Kırklareli Belediye Meclisi yarın toplanıyor

10
Kırklareli Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı’nı Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın başkanlığında yarın saat 14.00’te gerçekleştirecek.


HABER MERKEZİ
Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantıda şu gündem maddeleri görüşülecek:
* 2009 yılı Bütçe Gelir-Gider Kesin Hesabı ve 2009 yılı Taşınır Kesin Hesabı’nın  görüşülmesi.
* Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uygulanacak terminal çıkış ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
* Cumhuriyet Mahallesi 200 Konutlar mevkiinde bulunan A. Nazmi Üstündağ Spor Tesisleri içindeki kapalı halı saha ve müştemilatının yeniden Belediye Spor Kulübü’ne tahsisi konusunun görüşülmesi.
* TOKİ Konutları ile şehir merkezi arası şehir içi taşımacılık hattı konusunun görüşülmesi.
* Mülkiyeti Belediyeye ait Hamidiye Mahallesi Belediye Sanayi Sitesi Bölgesi 1180 ada 1 parselde bulunan 7594m2 arsanın satışının görüşülmesi.
* Belediye Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile ilgili Çeşitli İşler Komisyon raporunun görüşülmesi.
 * Boş kadro derecelerin değiştirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.
 * Aday memur yönetmeliğinin görüşülmesi.
 * Temizlik İşleri Müdürlüğüne Vakumlu süpürge yapmak üzere 1 adet hafif kamyon alınması.
 * Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine Yapılan Müracaatların görüşülmesi.
 * Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisine Yapılan Müracaatların görüşülmesi.
 * Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konuların görüşülmesi.
 * 04.12.2009 Tarihli Aralık ayı Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konuya ait Komisyon raporunun görüşülmesi.
* Mustafa Ovarda ve Hiss: Kırklareli Merkez, Doğu mahallesi, kadastro 430 ada 33 parselin  bulunduğu alandaki,  mevcut yapılaşmalar da göz önüne alınarak, blok etüdünün yapılarak, şehir imar planında  plan tadilatının yapılması.
* 06.04.2010 Nisan ayı Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konulara ait Komisyon raporlarının görüşülmesi.
* Hüseyin Sakarya: İlimiz Merkez, Karacaibrahim mahallesi, Lefeci yolu mevkii, kadastro 20 L II (İmar 19 L II, 19 L III) pafta, 539 ada, 4 no’lu parseldeki taşınmazın, %50 olarak belirlenen kesinti miktarının %40 oranına çekilmesi talebi.
* Ali Eşref Enterli: İlimiz merkez, Pınar mahallesi, Kadastro 524 ada 12 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu bölgenin şehir imar planına alınması talebi.    
*  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü: İlimiz Merkez Karahıdır mahallesi, Karaağaç Gölü mevkii, Kadastro 674 ada 51 nolu parselde kain bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait yere Verici   İstasyonu kurulması ve Havai ENH hattı yapılmasına izin verilmesi konusu.
* Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı: Kırklareli Merkez, Toplu Konut Projesi  (TOKİ) kapsamında yapılan 456 adet konutun bulunduğu alanın, Cumhuriyet mahallesi sınırlarına dâhil edilmesi konusu. 
* Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü: Kırklareli Üniversitesi Kampus sahasına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının görüşülmesi konusu.” (s)
 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here