Kırklareli Belediye Meclisi son kez toplandı

26
*Kırklareli Belediye Başkanı Av. Cavit Çağlayan’ın Belediye Başkanı olarak son defa Başkanlığını yaptığı Kırklareli Belediye Meclisi’nin Mart Ayı Toplantısı yapıldı.

HABER MERKEZİ
Kırklareli Belediye Meclisi’nin 4 Mart 2014 Salı günü Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Mart Ayı Toplantısı’nda gündemdeki konular görüşüldü. Saat 14.00’da başlaması gereken toplantı çoğunluğun sağlanmasının beklenmesinden dolayı 10 dakika geç başladı.
Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda ilk olarak Kırklareli Belediyesi’nin Şubat Ayı içersinde yaptığı faaliyetlerin tanıtım sunumunun izlendi. Kırklareli Belediye Meclisi’nin Mart Ayı Toplantısı  Kaya Kurtişoğlu ve Vesile Yelman’ın İçkili Yer Bölgesi talebi ile ilgili İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları raporunun görüşülmesi ile devam etti. Bu iki içkili yer talebi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan Cem Dizman’ın İçkili Yer Bölgesi talebi ise komisyona havale edildi. Gündemin dördüncü maddesi olan Norm fazlası memur kadrolarının iptal edilmesi ise oy birliği ile iptali kabul edildi. Gündemin beşinci maddesi olan Belediye Başkanlığınca teklif edilecek konular Plan Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale dildi. Gündemin altıncı, yedinci ve sekizinci maddeleri olan Vatandaşlar tarafından B. Meclisine yapılan müracaatların görüşülmesi, Resmi Kurum ve Kuruluşlarca B. Meclisi’ne yapılan müracaatları ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konuların görüşülmesi olmamasından dolayı oylama yapılmadı.
* Yeni seçilecek meclise bırakıldı
Kırklareli Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı gündeminde olan bazı konular oy birliği ile yeni seçilecek Belediye Meclis Üyelerine bırakıldı. Yeni seçilecek meclis üyelerine bırakılan gündemdeki konular şunlar.
9.  04.02.2014 Şubat Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular.
A- Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisine Yapılan Müracaatlar.
a) Fevzi Demirel (Karakaş mah., 260 ada, 73 parsel): Kırklareli merkez Karakaş mah., 260 ada, 73  No’lu parselin önünde bulunan imar hattının 5m. ileriye alınması talebi. 
b) Hacı Sarı (İstasyon mah., 1455 ada, 4 parsel): Mer’i İmar Planı’nda Ayrık Nizam Hmax:4 kat Konut Alanı’nda kalan Kırklareli merkez İstasyon mah., 1455 ada, 4 no’lu parselin Hmax:5 kat Konut Alanı’na dönüştürülmesi talebi.
c) Özel Çebi Sağlık Hiz. Ltd. Şti. (Kocahıdır Mah., 94 ada, 28 ve 5 No’lu Parseller): Mer’i İmar Planında Ticaret Alanı’nda kalan Kocahıdır mah., 94 ada, 28 No’lu Parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına; yine Mer’i İmar Planı’nda Ticaret Alanın da kalan Kocahıdır mah., 94 ada, 5 No’lu Parselin ise Özel Sağlık Tesis Otoparkına dönüştürülmesi talebi.
B- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Ait Konular.
a) Karakaş Mahallesi’nde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla; Şehir İmar Planı’nda Bitişik Nizam 5 Kat Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 43 Ada, 12-13 ve 35 No’lu Parsellerin Otopark Alanı’na alınması konusu.
b) Karakaş Mahallesi’nde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla; Şehir İmar Planı’nda Bitişik Nizam 5 Kat Konut Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 62 Ada, 7-8-27-28 ve 45 No’lu Parsellerin Otopark Alanı’na alınması konusu. Kırklareli Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantı çekilen toplu fotoğraf ile son buldu (Kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here