Kırklareli Belediye Meclisi yoğun bir gündemle toplanacak

20
Kırklareli Belediye Meclisi’nin 2013 yılı Ekim Ayı Toplantısı 01 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te Kırklareli Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.
HABER MERKEZİ
Kırklareli Belediye Meclisi’nin 2013 yılı Ekim Ayı Toplantısı 01 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te Kırklareli Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantının gündemi ise şu şekilde açıklandı:
“1. 2014 yılında uygulanacak Çeşitli Ücret Tarifeleri’nin görüşülmesi.
2. 2014 yılında uygulanacak Su Ücret Tarifeleri’nin görüşülmesi.
3. 2014 yılında uygulanacak Vergi Resim ve Harçlar Tarifesi’nin görüşülmesi.
4. Belediye Başkanlığınca teklif edilecek konuların görüşülmesi.
5. Vatandaşlarca Belediye Meclisi’ne yapılan müracaatların görüşülmesi.
6. Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisi’ne yapılan müracaatların görüşülmesi.
7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konuların görüşülmesi.                  
8. 05/09/2012 Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konu.
1- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konu.
a) Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Pınar Mahallesi, 1823 Ada’da oluşan küçük parsellerde oluşan yapılaşma sorunundan ötürü, ayrık nizam 4 kat olan yapılaşma nizamının yapılaşmaya uygun yapı nizamına dönüştürülmesi konusu.
2- 04/06/2013 Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konu.
1-  Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Üstündağ’ın önerisi.
a)  Kırklareli İli şehir yapılaşması irdelendiğinde; mevcut yapılarda bulunan çıkmaların çevre ve komşu parsellerdeki yapıların çıkmaları ile uyumsuzluk içinde oldukları ve bu durumun, aynı zamanda 3194 Sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuatı açısından da büyük bir sorun teşkil ettiği görülmektedir. Sorunun çözümü amacıyla; konunun Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talebi.
3- 02/07/2013 Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konu.
1- Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi’ne Yapılan Müracaatlar.
a. Yavuz Beğeçarslan (Karakaş Mah., 1324 Ada, 5 No’lu parsel): Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mah., 1324 Ada, 5 No’lu Parsel üzerindeki inşaatın yapımı esnasında ölçüm hatası nedeniyle ruhsata aykırı bir şekilde inşaat alanı büyümüş ve imar hattının dışına çıkılmıştır. İlgilisinin; bir kereye mahsus olmak üzere imar hattının yapılan inşaat hizasına getirilerek, inşası süren binanın plana işlenmesi talebi.
9. 01/08/2013 Ağustos Ayı Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular.
1- Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi’ne Yapılan Müracaatlar.
a. Saffet Çetin (Karacaibrahim Mah., 817 Ada, 14 No’lu Parsel): Mer’i İmar Planı’nda BL-4 Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 817 Ada, 14 No’lu parselin imarının Ticaret Alanı’na dönüştürülmesi talebi.
2- Mimarlar Odası Kırklareli Temsilciliği: 01.06.2013 tarih ve 28664 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.Maddesi’ne istinaden; İmar Planları’nda TAKS Oranı açıkça belirtilmemiş ise, Ayrık ve Blok Nizamlarda %40, Bitişik Nizamlarda ise %50’yi geçemeyeceği ifade edilmektedir. Bu hükmün Kırklareli Şehir yapılaşmasına getireceği olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli plan notu tadilatlarının yapılması talebi.
10. 03/09/2013 Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular.
1- Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi’ne Yapılan Müracaatlar.
a. Galaksi Paz. ve Tic. Ltd .Şti. : (Karakaş Mah., 686 Ada, 15 No’lu Parsel): Mer’i İmar Planı’nda B-5 Ticaret Alanında kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi 686 Ada, 15 No’lu parselin kat yüksekliğinin 6 kata çıkartılması talebi.
b.  Ev-Fa Hersekli Turizm Petrol Ür. Tic. Ltd. Şti. (Karacaibrahim Mah., 538 Ada, 34 No’lu Parsel): Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 538 Ada, 34 Parsel No’lu Şehir İmar Planı’nda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan gayrimenkulde, faal olarak akaryakıt satışı yapılmakta olduğundan; mevcut imarın A+LPG olacak şekilde dönüştürülmesi talebi. 
2- Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisi’ne yapılan müracaatlar.
a.  Kırklareli İl Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Mer’i İmar Planı’nda Resmi Kurum Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 245 Ada 31 Parsel No’lu parselin imarının Sosyal Tesis Alanı’na dönüştürülmesi talebi.  
3- Belediye Başkanı Cavit Çağlayan’ın Önerisi.
1. Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi 1685 Ada, 1 Parsel’in imarında değişiklik yapılarak, plan tadilatı ile Konut Alanı’ndan Ticari Alana çevrilmesi talebi.
2. 05.07.2011 tarih ve 124 Sayılı Belediye Meclis Kararı’na istinaden; Karakaş Mahallesi, 72 Ada, 29 ve 71 Parseller için söz konusu parsellere cephe yolda paht yapılacak şekilde plan tadilatı yapılması kararı alınmıştır. Bu karara istinaden plan tadilatının yapılması konusu.
11. Dilek ve temenniler.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here