğinden, yolun karşı tarafındaki durağın yanındaki boş alana koyulabilmesi için gerekli plan tadilatının yapılması talebi eski haline getirilmesi kararı alınırken, Kırklareli merkez, AG+YG Yer altı elektrik şebekesi tesis içinde, şehir imar planında DM 6-TR 30 ile gösterilen, halen Eski Hapishane Çeşmesinin yanındaki yeşil alana yapılması önerilen beton köşk trafo binasının, içme suyu kanalının üstüne geldiğinden, öneri plan tadilatında olduğu gibi yolun karşısındaki boş bir alana koyulması talebi Mart ayında yapılacak olan Meclis Toplantısına ertelendi.
Milli Savunma Bakanlığı Çorlu-Tekirdağ İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Kırklareli Merkez, Haticehatun Mahallesi, 5’inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı Kırklareli M. Önür Kışlası arazisi ile ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı Çorlu / Tekirdağ İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nca hazırlanan, 1/5 bin ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onanması talebi ve Milli Savunma Bakanlığı Çorlu-Tekirdağ İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Kırklareli Merkez, Haticehatun Mahallesi, 55’inci Mekanize Piyade Tugay 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığı Kırklareli Haydar Sükan Kışlası arazisi ile ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı Çorlu / Tekirdağ İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nca hazırlanan, 1/5 bin ölçekli Nazım İmar ve 1/bin ölçekli Uygulama İmar Planlarının onanması talepleri meclis üyeleri tarafından onaylanarak kabul edildi.
* “Onlara ceza, Mart Meclisi’ne kalsın”
Belediye meclisine ek olarak getirilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek, hangi birimlerde boş kadro olduğuna bakılarak konuyla ilgili görüşme yapılmaya başlandı. Ancak boş kadroların yazılmaması Başkan Çağlayan tarafından tepki aldı. Başkan Çağlayan; “Madem hazırlanmadı o zaman ceza olsun Mart ayında yapılacak meclis toplantısına erteliyorum” dedi ve oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Çağlayan, belediye olarak Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Romanya ve zaman zaman Almanya’ya teknik inceleme ve dostluk ilişki içerisinde olunduğu için gittiklerini belirterek meclisin oyuna sundu. Yapılan oylamanın ardından ek olarak getirilen gündem maddesi kabul edildi.
Kent Konseyi Meclisinin Kırklareli Belediye meclisinden talepleri olduğu, verilen projelerden 2 tanesinin kabul edildiği ve diğer projelerin ise Çeşitli İşler ve İmar Komisyonuna hava edildi.
Son olarak görüşülen ve gündeme sonradan eklenen hastane planı görüşmesi oy birliği ile kabul edildi. Başkan Çağlayan projenin son dakikada yetiştirildiğini belirterek hazırlanan projeyi incelemesinin ardından Mart ayı Meclis Toplantısı’nın 01 Mart 2011 Salı günü saat 14.00’da yapılacağını söyledi. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here