Kırklareli Belediye Meclisi 35 dakikada tamamlandı

57
* Kırklareli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı 3 Şubat 2015 Salı günü Saat 14.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı 35 dakikada tamamlandı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun başkanlığında 14.30’da toplanan Meclis, Şubat ayı toplantısı Gündem maddeleri okunması ile başladı.
* Belediye Meclisi’nde görüşülen maddeler;  
Belediye Meclisi Şubat ayı Toplantısında görüşülen maddeler; “Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’ne (SODEM) üye olunması. Madde, Oy birliği ile kabul edilerek, Kırklareli Belediyesi SODEM üyesi oldu.
Gündemin İkinci Maddesi; “Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı.” Madde Kırklareli Belediyesi’ne göre düzenlenerek oy Birliği ile kabul edildi..
Gündemin Üçüncü Maddesi; “Belediye Otelinin arkasında bulunan Açık Otopark’ın kira süresinin uzatılması konusunun görüşülmesi.” Madde görüşülerek, Başkan Kesimoğlu; “Oraya 4 ve 5 katlı olmak üzere iki tane katlı oto park inşaat edeceğiz. İnşaat başlayana kadar kira süresinin uzatılması uygun olduğunu düşünüyorum.” dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 4. Maddesi’nde; “Murat Özefsun’un İçkili Yer Bölgesi talebi ile ilgili İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları Raporu’nun görüşülmesi” vardı. Komisyon Raporu görüşülerek, rapor oy birliği ile red edildi.
* Belediye Meclisi’nin Diğer Gündem Maddeleri; 
3 Şubat 2015 Salı günü toplanan Belediye Meclisi daha önceki Toplantılarda komisyona havale edilen konuları görüştü.  
Gündem Maddeleri; “06.05.2014 Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısından havale edilen konular. Murat Bara,  Parsel sahiplerinin isteği halinde otopark düzenlemesinde parasal karşılıklarının ön planda tutulacağına ilişkin bir plan notunun Belediye Meclis Kararı haline getirilmesi talebi. Oy birliği ile kabul edildi. Serpil SAL ( Karakaş Mah. 63 Ada 14 Parsel): 02/09/2014 tarihindeki B. Meclis Toplantısından havale edilen konu: Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04/07/2013 tarih ve 1104 no.lu kararı doğrultusunda; Şehir İmar Planında Bitişik Nizam H max:5 kat Ticaret Alanında kalan Karakaş Mah. 63 ada 14 no.lu parselin bitişiğinde bulunan tescilli yapıları koruyacak şekilde imar hattının öne alındığı plan tadilatının kabul edilmesi talebi. Bu maddenin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile tekrar görüşülmesi talep edildi. Talep, oy birliği ile kabul edildi.
Gündem maddeleri ve hazırlanan raporların okunması ve oylanması 35 dakikada tamamlandı. Meclis Başkanı Kesimoğlu; “2015 yılının en çabuk biten toplantısı oldu” diye espri yapması ile gelecek toplantı tarihinin, 3 Mart 2015 Salı Günü yapılması kararı alındı. (Selçuk Vurucu) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here