Kırklareli Belediye Meclisi’nde sıcak gündem

20
Kırklareli Belediye Meclisi 2013 yılı Eylül Ayı Toplantısı’nı 3 Eylül 2013 Salı günü saat 15.00 Belediye Meclis Salonu’nda Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit……
 
HABER MERKEZİ
Kırklareli Belediye Meclisi 2013 yılı Eylül Ayı Toplantısı’nı 3 Eylül 2013 Salı günü saat 15.00 Belediye Meclis Salonu’nda Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan başkanlığında gerçekleştirdi. Açılışta Kırklareli Belediyesinin bir aylık icraatları Projeksiyonda gösterildi. Sonrasında gündemde olan maddeler görüşülmeye başlandı. 
* Cumhuriyet Mahallesi’ne Taksi Durağı yapılacak
Gündem maddeleri bir hayli yoğun olmasına karşın en çok tartışma yaşanan ve dikkat çeken maddeler yer aldı.
Cumhuriyet Mahallesi’nde Taksi Durağı teklifi. Buradaki vatandaşların isteği üzerine Taksi Durağı açılması ve bunun Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sağlık Ocağı ve çevresinde olması karara bağlandı. Burada çalışacak olan Taksilerin başka bir durakta daha önce taksicilik yapmış olması ve Taksi Plakası olması gerektiği dile getirildi ve 5 taksi olması karara bağlandı. 
* Yol meclisi ikiye böldü
Mer’i İmar Planında Kısmen ayrık Nizam H max:4 Kat Konut alanı kısmen de yol alanında kalan Kırklareli İli, merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 500 Ada, 4 ve 8 No.lu parsellerin ortasından geçen yolun parsellerin ortasından değil de kenarından geçecek şekilde ötelenmesi talebi ile ortaya konulan maddede büyük tartışmalar yaşandı. Özellikle üyelerin birçoğu yolun doğu tarafına doğru kaydırılması yönünde görüş bildirirken üyelerden Celal Güleryüz konuya ilişkin olarak; “Bu iş iyi takip edilmeli. Şayet birilerine getirim sağlanıyorsa herkes suçlu olur ve doğru bir iş yapılmamış olunur” dedi. 
* Otopark Alanları çoğaltılacak
Belediye ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konularda ise ilk olarak Kırklareli merkez ilçe 89 Ada’da Otopark Alanı ayrılması konusu konuşuldu ve kabul edildi. Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan özellikle Otopark konusunda büyük sıkıntılarının olduğunu ve belediyenin kendi arazinin olduğu yerleri iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini daha önceleri bazı yerlerin boşu boşuna kaybedildiğini dile getirdi. 
* İmar Planları’nda değişiklik isteniyor
Gündemin son maddesinde ise Mimarlar Odası Kırklareli Temsilciliği’nin verdiği dilekçe görüşüldü. 01.06.2013 tarih ve 28664 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 14.Maddesi’ne itsinden; İmar Planlarında TAKS oranı açıkça belirtilmemiş ise, ayrık ve Blok Nizamlarında %40, bitişik nizamlarda ise %50’yi geçmeyeceği ifade edilmektedir. Bu hükmün Kırklareli şehir yapılaşmasına olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli plan notu tadilatlarının yapılması talebi görüşülürken Kırklareli Mimarlar ve Mühendisler Odası Yönetim Kurulu Saymanı S. Levent Gözlüklü konuya ilişkin görüşünde; “Babaeski ve Lüleburgaz bunları uyguluyor. Bizlerde neden hala değişiklik yapılmadı. Bu yapılacak olan değişiklik ile her şeyin önü daha da açılmış olacak. Lütfen bu konuda daha hassa olun ve bu işlerin önü açılsın “dedi.  (Serkan Koçtürk)   
  
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here