Kırklareli Belediye Meclisi 2 Mayıs’ta toplanacak

46
Kırklareli Belediye Meclisi’nin 2013 yılı Mayıs Ayı Toplantısı 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 15.00’da Kırklareli Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.
HABER MERKEZİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayı meclis gündemi şu şekildedir;
1. Bilirkişi seçimi (Karahıdır Mahallesi).
2. 2012 yılı Bütçe Gelir-Gider Kesin Hesabı ve 2012 yılı Taşınır Kesin Hesabı’nın görüşülmesi.
3. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Yük Taşıma Belgesi Ücreti” ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
4. Kırklareli Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Mülkiyeti Belediyemize ait sağlık tesisi yapılmak üzere ayrılmış bulunan 1504 ada 1 no’lu parselde kayıtlı 1542 m² alanın T.C. Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına devir talebi ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
5. Mehmet Aktoprak’ın “Mülkiyeti Belediyemize ait 187 ada 55 Parsel no’lu taşınmazı” satın alma talebi ile ilgili İmar ve Plan Bütçe Komisyonları raporunun görüşülmesi.
6. Kırklareli Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Sağlık Tesisi yapılmak üzere ayrılmış bulunan 1717 ada 3 parselde kayıtlı alanın Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere devir talebinin görüşülmesi.
7. Necat Özten’in; mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli merkez K.İbrahim mah. Mecidiye çıkmazı 7 ada 9 no’lu parselde kayıtlı arsanın satılması ile ilgili talebinin görüşülmesi.
8. Cumhuriyet mah. 200 konutlar mevkiinde bulunan Ali Nazmi Üstündağ Spor Tesisleri içindeki kapalı halı saha ve müştemilatının yeniden Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
9. Akalar Mahallesi muhtarı Fahri Zaralı’nın “Muhtarlık Hizmet Binası” talebinin görüşülmesi.
10. Erdal Kuşeri’nin İçkili yer bölgesi talebi ile ilgili İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları raporunun görüşülmesi.
11. Belediye Başkanlığınca teklif edilecek konuların görüşülmesi.
12. Vatandaşlarca Belediye Meclisine yapılan müracaatların görüşülmesi.
13. Resmi Kurum ve Kuruluşlarca B. Meclisine yapılan müracaatların görüşülmesi.
14. B. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi.
15. 02/04/2013 Nisan ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular.
A-Vatandaşlar tarafından belediye meclisine yapılan müracaatlar.
a) Fatma Basut ve hissedarları (Karakaş Mah., 42 Ada, 28 No’lu Parsel) :Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 42 Ada 28 Parsel No’lu 492 m²’lik taşınmazın Bağlar yolu kamulaştırması nedeniyle 170 m²’lik kısmına inşaat izni verilmiş ve kamulaştırma sadece bahsi geçen parselde yapılmıştır; söz konusu mağduriyetin giderilmesi talebi.
b) Osman Sungur ve Ufuk Topuz (Hamidiye Mah., 395 Ada, 59 ve 100 Parseller): 26.02.2013 tarihli İmar Komisyon Raporu’na istinaden uygun görülen Şehir İmar Planı’nda Spor Tesis Alanı’nda kalan Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 395 Ada, 59 ve 100 No’lu parsellerin spor alanından çıkartılması konusunun; S.S. Kırklar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından sakıncalı bulması ve konunun tekrar değerlendirilmesi talebi.
c) Özgür Okumuş (Hamidiye Mah., 1180 Ada, 3 No’lu Parsel): Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1180 Ada, 3 Parsel No’lu Şehir İmar Planı’nda kısmen yeşil alan kısmen de  Küçük Sanayi Alanı’nda kalan gayrimenkul’ün imarının A+LPG olacak şekilde tadilatının yapılması talebi.
B- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konular
a) Kırklareli ili merkez ilçesi Eriklice Köyü, 1398 Parsel’de bulunan alanın; hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahası olarak plana işlenmesi konusu.
C- Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Üstündağ tarafından teklif edilen konular.
a) Kapıcı daireleri ile ilgili konu.
b) Yapı Denetim Kurulu Deprem Yönetmeliği ile ilgili konu.
16. Dilek ve temenniler. (Ufuk Ertop)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.